Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

En slags Berlin 

Margareta Lidström repeterar ett pas de deux ur ”En slags” med Tabatha Rumer och Eoin Robertson. Foto Yan Revazov

15 maj
2023

Instudering av Mats Eks ”En slags” med Staatsballett Berlin

I april 2022 reser Koreografen Mats Ek och jag till Berlin för att hålla audition med dansarna vid Staatsballett Berlin på Deutsche Oper. Vi ska välja dansare till verket ”En slags” av Mats Ek. Premiären är planerad till februari 2023 och kvällen ska delas med ”Cacti” koreografi Alexander Ekman. Rafael Sady, före detta dansare i Cullbergbaletten, och jag är ansvariga för instuderingen av ”En slags”. Verken var planerade att visas tidigare under Johannes Öhmans tid som balettchef i Berlin men pandemin kom emellan.

En slags Berlin

Margareta Lidström repeterar ett pas de deux ur ”En slags” med Tabatha Rumer och Eoin Robertson. Foto Yan Revazov

Vi hälsas välkomna av Christiane Theobald tillförordnad konstnärlig ledare och hennes team. Audition hålls under tre dagar. Mats lär dansarna koreografi ur ett annat av hans verk, ”Another place”. Jag lär ut bitar ur ”En slags”. Vi arbetar med kvinnor och män separat.

Två av husets balettmästare Yannick Sempey, som tidigare var balettmästare på Stockholmsoperan, och Korina Stolz-Franke assisterar oss. De håller reda på vem som är vem av dansarna i de olika grupper de delats in i. En av kompaniets pianister sköter musiken från CD. Dansarna är mycket entusiastiska och arbetar hårt med att förstå och utföra Mats stil och krävande koreografi.

Efter avslutad audition har vi ett möte med balettmästarna där vi går igenom och diskuterar rollbesättningen. Vi vill ha två lag med 16 dansare i varje, 8 kvinnor och 8 män. Väl hemma igen träffas Mats och jag ännu en gång för att titta på filmerna från auditiondagarna.

Vi vill vara helt säkra på valen av dansare. En del ändringar görs.

En slags Berlin Mats Ek

Mata Ek repeterar "En slags" i Berlin. Foto Yan Revazov.

”En slags” skapades för Netherlands Dance Theater i Den Haag 1997. Musiken är av Henryk Górecki, ljussättning av Ellen Ruge, kostym och scenografi står Maria Geber för, assisterad av Katrin Brännström. Verket har även uppförts av Cullbergbaletten och andra kompanier i Warszawa, Düsseldorf, München, Nürnberg, Tel Aviv och Parisoperan. Nästa år kommer det att uppföras på Oslooperan. Även om verket har en del år på nacken känns det påfallande aktuellt och kan associeras till dagens politiska läge.

I Augusti är det dags att börja med instuderingen. Rafael och jag arbetar delvis tillsammans men delar också upp olika bitar av verket mellan oss. Förutom att lära ut steg och räkningar i musiken ger vi dansarna information om vad de ska gestalta. I baletten framförs det två pas de duex av två olika par och flera gruppscener. Gruppscenerna går under arbetsnamn. Exempelvis ”öppningen, muren, huset, mansdansen, kvartetten, krokodilerna”.

Under den första repetitions perioden arbetar vi i den största av balettsalarna med scenografin.

Den består av en mur och ett hus som dansarna själva hanterar. Vi har en provisorisk repetitionsmur som består av åtta sektioner, vardera 2 meter breda. På baksidan finns en avsatts för dansarna att agera på.

En slags Berlin

Gruppscen, bakom muren, ”En slags”. Foto Yan Revazov.

I ”En slags” bär dansarna vanliga skor och en av dem bär gummistövlar. Skorna specialtillverkas i Italien i mjukt läder. Det tar tid att vänja sig vid att dansa i vanliga skor och ger en helt annan karaktär till dansen. När vi börjar repetera är inte skorna och stövlarna på plats så vi får plocka ihop det som skulle kunna passa från teaterns kostymavdelning. Det visar sig inte vara helt lyckat. Många får besvärliga skavsår. När de riktiga skorna kommer är herrarnas skor hala och klackarna för höga. Skorna åtgärdas och vi slipper fler besvär.

Fram till mitten av oktober hann vi sätta det mesta av baletten. Under de första veckorna hade vi tillgång till dansarna hela dagar. Det var en intensiv period med ömma kroppar både för dansarna, Rafael och mig. Mats koreografi är fysiskt krävande med låg tyngdpunkt och stora förflyttningar i rummet.

En slags Berlin

Rafael Sady repeterar en gruppscen, muren, ur ”En slags”. Foto Yan Revazov

Dansarna i Staatsballett gör en hel del nutida koreografi men i grunden är det ett klassiskt kompani. Det är ett repertoarkompani som spelar flera verk parallellt. Det innebar att vi under sista halvan av perioden fick färre repetitionstimmar och tillgång till färre dansare, då baletterna Giselle och Onegin kom upp på repertoaren. Det repeterades också inför ett program med moderna verk.

Kompaniet uppträder på tre olika scener, Staatsoper Unter den Linden, Komische Oper och Deutsche Oper, där de också har sina repetitionslokaler. De klassiska baletterna framförs på Staatsoper. Mycket välrepeterat och skickligt framfört av dansare och orkester.

En slags Berlin

Gruppscen. muren ur ”En slags”. Foto Yan Revazov

Förutom den fasta ensemblen, som består av drygt åttio dansare från hela världen, gästas kompaniet återkommande av världsstjärnor som Polina Seminiova, Daniil Simkin och Dinu Tamazlacaru för att nämna några.

I januari är det dags för mig och Rafael att åka tillbaka till Berlin för att repetera upp verket och lära ut den återstående koreografin. Dansarna har haft en hektisk period över jul och nyår med baletterna Törnrosa och Svansjön. Svansjön spelas fortfarande och de repeteras ett program av David Dawson som ska upp i slutet av januari.

Nu är den riktiga muren på plats. När den ska förflyttas är det dansarna som sköter det. Det visar sig att låsen och bromsarna är för tunga att hantera och sektionerna är för tunga för att flyttas. Det blir mycket möten med teknikansvariga och en hel del justeringar behöver göras innan allt fungerar. Alla inblandade är mycket tillmötesgående och gör allt för att lösa problemen.

En slags Berlin

Rafael Sady repeterar ett pas de deux ur ”En slags” med Tabatha Rumer och Eoin Robertson. Foto Yan Revazov

Tre veckor innan premiär anlände Mats Ek för att arbeta med dansarna. Mats kommer alltid för att arbeta med sina verk. Det är fantastiskt för dansarna att få arbeta direkt med koreografen. Han ser varje individ och kan ta fram varje dansares personlighet.

I studion ger han allt, inget lämnas förbisett. Under de återstående veckorna fram till premiären arbetar han intensivt med båda lagen, först i studion och senare på scenen. Jag är med och assisterar och skriver ner de korrigeringar Mats ger så att pennan glöder. Den koreografiska formen måste sitta perfekt. Han ger information till dansarna för att levandegöra och gestalta koreografin. Olika information till olika dansare även om de dansar samma roll. Dansarna ger allt och verket börjar lyfta.

En slags Berlin

Vivian Koohnavard och Arshak Ghalumyan i ett pas de deux ur ”En slags". Foto Yan Revazov.

Det börjar bli lite oroligt på grund av skador och sjukdom. Vissa dansare får lära sig ytterligare en plats för att kunna täcka upp ifall fler blir sjuka. Tre av dansarna måste medverka i båda lagen.

Som tur är blir det inga fler skador och vi får ihop det.

En vecka innan premiär har jag ett samtal med Mats om ”En slags”

Jag frågar Mats vad upprinnelsen till verket var?
Jag tror att det var när jag hörde musiken, Kleines Requiem für eine Polka av Henryk Górecki. Jag hade också en idé om en man som hämtade upp sin partner ur publiken. De rörde sig uppåt till botten av scenen och framåt igen. Under den rörelsen, en resa hände olika saker och när de kom tillbaka till början var de annorlunda. Det var som jag kommer ihåg det den grundläggande idén.

När jag sedan började jobba fick jag höra Góreckis konsert för cembalo och symfoniorkester och kände att den måste jag ha med. Då tillkom de konfliktfyllda delarna. De med ballongerna med punktering av de fertila delarna på kropparna. Muren var också med från början.

När jag började det koreografiska detaljarbete ändrades konceptet radikalt genom den tillagda musiken och jag visste hur jag skulle disponera den i förhållande till den första musiken jag valt. Sedan är det en blandning av intryck från tidningar, det jag läser, det jag ser på TV och på gatan som jag använder.

Det är en väldig blandning av intryck och associationer till hur upprinnelsen kommer till.

Hur tycker du att det är att ta upp det här verket igen efter de tio år som gått sedan det sist gavs?
Jag måste vänta med den bedömningen tills jag ser det. Men jag tycker det fanns anledning att att ta upp det här i Berlin. Dels verket i sig själv men också med kopplingen till muren. Det kan ge andra associationsmöjligheter. Sedan får jag se vad jag tycker, det måste leva varje gång men jag har tänkt mig att det ska fungera.

En slags Berlin

Clotilde Tran och Johnny McMillan i ett pas de deux ur ”En slags”. Foto Yan Revazov

Vad tycker du är viktigt att dansarna behärskar och förmedlar i det här verket?
Det är att de har förståelse för helheten. De har ju olika insatser men varje dansare måste förstå sin bit av helheten. Det kan man inte göra om man inte förstår de bitar helheten består av. Inne i de olika satserna finns det detaljer som måste tas om hand. Första pas de deux:et handlar om förberedelsen inför resan. I den förberedelsen ingår många olika delmoment. Det är kanske ett mer etablerat par som startar något nytt för dem gemensamt. Det andra pas de deux:et har ett helt annat ingångsläge. De känner inte varandra och upptäcker varandras möjligheter vartefter, ett mera ungt par.

Hur tycker du dansarna här i Berlin har tagit till sig din koreografi och svarat?
Jag tycker de har svarat bra. Som alltid tar det mycket tid att få in logiken och koordinationen i min koreografi i kropparna kopplat till riktningen både i rummet och i känslan. Rent danstekniskt är det bland annat viktigt att de hittar det som vi arbetade med idag och som du nämnt tidigare, att samla ryggen och ur den släppa loss lemmarna i ett hopp eller i en förflyttning.

Något de även skulle kunna använda sig mer av i den klassiska baletttekniken. Det är som i alla kompanier, vissa dansare har lättare för det än andra. Men återigen måste jag se det på scenen för att se vad som verkligen har hänt.

En slags Berlin

Gruppscen, mansdansen ur ”En slags”. Foto Yan Revazov

Tänker du på någonting mer som är viktigt för verket?
Jag tycker dekor och kostym är viktiga. Färgerna som används och kläderna som ger var och en en egen ”look”. Jag tycker det är roligt att det är en kombination av färger men också därmed av olika insatser. Det ger en större kalejdoskopisk insats från kompaniet när de inte är unisont klädda. Men samtidigt enkel, var och en har ju i stort sett bara en färg. Jag tycker det förhöjer verket.

Dansarna har ju inte kostymer som man är van vid att se i dansverk. De har mer ”vanliga” kläder. De blir ”människor” på scenen, inte bara dansare.
Det tycker jag också men kläderna är förhöjda för det sceniska uttrycket, avslutar Mats.

Det är dags för premiär 16 februari. På scenen bakom ridån provar dansarna olika steg och kontrollerar sin rekvisita. En speciell spänning ligger i luften som det brukar göra inför en premiär.

Vi önskar dansarna lycka till och går ut och sätter oss i salongen. Ljuset går ner och det hela börjar. Efter 40 minuter är det över. Applåderna bryter ut publiken jublar och applåderar länge.

Det har gått bra även om det var en del premiärnerver. Kvällens andra del ”Cacti” av Alexander Ekman blir också väl mottagen av en entusiastisk publik. Alexander är själv på plats.

Nästa dag går Mats och jag igenom korrigeringar från premiären. Han är i stort nöjd med dansarnas insatser och tror att de kommer att växa när nerverna inte spökar. Men han poängterar vissa kvaliteter och placeringar som behöver arbetas vidare med.

Mats åker hem. Rafael har åkt hem några veckor tidigare för att repetera Mats ”Julia och Romeo” som har nypremiär på Stockholmsoperan 31 mars. Jag är kvar i Berlin ytterligare några dagar för att repetera och vara med på andra lagets premiär. Den går också bra, det mesta sitter där det ska. Men även efter premiär är det ett kontinuerligt arbete som krävs för att hålla uppe verkets kvalitet. Det fascinerar mig att ett och samma verk blir så annorlunda med olika dansare. Dansarna har hittat en personlig väg in i koreografin. Något Mats arbetar med och efterfrågar.

Margareta Lidström
Berlin


 • New talents Operan 231023
  New talents join the Royal Swedish Ballet
  Eleven young dancers join the Royal Swedish Ballet company this season. We are thrilled to see them on stage! On October 27, this season's grand premiere of Le Corsaire will take place.

 • Livrustkammaren drake 
  Där låg onekligen ett skimmer över Gustavs dagar
  I Livrustkammarens visas den största satsningen på flera år på en tillfällig utställning i samarbete med Kungliga Operan – öppnas 20 oktober, Teaterkungen: Prakten, makten och teaterkostymerna på Gust...

 • Matilda Larsson
  Attityder som uppskattades
  I Drottningholmsteaterns déjeunersalong gavs i september in innehållsrik, högklassig presentation av ett forskningsprojekt som genomförs på Kungliga Musikhögskolan och finansieras av Vetenskapsrådet.

 • Kentaro Mitsumori Le Corsaire
  Spot-on Kentaro Mitsumori, dancer with the Royal Swedish Ballet
  Kentaro Mitsumori has been a member of the Royal Swedish Ballet since 2017. We have seen him in many roles, in Swan Lake, Cinderella, Don Quijote, The theme and variation, Gardener in Alice in Wonderl...

 • Kalle Wigle Foto Johan Persson
  Kalle Wigle-Andersson får stipendium från Jubelfonden
  Kalle Wigle-Andersson: Jag är utbildad och diplomerad vid Royal Ballet Upper School, London 2016. Innan dess gick jag på Kungliga Svenska Balettskolan 2006-2014. Sedan min examen har jag varit anställ...

 • Wicked GO Foto Lennart Sjöberg
  Wicked, musikalen om häxorna i Oz
  Göteborgsoperan inleder sin höstsäsong med den mytomspunna succémusikalen Wicked. Exakt tjugo år efter Broadwaypremiären 2003, sätts den nu upp för första gången i Sverige.

 • Aalto Ballet percussion__Gerritsen_Hans
  Balettgalan i Villmanstrand är sensommarens succéevenemang
  Balettgalan i Villmanstrand vid Finlands östra gräns gavs i år för 12:e gången och var igen en succé med både nationella och internationella dansare. Galans grundare och eldsjäl Juhani Teräsvuori hade...

 • The One Foto Peter Knutson
  Möte med Fredrik Benke Rydman om ”The One”
  Det är mannen från dansgruppen Bounce, koreograf till egna versioner av Svansjön och Snövit bland mycket annat. Jag träffar Fredrik Benke Rydman på en liten thaikrog mellan repetitionspassen.

 • Manon Kungliga Operan 2023
  “A new look at it” – Lady MacMillan about Manon with the Royal Swedish Ballet
  As part of the 250-year jubilee program of the Royal Swedish Opera and as a tribute to the long-lasting cooperation between the Royal Swedish Ballet and world-renowned English choreographer Sir Kennet...

 • Remachine – Jefta van Dinther
  Urpremiär av episkt dansverk på Norrlandsoperan
  Den 1 september bjuder Norrlandsoperan på säsongsuppstart för dans med urpremiär av den episka föreställningen Remachine signerad koreografen Jefta van Dinther . Ljus, ljud, röst, koreografi och scenog...

 • Contemporary Dance GO
  Contemporary dance av Hofesh Shechter på GöteborgsOperan
  Danskväll med intensiv klubbfeeling, smittande glädje och en upplevelse som börjar redan utanför operahuset.

 • Julia Bengtsson Confidencen
  Julia Bengtsson – internationell barockdansös från Sverige
  Höjdpunkten under årets förnämliga Opera- och musikfestival på Confidencen var iscensättningen av Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus . I en annan föreställning, A Baroque Catwalk , gjorde Julia Bengts...

 • Fast Blue by Mikaela Polley - Austen McDonald and George Edwards
  The Royal Ballet School Delights
  Written on the faces of the dancers as they spin and leap in the ecstatic final moments of the Grand Défilé , is the smile that says, ‘I did it’. It’s what I look forward to year after year and it neve...

 • dardanus_Confidencen_foto MartinHellström
  Ett barockt spectacle på Confidencen
  Confidencen Opera & Music Festival inleds den 27 juli med Jean-Philippe Rameaus mästerverk Dardanus, som genom ett gediget arbete får sin nordiska premiär på Sveriges äldsta rokokoteater – 284 år efte...

 • Vivian Assal Koohnavard  1
  Möt Vivian Assal Koohnavard dansare vid Staatsballett Berlin och aktivist
  I Berlin träffade jag och arbetade med Vivian Assal Koohnavard. Vivian fick sin dansarutbildning i Sverige och Tyskland. Hon har varit anställd vid Berlin Staatsballett sedan 2018. Där deltar hon i de...

 • Donizetti KSB
  Peter Bohlin om Kungliga Svenska Balettskolans uppvisningsföreställningar
  Skolårets sista föreställningar på KSB var uppdelade i fyra program. Några koreografier var storartade, andra inte. Här, mot slutet, ett försök att resonera om anledningar till detta.

 • Terpichore
  Dans i Stockholm Early Music Festival
  I 2023 års version av Stockholm Early Music Festival , den tjugoandra i ordningen, ingick två dansföreställningar. I fablernas värld , en kort musikalisk och dansant barockföreställning med Folke Danste...

 • Tallinn Suite en Blanc
  Suite en Blanc av Estoniabaletten med fina danssolister
  Jag hade möjligheten att två gånger se en ny balettafton med två verk. Black/White innehöll “Open Door ” av polskan Katarzyna Kozielska och Serge Lifars kända och genuina Suite en Blanc . Den sistnämnda...

 •  Marie Larsson Sturdy
  Marie Larsson Sturdy Carina Ari Medaljör 2023
  På Carina Ari-dagen 30 maj tilldelades Marie Larsson Sturdy Carina Ari-medaljen för hennes mångåriga och engagerade insatser inom Dans i Nord – en vital verksamhet som under mer än 20 år har främjat m...

 • Manon 1
  Manon: An evening to treasure
  Kenneth MacMillan’s Manon created in 1974, continues to weave its magic providing a slew of dramatic roles against a volatile and violent backdrop. The Royal Swedish Ballet first presented the ballet ...

 • En slags Berlin 
  Instudering av Mats Eks ”En slags” med Staatsballett Berlin
  I april 2022 reser Koreografen Mats Ek och jag till Berlin för att hålla audition med dansarna vid Staatsballett Berlin på Deutsche Oper. Vi ska välja dansare till verket ”En slags” av Mats Ek. Premiä...

 • Peter Pan & Wendy
  Marianne Mörck berättar sagan om Peter Pan med Svenska Balettskolan
  Till vårens uppsättning av Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern är en av gästartisterna ingen mindre än Marianne Mörck . Efter första repetitionen tillsammans med baletteleverna på svenska baletts...

 • Grand Hotel GöteborgsOperan 
  Det var en gång på Grand Hôtel, musikalen som återupptäckts
  Göteborgsoperan avslutar sin vårsäsong med premiär den 22 april på Paul Abrahams musikal Det var en gång på Grand Hôtel. Musikalen som legat gömd fram till 2017. En föreställning fylld av dans och mus...

 • Virpi Pakkinen trio
  Virpi Pahkinen: "Precision möter osäkerhet, matematik möter mystik"
  Change – den nya dansföreställningen av och med Virpi Pahkinen – är uppbyggd enligt principen 5 + 5 + 5, dvs koreografi/ljus/musik. Strax före fredagskvällens premiär på Kulturhuset Stadsteatern fick ...

 • ProDance 2023
  För dansens skull dansas Pro Dance galan
  Den anrika Aleksandersteatern fylldes åter av dansfolket som ville stödja dansen och dess utövare via föreningen Pro Dance med att köpa biljetter till den årliga galaföreställningen. Artisterna uppträ...

 • Julia & Romeo 1
  Anthony Lomuljo – om hur det är att igen dansa Romeo – 10 år senare
  10 år har gått sedan urpremiären av Mats Eks Julia & Romeo på Kungliga Operan i Stockholm. Då liksom nu dansar Anthony Lomuljo rollen som Romeo. När Dansportalen några dagar innan premiären träffar An...

 • Touched GO 1
  Hur bygger vi upp oss själva igen när allt är förstört–Johan Inger om Dust and Disquiet på Göteborgsoperan
  Danskvällen Touched visar två världspremiärer på Göteborgsoperan, Dust and Disquiet av Johan Inger och To Kingdom Come av det nederländska syskonparet Imre och Marne Van Opstal . Naturkatastrofer runt ...

 • OBK Mats Ek
  Mats Ek om Mats Eks Julia & Romeo
  Operans Balettklubb gästades lördag 25 mars av koreografen Mats Ek och dansare inför nypremiären av ”Julia & Romeo” på Kungliga Operan. Verket uppfördes på teatern för första gången 2013. Det har ocks...

 • PrixduNord2023
  Nordens största danstävling lockade 44 dansare
  Äntligen! Det är vad de flesta kände när tävlingen Prix du Nord genomfördes på Kronhuset i Göteborg.

 • Affinity Operan
  Young choreographers en bra plattform för nya idéer
  En alldeles särskild glädje med workshopartade föreställningar är att man får se dansarna på riktigt nära håll. Så var fallet på Operans Rotunda 16 och 18 mars, i ett program med sju koreografer och 3...

ANNONS

Dansmuseet
Transit

Ur Dansportalens arkiv

 • En svensk dröm tar form
  STOCKHOLM: Den 17 april 2015 var det urpremiär på Kungliga Operan för Alexander Ekmans Midsommarnattsdröm. Vid en träff med vänföreningen Operans Balettklubb 2015 berätta...

ANNONS

Dansmuseet
Nötknäpparen

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil