Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Carina Aris Minnesfond

grundades 1963 och började verka 1973, drygt två år efter Carina Aris bortgång. Till sin omfattning och målsättning är fonden internationellt unik. Stiftelsen har som övergripande uppgift att vidareutveckla och stödja svensk danskonst. Det sker för närvarande genom att erbjuda resurser inom framför allt tre områden:

– stipendier för yngre dansares studieresor till utlandet
– stipendier och bidrag till dansforskning
– bistånd till äldre danskonstnärer som ofta har orättvist låga pensioner och stort behov av vård

Minnesfonden tilldelar även Carina Ari-medaljen efter förslag från Medaljkommittén, till personer som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för den svenska danskonsten.

Operans Balettklubbs stipendiefonder

Operans Balettklubb ansvarar för två stipendiefonder till förmån för dansare, dansutbildning och danskonsten. Det går inte att söka bidrag från dessa fonder utan fondernas styrelser beslutar om stipendierna. Den som är intresserad av att stödja fonderna genom ett bidrag är välkommen att välja en eller flera fonder nedan.

Mariane Orlando vid Balettklubbens 10-årsjubileum. Fotograf Märta Forsman

Mariane Orlando vid 10-årsjubileet. Foto M Forsman

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond

delar ut stipendium till dansare inom Kungliga Baletten, som visat markant utveckling inom sin konst och som äger personlig utstrålning och övertygande gestaltningsförmåga.

Bidrag till fonden kan sättas in på Danske Bank,
konto 1344 32 44 009 Mariane Orlandos Stipendiefond.
Skriv GÅVA på talongen.

Stiftelsen Mariane Orlandos stipendiefond instiftades vid ett medlemsmöte i Operans Balettklubbden 4 december 1976, i närvaro av Mariane Orlando själv, som klubbens särskilda tack för hennes enastående dansargärning.

Stipendiet kan ej sökas. Stipendiaterna utses av en jury där Mariane Orlando är hedersordförande. Övriga i juryn är Kungliga Balettens konstnärlige ledare, Operans Balettklubbs ordförande, en representant för svenska dansskribenter och en representant för Kungliga Balettens dansare.

Mariane Orlando-stipendiater

2021 Daria Ivanova

2016 Mayumi Yamaguchi

2014 Jérôme Marchand
2012 Hugo Therkelson
2010 Nicole Rhodes
2008 Nikolaus Fotiadis
2006 Pascal Jansson
2004 Katja Björner
2002 Nathalie Nordquist
2000 Tim Matiakis
1999 Agneta Stjernlöf-Valcu
1997 Nadja Sellrup
1996 Jens Rosén
1995 Anders Nordström
1993 Jan-Erik Wikström
1991 Anna Backman-Valev
1989 Marie Lindqvíst
1987 Hans Nilsson
1985 Göran Svalberg
1983 Weit Carlsson
1981 Charlotte Stålhammar
1979 Madeleine Onne
1977 Kristin Kåge

2017-2020 Inget stipendium delades ut
2015 Minji Nam
2013 Mariko Kida
2011 Gina Tse
2009 Oscar Salomonsson
2007 Jurgita Dronina
2005 Aleksander Nikolaev
2003 Sebastian Michanek
2001 Karin Forslind
1999 Olof Westring
1998 Jenny Nilson
1997 Per Mankeus
1996 Dobrana Mirchev
1994 Marion Vijn
1992 Eva Nissen
1990 Johannes Öhman
1988 Mikael Mengarelli
1986 Mia Stagh-Collins
1984 Johanna Björnson
1982 Anders Hellström
1980 Pär Isberg
1978 Matz SkoogBalettvänners fond för Svenska Balettskolan

är en fond som Operans Balettklubb administrerar för att stödja skolans verksamhet, framför allt dess elevföreställningar.
Bidrag till fonden kan sättas in på Danske Bank, konto 1344 32 74 439 Skriv GÅVA på talongen.

Operans Balettklubbs Hedersstipendium

Vid speciella tillfällen har Operans Balettklubb utdelat hedersstipendier till en förtjänt person inom Balettsektionen vid Kungliga Operan. Senast skedde detta vi klubbens 40-årsjubileum 2015, då ett hedersstipendium till dansaren Johan Renvalls minne tilldelades förstesolisten vid Kungliga Baletten: Daniel Norgren-Jensen.

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil