Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Balettens ABC

Ordlista med de vanligaste stegen och termer inom baletten. Skriven av Elise Englund.


Adagio (italienska) – Adage (franska)


Ordet är en italiensk musikterm, som betyder utan brådska, i lugn och ro. I balettsammanhang har ordet flera betydelser: 

1. Ett allmänt uttryck för en serie långsamma rörelser utförda högsta höjd (à la hauteur), avsedda för att utveckla dansarens sinne för linje och balans.


2. Ett dansavsnitt – pas de deux – särskilt ämnat att möjliggöra för ballerinan, av sin partner, att framhäva sin grace, känsla för linje och perfekta balans. Adagiot följs i regel av två variationer – en för ballerinan och en för hennes partner samt avslutas med en coda, där båda dansar tillsammans.


3. Adagio-klass betyder i regel en klass, där man undervisar pas de deux

Air

luft – en l'air = i luften

Allegro

lätt, livlig - kommer från latinets alacer. Ett allmänt uttryck för alla snabba och lätta rörelser, företrädesvis hopp.

Allongé

förlängt, utsträckt (av verbet allonger)

Arabesque

en av den klassiska dansens poser, som har fått sitt namn av moriska utsmyckningar i byggnadskonsten.

Arrière, en

(i riktning) bakåt

Assemblé

samlat (av verbet assembler) – ett av balettens grundläggande hopp, i vilket båda fötterna når marken samtidigt i 5:e position demi-plié.

Attitude

en av den klassiska dansens poser, som sägs vara introducerad av Carlo Blasis efter den berömda Mercuriusstatyn.

Avant, en

(i riktning) framåt

Balancé

gungat (av verbet balancer)

Balancoire, en

i gungning

Ballon

ballong – en dansares förmåga att hålla sig kvar i luften under ett hopp

Balloné

studsat ( av verbet ballonner) – ett hopp, i vilket det arbetande benet skjuts ut i battement för att i landningen stanna i cou-de-pied demi-plié.

Barre, la

balettstången

Bas, en

lågt, ned, nedåt

Battement

slag

Batterie

term, som innefattar alla slags "batteringar"

Battu

slagen (av verbet battre)

Bras, le

armen – port de bras=armföring

Brisé

sönderbruten (av verbet briser)

Cabriole

luftsprång, krumsprång – ett hopp, där de utsträckta benen slås samman i luften.

Cambré

böjd (av verbet cambrer) – böjning från midjan i olika riktningar.

Chaîné

kedjeformig – chaînés-déboulés är en serie snabba vändningar på tå eller halvtå.

Changement

byte – changement de pied = ett hopp, där fötterna bytt plats vid landningen.

Changer

byta

Chassé

jagad (av verbet chasser) – ett steg, där den ena foten jagar den andra ut ur sin position.

Cloche, en

som en klocka (pendelslag)

Contretemps

motslag, kontratempo

Corps, le

kroppen

Corps de ballet

balettkår

Côté, de

åt sidan

Cou, le

halsen

Cou-de-pied

fotens hals = vristen ; sur le cou-de-pied = vid vristen

Coude, le

armbågen

Coupé

klippt, avbruten (av verbet couper) – ett litet mellansteg, som används som upptakt till ett annat steg.

Croisé

i form av ett kors

Criox, en

Criox, en i form av ett kors

Cuisse, la

låret – temps de cuisse är benämningen på ett snabbt mellansteg bestående av ett kort retiré-passé + ett sissonne fermée.

Dedans, en

inåt

Dégagé

frigjord, lösgjord (av verbet dégager) – en sträckning av foten till pointe tendue utan viktöverföring.

Dehors, en

utåt

Demi

halv

Derriére

bakom

Dessous

under, nedanför

Dessus

över, ovanför

Détourné

vändning ifrån det främre benet

Devant

framför

Développé

utvecklad (av verbet développer). Det är en rörelse, i vilken det arbetande benet långsamt dras upp och under fullständig kontroll vecklas ut till en öppen position en l'air.

Doigts

fingrar

Dos, le

rygg

Dos à dos

rygg mot rygg

Double

dubbel

Droite, à

åt höger

Échappé

undflydd, undsluppen (av verbet échapper)

Effacé

utplånad (av verbet effacer) – en av kroppens riktningar i rummet

Élancé

framslängd (av verbet élancer)

Emboîté

innesluten i en ask (av verbet emboîter)

Enchaînement

stegföljd – en avgränsad följd av steg, som vanligtvis är avpassad till en musikalisk fras.

Entrechat

glädjesprång – ett vertikalt "batterat" hopp, där benen korsar varandra i en serie slag.

Entrelacé

sammanflätad (av verbet entrelacer)

Enveloppé

invecklad (av verbet envelopper) – motsatsen till développé.

Épaule

skuldra, axel

Épaulement

skulderrörelse

Estomac

mage

Étendu

utsträckt (av verbet étendre)

Exercise

kroppsövning – den första delen av balettlektionen, där dansaren står vid stången.

Face, en

mitt emot (publiken eller spegeln)

Failli

sviken, eftergiven (av verbet faillir) – ett flytande steg, som sammanlänkar två steg bestående av ett sissonne-liknande upphopp + ett chassé passé.

Fermé

stängd (av verbet fermer)

Flic-flac

klatsch, snärt

Fondu

smält, uppmjukad (av verbet fondre) – en demi-plié på ett ben med det andra böjt i cou-de-pied.

Fouetté

vispad, piskad (av verbet fouetter)

Frappé

slagen (av verbet frapper)

Gauche, à

åt vänster

Genou, le

knät

Glissade

glidning, halkning – ett terre à terre-steg från 5:e position demi-plié till 5:e position demi-plié genom dégagé med viktöverföring.

Glissé

gliden (av verbet glisser)

Grand

stor

Haut, en

uppe, uppåt

Jambe, la

benet

Jeté

kastad (av verbet jeter) – ett hopp från ett ben till landning på det andra benet.

Lent

långsam

Main, la

handen

Manège, en

i cirkel

Mazurka

dans av polskt ursprung i 3/4 takt.

Milieu, au

i mitten – andra avdelningen av en traditionell lektion

Minuet eller menuet

stildans i 3/4 takt

Mollet, le

handleden

Oreilles, les

öronen

Ouvert

öppen

Pas

steg

Pas couru

springsteg

Pas de basque

steg taget från baskiska danser

Pas de bourrée

steg från den franska dansen bourrée

Pas de chat

kattsteg

Pas de cheval

häststeg

Pas de cisaux

saxsteg

Pas de deux

dans för två

Pas de polka

polkasteg

Pas de valse

valssteg

Pas marché

gångsteg

Passé

passerad (av verbet passer)

Penché

lutad (av verbet pencher)

Petit

liten

Pied, le

foten – le pied dans la main = foten i handen (turnering)

Piqué

stucken (av verbet piquer) – viktöverföring i full balans från ett ben till det andra på tå eller halvtå

Pirouette

snurr, sväng

Pivot

vändtapp, svängningspunkt

Plié

nigning, böjning av knäna (av verbet plier)

Pointé

spetsig (av verbet pointer)

Pointes, sur les

på tåspetsarna

Poitrine, la

bröstkorgen

Popo, le

baken

Port de bras

armföring

Pose

ställning

Posé

ställd (av verbet poser)

Position

läge, ställning – det finns 5 fastlagda fotpositioner

Preparation

förberedelse

Promenade

promenad

Raccourci

förkortad (av verbet raccourcir) – en benämning för retiré i den franska skolan

Relevé

upphöjd (av verbet relever)

Renversé

omkullvält (av verbet renverser) – överkroppen ”välts omkull” genom en stark vridning samtidigt med en cambré

Retiré

tillbakadragen, uppdragen

Révérence

vördnad, nigning, bugning

Rond

cirkel, rund

Royal

kunglig – ett batterat changement de pieds

Saut

hopp

Sauté

hoppad (av verbet sauter)

Serré

åtdragen, klämd, snäv (av verbet serrer)

Simple

enkel

Sissonne

ett av balettens hopp – från två fötter till en

Soubresaut

plötsligt hopp eller språng

Sousous

under – ett releé i 5:e position

Soutenu

uppburen, uthållen (av verbet soutenir)

Suite, en

i följd

Suivi

oavbruten – (av verbet suivre)

Sur

Temps

tid – i baletten även steg, rörelser

Temps de cuisse

med låret

Temps de fleche

som en pil

Temps levé

upphöjd

Temp lié

sammanfoga

Tendu

sträckt (av verbet tendre)

Terre, à

på golvet

Terre, par

längs, över golvet

Terre à terre

jordbunden

Tête, la

huvudet

Tire-bouchon

korkskruv

Tombé

nedfallen (av verbet tomber)

Tour

vändning

Tournant, en

med vändning

Tourné

vänd (av verbet tourner)

Traversé

passerad igenom (av verbet traverser)

Volé

flyga (av verbet voler)

Volée, de

i flykten

Voyagé

förflyttad (av verbet voyager) – en rörelse som förflyttar sig över golvet

Yeux, les

ögonen


Räkneord grundtal/ordningstal

Un, une ett

Premier första

Deux två

Deuxième (second) andra

Trois tre

Troisième tredje

Quatre fyra

Quatrième fjärde

Cinq fem

Cinqième femte

Six sex

Sixième sjätte

Sept sju

Septième sjunde

Huit åtta

Huitième åttonde

Neuf nio

Neuvième nionde

Dix tio

Dixième tionde
Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil