Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Vem KSB

Elever i årskurs 5 i Vem, i koreografi av Camilla Wiehen. Foto Tilo Stengel

12 nov
2019

Kungliga Svenska Balettskolan med ett massivt dansprogram

STOCKHOLM: Dansportalen har fått en intervju med konstnärlig chef Cecilia Selander Moss vid Kungliga Svenska Balettskolan. Cecilia är själv utbildad vid skolan och har en bakgrund som dansare, balettmästare och administratör vid Göteborgsoperans balett och danskompani.

Kungliga Svenska Balettskolan har ”Öppet hus” 30 november kl. 11:00-14:00. Skolan ligger i Münchenbryggeriet i Stockholm.

Defile1 KSB

Kilian Öhman, Theodor Bimer, Olof Li, Ingmar Tedborn från årskurs 8 i Défilé, i koreografi av Brendan Collins. Foto Tilo Stengel

Vad kommer skolans elever att bjuda på under hösten?
Just nu repeteras det inför julpresentationen. De klassiska delarna i programmet är koncentrerade runt romantiken och baletten ”Giselle”. Det hänger ihop med att Operan spelar ”Giselle” och eleverna får med detta möjlighet att fördjupa sig i den stilen och tidsepoken.

De moderna inslagen i julpresentationen arbetas inte fram runt något specifikt tema den här gången men repetitionsarbetet är i full gång. Vi har viljat dra ner lite runt julföreställningen, det är därför vi kallar den för julpresentation. Dock ruckar vi inte på kvaliteten utan tanken är att visa det vi jobbat med under hösten.

Cecilia Moss Foto

Cecilia Selander Moss. Foto KSB

Hur ser vårens föreställningar ut?
Grundskolan har sina föreställningar 29-30 maj på skolans teater, Riddarfjärdsteatern. Det programmet är inte riktigt klart ännu. Förutom att danslärarna koreograferar för eleverna har jag också tankar på gästkoreografer.

Gymnasiets klassiska linje har sina föreställningar 13-14 mars också den på Riddarfjärdsteatern.

De kommer att dansa ”Serenade” av George Balanchine. Det var tänkt redan förra året men det gick inte att få in i planeringen med repetitör från Balanchine. Även några av våra elever i årskurs nio kommer att medverka. Det kommer att bli en fantastisk utmaning för eleverna.

Instuderar gör Malin Thoors som har rättigheter att instudera Balanchines verk. Malin kommer att repetera med eleverna tre veckor under hösten och tre veckor under våren fram till premiär. Malin är utbildad vid Operans Balettelevskola och har tidigare varit dansare vid Operan i Stockholm.

Det andra stycket i föreställningen är ”Stabat Mater” av Robert Cohan. Innan han blev koreograf var han dansare i koreografen Martha Grahams kompani. Stycket är från 1975 och baserat på Graham teknik. Ett oerhört vackert stycke för nio kvinnor till musik av Vivaldi. Jag ser fram emot att en av Roberts tidigare dansare Anne Donnelly kommer till skolan för att instudera verket.

Rain Dogs KSB

Hera Norin, Aino Päivike, Jennifer Wallén, Li Johansson, Emma Kerttula, Léo Khebizi, Hamilton Blomquist, Veerle Hesselink, Matthea Lára Pedersen, Pin-Huei Wu, Johanna Hasselqvist, Noëlle Guinoo, Lucile Boulay och Pernille Öisevold Öien gy IIM+IDS M i Rain Dogs, i koreografi av Johan Inger. Foto Tilo Stengel

Robert Cohan är en av den moderna dansens frontfigurer. Han grundade London Contemporary Dance Theater och London Contemporary Dance School. För sitt arbete med att utveckla den moderna dansen i England blev han 7 november i år utnämnd till ”Sir” av den engelska drottningen, vilket är ovanligt eftersom han ursprungligen är amerikan.

Det tredje stycket i programmet är ”Caligula” koreografi av Nicolas Le Riche – som är balettchef på Operan i Stockholm. Han har tidigare varit stjärndansare på Parisoperan. ”Caligula” gjordes ursprungligen för baletten vid Parisoperan. Vi kommer att dansa utdrag ur verket. Nicolas har varit på skolan under hösten och satt igång repetitionsarbetet.

I sin helhet är det ett ganska massivt program, för flickorna först och främst, men eleverna behöver något att bita i.

Défile 2 KSB

Erik Åhl, gy IK, Alexander Larsson och Otto Eltell åk 9 i Défilé, i koreografi av Mats Wegman. Foto Tilo Stengel

Vad kommer gymnasiets moderna linje att presentera?
De har sina föreställningar i Riddarfjärdsteatern 3-4 april. Eleverna kommer bland annat att framföra koreografier av Heidi Vierthaler, Nadja Hjorton, Kenneth Kvarnström och Helena Franzén. Repetitionsarbetet har redan satts igång nu under hösten och kommer att fortgå fram till premiär.

Hur går du till väga när du väljer repertoar till föreställningarna?
Det gör jag i samråd med de konstnärligt ansvariga på skolan. Clairemarie Osta för den klassiska baletten och Cecilia Olsen för den moderna nutida dansen.

I vårens program blev ”Serenade” utgången för gymnasiets klassiska linje eftersom vi fick licens att göra den.
Sedan tänkte vi vidare runt hur vi skulle lägga upp programmet. Jag hade tankar på att göra något av Robert Cohan eftersom den typen av modern dans passar de klassiska eleverna. Jag såg att ”Tring Park School” i England hade gjort ”Stabat Mater” och visste att Robert Cohan är öppen för att låta skolor framföra sina verk. Programmet kompletterades med ”Caligula” för att få en fullständig föreställning.

Vad gäller gymnasiets moderna program har Cecilia Olsen haft ganska fria händer. Vi åkte till Göteborg och såg Heidi Vierthalers koreografi för årskurs nio vid Svenska Balettskolan och blev imponerade av den. Vi beslutade att bjuda in henne till att skapa något för gymnasiet. Heidi har ju tidigare varit dansare dels vid Göteborgsoperan och senare även i the Forsythe Company. Helena Franzén gjorde ett stycke för eleverna förra året som fungerade ”klockrent” så vi ville gärna arbeta med henne igen. Vad gäller Kenneth Kvarnströms koreografi så är han intresserad av att skapa något nytt för oss igen.

Någon som jag gärna vill bjuda in igen är Anthony Lomuljo, dansare vid Stockholmsoperan. Den koreografi han gjorde förra året blev en stor succé.

Hur finansierar skolan föreställningsverksamheten?
Jag har sökt extra pengar från Carina Aris stiftelse utöver de kostnader skolan står för. Det är kostsamt med produktioner och gäster, Numera har vi en lägenhet i elevhemmet i Skärholmen som en del av gästerna kan bo i, på så sätt får vi ner kostnaderna något.

Par Terre KSB

Jenny Jonsson, Olivia Borre, Nora Svendsgård Lönnebotn och Lucinda Rosell, studenter 2019, i Par Terre i koreografi av Helena Franzén. Foto Tilo Stengel

Den 13 juni kan man se ett sammansatt program med skolans samtliga elever på Kungliga Operan.

Alla elever i gymnasiets sista år på yrkesdansarutbildningen ska göra APL (Arbetsplatsförlagt lärande), en slags yrkespraktik, som är ett lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Kungliga Svenska balettskolans elever i gy III gör minst 15 veckors APL, i vissa fall helårspraktik.
Läsåret 19-20 gör eleverna APL på följande platser:

Dans i Nord, Ballet Theatre UK, Musiktheater Im Revier, koreograf Claire Parsons, koreograf Joseph Sturdy, Strindbergs Intima Teater, Konstnärskollektivet MELO, koreograf Malin Hellkvist Sellén, Ballet Dortmund, Kungliga Operan, Den Norske Opera och Balett, Regionteater Väst/RTV danskompani, Göteborgsoperans danskompani, Ballet Preljocaj Junior och i Polens Nationalbalett i Warsawa.

I år är det många gymnasie elever som gör sin yrkespraktik utomlands hur har det blivit möjligt?
I år har vi en stor grupp med gymnasie III elever som håller en hög nivå. Alla kan inte få APL på Operan. De har tre praktikanter i år vilket är mycket bra men jag ville ge fler elever möjligheter att få yrkespraktik i ett kompani.

Numera kan man söka något som heter Erasmus plus för yrkespraktik även om man inte är högskola. Pengarna därifrån finansierar hela kostnaden för APL platserna utomlands. De bidragen kan bara användas inom EU.

Det finns också något som heter Atlasbidrag som vi har ansökt om och fått. De kan användas för projekt i hela världen.

Man kan få bidrag för att bekosta gästlärare och även för att skicka våra egna lärare till andra skolor på ”jobbskuggning”. En sorts vidareutbildning för att inspireras och uppdatera sig inom dansområdet. Bidragen kan också bekosta utbyten med andra skolor.

Fick skolan hjälp av Stockholms stad att söka dessa bidrag?
Jag hörde mig för med staden och hänvisades till en kurs av UHR (utbildnings och högskolerådet). Sedan samarbetade jag, skolans verksamhetsassistent Ann-Louise Moberg och engelsklärare Nadja Goliath med att göra ansökningarna.

Alla Fuga KSB

Inka Keränen och Carl Sjögren gy IIK i Alla Fuga, i koreografi av Jean-Guillaume Bart. Foto Tilo Stengel

Hur hittade du praktikplatserna utomlands?
Jag reste till Tyskland och England med hjälp av bidrag från UHR för att hitta platser. Innan hade jag varit i kontakt med bland annat Dortmund som jag anser är ett kanonbra kompani. Jag hade skickat videos på eleverna och de var mycket intresserade och frågade, "Hur många får vi ta?" De har även ett ungdomskompani och funderade på att placera elever även där.

Både kompanierna i Tyskland och England ville ha eleverna hela året. Det är en fantastisk möjlighet för eleverna att få denna erfarenhet och i bästa fall möjlighet till en anställning efter avslutad praktik.

Skolan har tidigare haft samarbete med Nicolas Le Riche och Clairemarie Ostas balettskola ”Laac” i Paris. Är det aktuellt inför framtiden?
Vi har planerat ett fortsatt samarbete nu till våren. Nicolas och Clairemarie har inte möjlighet att vara så mycket på sin skola nu när de arbetar i Stockholm, så de har dragit ner en del på verksamheten. Det är lite osäkert vilken form det får men intentionen att fortsätta samarbetet finns där.

För tre år sedan när du tillträdde gjordes en omorganisation av ledningen för dansen med en konstnärlig chef, en konstnärlig ansvarig klassisk balett och en konstnärlig ansvarig modern nutida dans. Detta gjordes för att ge möjlighet till mer tid för den pedagogiska utvecklingsarbetet. Hur arbetar ni med det?
Tittar man på den klassiska sidan har Clairemarie tagit ett fast grepp och har väldigt intressanta pedagogiska diskussioner med balettlärarna. De har ett väl etablerat pågående samarbete för att utveckla den klassiska dansen.

När det kommer till den moderna nutida dansen har det haltat lite. På grund av ett ekonomiskt underskott för drygt ett år sedan blev vi av med en hel del lärare. Det drabbade den moderna sidan väldigt mycket mer. Det gjorde att den påbörjade pedagogiska utveckling fick pausas lite. Lärarna fick arbeta väldigt mycket och det pedagogiska utvecklingsarbetet hanns inte med som det borde eftersom de inte hade de förutsättningar som krävdes. Det är löst nu och jag hoppas att det kommer att fungera. Det känns som vi är på banan igen.

Bloom Room KSB

Asia Norén, Indra Östberg, Helena Zinck, Sonja Svanberg och Filippa Stennert åk 9 i Bloom Room, i koreografi av Ana Sendas. Foto Tilo Stengels

Hur tycker du att den nya organisationen fungerar i sin helhet?
Det är mycket tungt administrativt arbete och ett stort personalansvar som ligger på mig. Det är svårt att hinna med det på ett tillfredställande sätt och samtidigt fullt ut arbeta med den konstnärliga biten. Rektor Peter Green och jag diskuterar om hur vi skulle kunna fördela det här ansvaret på ett annat sätt.

Vad finns det för andra tankar runt förändringar i organisationen som rör yrkesdansar utbildningen inför framtiden?
De båda skolorna som driver utbildningen i Sverige, Göteborg och Stockholm, vill ha större inflytande vad gäller färdighetsproven (proven till skolan). Vi vill också påverka sammansättningen av det konstnärliga råd som är tillsatt för att i första hand ansvara för färdighetsprovens utförande.

Förutom den tillsatta domare som är ordförande för rådet och länken till regeringen vill vi i framtiden att de två skolornas konstnärliga chefer ska ha varsin plats, rektor och huvudman en plats, representanter från Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Cullbergbaletten, Skånes dansteater varsin plats och ytterligare två representanter från den fria dansvärlden koreografer eller producenter som anställer dansare.

Vad gäller planer för Kungliga Svenska Balettskolan vill jag försöka göra det möjligt för våra internationella elever att kunna få ett treårigt IB careers programme (International Baccalaureate) en tung akademisk utbildning. Studierna hålls på engelska, vid avslutade studier får man diplom som gör det möjligt att studera vidare på alla universitet i världen. I Sverige är dessa studier helt gratis. Som det är nu kan man inte läsa teori på gymnasiet om man inte är från de nordiska länderna.

Det vi kan erbjuda våra internationella elever idag är ett års dansstudier samt musik och språkstudier. Vi har många sökande till vår internationella linje men många tackar nej då det inte är möjligt att samtidigt få teoretisk utbildning.

Vi för också en dialog med Kungliga Operan om att starta ett ungdomskompani inom en snar framtid. Elever som går den klassiska linjen skulle då kunna göra sin APL i ungdomskompaniet.

Vad gäller den moderna linjens elever tittar vi på en möjlighet till ett ungdomskompani med backning från våra avnämare, Göteborgsoperan, Skånes Dansteater, Cullbergbaletten och frilans världen.

Min tanke och förhoppning är att vi skulle kunna slå oss ihop och få resurser från dessa kompanier. Detta skulle göras med ett frivilligt förlängt APL år, alltså ett fjärde år i utbildningen.

Institutionerna skulle på det här sättet kunna lägga över en del av sina politiska uppdrag på skolan, till exempel regionturné med ungdomsverksamhet.

Innan vi avslutar intervjun vill Cecilia framhålla att skolan har ett mycket bra samarbete med Operan och med balettchef Nicolas Le Riche, vilket är väldigt viktigt för skolan. Nicolas är mycket engagerad och har kontakt både med eleverna och danslärarna.

Margareta Lidström
12 nov 2019


 • Aalto Ballet percussion__Gerritsen_Hans
  Balettgalan i Villmanstrand är sensommarens succéevenemang
  Balettgalan i Villmanstrand vid Finlands östra gräns gavs i år för 12:e gången och var igen en succé med både nationella och internationella dansare. Galans grundare och eldsjäl Juhani Teräsvuori hade...

 • The One Foto Peter Knutson
  Möte med Fredrik Benke Rydman om ”The One”
  Det är mannen från dansgruppen Bounce, koreograf till egna versioner av Svansjön och Snövit bland mycket annat. Jag träffar Fredrik Benke Rydman på en liten thaikrog mellan repetitionspassen.

 • Manon Kungliga Operan 2023
  “A new look at it” – Lady MacMillan about Manon with the Royal Swedish Ballet
  As part of the 250-year jubilee program of the Royal Swedish Opera and as a tribute to the long-lasting cooperation between the Royal Swedish Ballet and world-renowned English choreographer Sir Kennet...

 • Remachine – Jefta van Dinther
  Urpremiär av episkt dansverk på Norrlandsoperan
  Den 1 september bjuder Norrlandsoperan på säsongsuppstart för dans med urpremiär av den episka föreställningen Remachine signerad koreografen Jefta van Dinther . Ljus, ljud, röst, koreografi och scenog...

 • Contemporary Dance GO
  Contemporary dance av Hofesh Shechter på GöteborgsOperan
  Danskväll med intensiv klubbfeeling, smittande glädje och en upplevelse som börjar redan utanför operahuset.

 • Julia Bengtsson Confidencen
  Julia Bengtsson – internationell barockdansös från Sverige
  Höjdpunkten under årets förnämliga Opera- och musikfestival på Confidencen var iscensättningen av Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus . I en annan föreställning, A Baroque Catwalk , gjorde Julia Bengts...

 • Fast Blue by Mikaela Polley - Austen McDonald and George Edwards
  The Royal Ballet School Delights
  Written on the faces of the dancers as they spin and leap in the ecstatic final moments of the Grand Défilé , is the smile that says, ‘I did it’. It’s what I look forward to year after year and it neve...

 • dardanus_Confidencen_foto MartinHellström
  Ett barockt spectacle på Confidencen
  Confidencen Opera & Music Festival inleds den 27 juli med Jean-Philippe Rameaus mästerverk Dardanus, som genom ett gediget arbete får sin nordiska premiär på Sveriges äldsta rokokoteater – 284 år efte...

 • Vivian Assal Koohnavard  1
  Möt Vivian Assal Koohnavard dansare vid Staatsballett Berlin och aktivist
  I Berlin träffade jag och arbetade med Vivian Assal Koohnavard. Vivian fick sin dansarutbildning i Sverige och Tyskland. Hon har varit anställd vid Berlin Staatsballett sedan 2018. Där deltar hon i de...

 • Donizetti KSB
  Peter Bohlin om Kungliga Svenska Balettskolans uppvisningsföreställningar
  Skolårets sista föreställningar på KSB var uppdelade i fyra program. Några koreografier var storartade, andra inte. Här, mot slutet, ett försök att resonera om anledningar till detta.

 • Terpichore
  Dans i Stockholm Early Music Festival
  I 2023 års version av Stockholm Early Music Festival , den tjugoandra i ordningen, ingick två dansföreställningar. I fablernas värld , en kort musikalisk och dansant barockföreställning med Folke Danste...

 • Tallinn Suite en Blanc
  Suite en Blanc av Estoniabaletten med fina danssolister
  Jag hade möjligheten att två gånger se en ny balettafton med två verk. Black/White innehöll “Open Door ” av polskan Katarzyna Kozielska och Serge Lifars kända och genuina Suite en Blanc . Den sistnämnda...

 •  Marie Larsson Sturdy
  Marie Larsson Sturdy Carina Ari Medaljör 2023
  På Carina Ari-dagen 30 maj tilldelades Marie Larsson Sturdy Carina Ari-medaljen för hennes mångåriga och engagerade insatser inom Dans i Nord – en vital verksamhet som under mer än 20 år har främjat m...

 • Manon 1
  Manon: An evening to treasure
  Kenneth MacMillan’s Manon created in 1974, continues to weave its magic providing a slew of dramatic roles against a volatile and violent backdrop. The Royal Swedish Ballet first presented the ballet ...

 • En slags Berlin 
  Instudering av Mats Eks ”En slags” med Staatsballett Berlin
  I april 2022 reser Koreografen Mats Ek och jag till Berlin för att hålla audition med dansarna vid Staatsballett Berlin på Deutsche Oper. Vi ska välja dansare till verket ”En slags” av Mats Ek. Premiä...

 • Peter Pan & Wendy
  Marianne Mörck berättar sagan om Peter Pan med Svenska Balettskolan
  Till vårens uppsättning av Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern är en av gästartisterna ingen mindre än Marianne Mörck . Efter första repetitionen tillsammans med baletteleverna på svenska baletts...

 • Grand Hotel GöteborgsOperan 
  Det var en gång på Grand Hôtel, musikalen som återupptäckts
  Göteborgsoperan avslutar sin vårsäsong med premiär den 22 april på Paul Abrahams musikal Det var en gång på Grand Hôtel. Musikalen som legat gömd fram till 2017. En föreställning fylld av dans och mus...

 • Virpi Pakkinen trio
  Virpi Pahkinen: "Precision möter osäkerhet, matematik möter mystik"
  Change – den nya dansföreställningen av och med Virpi Pahkinen – är uppbyggd enligt principen 5 + 5 + 5, dvs koreografi/ljus/musik. Strax före fredagskvällens premiär på Kulturhuset Stadsteatern fick ...

 • ProDance 2023
  För dansens skull dansas Pro Dance galan
  Den anrika Aleksandersteatern fylldes åter av dansfolket som ville stödja dansen och dess utövare via föreningen Pro Dance med att köpa biljetter till den årliga galaföreställningen. Artisterna uppträ...

 • Julia & Romeo 1
  Anthony Lomuljo – om hur det är att igen dansa Romeo – 10 år senare
  10 år har gått sedan urpremiären av Mats Eks Julia & Romeo på Kungliga Operan i Stockholm. Då liksom nu dansar Anthony Lomuljo rollen som Romeo. När Dansportalen några dagar innan premiären träffar An...

 • Touched GO 1
  Hur bygger vi upp oss själva igen när allt är förstört–Johan Inger om Dust and Disquiet på Göteborgsoperan
  Danskvällen Touched visar två världspremiärer på Göteborgsoperan, Dust and Disquiet av Johan Inger och To Kingdom Come av det nederländska syskonparet Imre och Marne Van Opstal . Naturkatastrofer runt ...

 • OBK Mats Ek
  Mats Ek om Mats Eks Julia & Romeo
  Operans Balettklubb gästades lördag 25 mars av koreografen Mats Ek och dansare inför nypremiären av ”Julia & Romeo” på Kungliga Operan. Verket uppfördes på teatern för första gången 2013. Det har ocks...

 • PrixduNord2023
  Nordens största danstävling lockade 44 dansare
  Äntligen! Det är vad de flesta kände när tävlingen Prix du Nord genomfördes på Kronhuset i Göteborg.

 • Affinity Operan
  Young choreographers en bra plattform för nya idéer
  En alldeles särskild glädje med workshopartade föreställningar är att man får se dansarna på riktigt nära håll. Så var fallet på Operans Rotunda 16 och 18 mars, i ett program med sju koreografer och 3...

 • Defile Hommage a Patrick Dupond
  Gala till minne av den lysande dansaren Patrick Dupond
  Under februari var det tre utsålda galor på Palais Garnier i Paris, till minne av dansaren och balettchefen Patrick Dupond . För programmet på galan, se nedan!

 • Svansjön Helsingfors M Onne
  Madeleine Onne: Man får slåss för sin konstart
  Madeleine Onne har varit balettchef i Stockholm, Hongkong och Helsingfors. Dansportalen har pratat med Madeleine om bland annat tiden i Hongkong, Helsingfors och om Stockholm 59°North. Men på vår förs...

 • Cacti Alexander Ekman 
  Triple Bill at the Ballet. What's not to Like?
  The feel-good factor was in abundance at the Royal Opera House in Stockholm with a triple bill to send the audience home with a smile.

 • AlexanderMockrichPDL2023
  Elever från Kungliga Svenska balettskolan tävlade i årets Prix de Lausanne
  Sveriges kandidater i Prix de Lausanne kommer båda två ifrån Kungliga Svenska balettskolan. Theodor Bimer och Alexander Mockrish. Tävlingen firar 50 årsjubileum lite sent då pandemin stoppat ett flert...

 • 12+ songs 1
  12 songs + Ane Brun och Kenneth Kvarnström på Göteborgsoperan
  Första helgen i februari är det premiär för 12 songs + på Göteborgsoperan. Ett scenkonstverk skapat genom samarbete mellan 18 dansare och en av Nordens främsta koreografer, Kenneth Kvarnström, i något...

 • Kungliga Baletten Cacti
  Jubileumsgala med Operan och Kungliga Baletten 250 år
  Kungliga Operan öppnade med en fantastisk gala 18 januari med 23 olika programpunkter som innehöll opera, balett och teater. Under 250 år har framförts 54 900 föreställningar och vad var mer naturligt...

ANNONS

Dansmuseet
Transit

Ur Dansportalens arkiv

ANNONS

Dansmuseet
Nötknäpparen

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil