Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Törnrosa Aurora 

Haruka Sassa som Aurora från Törnrosa. Foto Sören Vilks, Kungliga Operan

25 jan
2021

I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker

I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte kommer upp i normala förhållanden 2021 kommer vi antagligen förlora fler sångare och dansare men även scenografer, de som arbetar med ljud och ljus med flera. Helt enkelt många yrkeskategorier.”

Dansportalens Marie Louise Waldenström blev nyfiken på vad Birgitta Svendén egentligen menade med sitt uttalande. Och vad andra hade för kommentarer om dansarnas situation i pandemins spår.

Birgitta Svendén

Birgitta Svendén, VD för Kungliga Operan. Foto Tobias Regnell, Kungliga Operan

Den tråkiga vinkeln hade inte slagit mig fullt ut. Nu söker jag några svar. Och börjar med att ställa första frågan till just Birgitta Svendén:

Vad har du sett och hört som verkligen tyder på att personalgrupper funderar på att omskola sig?

”Det finns internationella studier som tyder på att många lämnar sina konstnärliga utbildningar. Färre personer har gjort auditions, provsjungningar till exempel, vilket vi har märkt av här hemma. Det kan ses som naturligt i den rådande situationen men är också alarmerande siffror som visar på en vikande återväxt. Du kan inte utbilda konstnärer och artister på kort tid. Det är ett tapp på flera generationer som nu står på spel.”

Är det möjligt att kompensera tapp av den här dimensionen när läget har stabiliserats?

”De som nu eventuellt försvinner från våra scener ser ingen möjlighet till försörjning och det är svårt att upprätthålla sina kunskaper under en obestämd framtid. Det kommer att uppstå luckor om inte situationen kan räta upp sig. Konkurrensläget och frilansmarknaden blir urholkad.”

”På Kungliga Operan är den fasta personalen naturligtvis kvar, men vi har till exempel dansare som är anställda med korttidskontrakt som är mycket oroliga. För frilansare är den här tiden naturligtvis katastrofal.”

Hur ser planeringen ut?

”Vi har kontinuerliga möten och följer utvecklingen noggrant. Inför våren finns det tre olika scenarier som vi arbetar med och förbereder oss för.”

”Strömningstjänsterna, de föreställningar vi har kunnat presentera online har också gjort opera och dans/balett tillgängliga för grupper som kanske inte besökt oss tidigare på Operan. Man kan hoppas att det visar sig bli en positiv effekt för framtiden.”

Nicolas Le Riche

Nicolas Le Riche, chef för Kungliga Baletten. Foto Carl Thorborg, Kungliga Operan

Nicolas Le Riche, chef för Kungliga Baletten på Operan, har liknande tankar, men även andra svar.

Det första som M. Le Riche just nämner är att studenter är de som eventuellt försvinner. Ungdomarna är bekymrade när de förlorar kontakten med att se föreställningar, se sin egen framtid och tappar motivationen för att träna och att arbeta framåt. Han ser precis som Birgitta Svendén en sådan trend internationellt, att det är en realitet. ”Det är klart att när man satsar så mycket och inte kan se sina mål eller sin utkomst, då blir det väldigt svårt.

”För de vuxna dansarna är det så att de lever för att stå på scenen, göra föreställningar. Det är därför man tränar och utan det krävs enormt stor viljestyrka för att känna meningen med att vara dansare. Situationen påverkar hela ens självuppfattning.”

Han säger också att för Operans del kan han inte se ett tapp. Varför?

”Det trista är att många kompanier runt om i världen kommer att falla. Sådan är marknaden, särskilt i USA, där de flesta överlever tack vare sponsring och privata finansieringar. Dessa dansare kommer att spridas i Europa och finnas till för oss, de kommer att söka jobb här.”

Trots det talar balettchefen om att vid auditions är och har varit svårt för dansare att komma hit fysiskt.

Kungliga Baletten är en statlig institution med för närvarande 68 dansare i kompaniet. Nästa säsong kommer sju dansare att återvända från längre tjänstledigheter och måste enligt lag återfå sin tjänst. De som har ett korttidskontrakt ”sitter löst” – för att använda ett Idol-uttryck – då man är sist i anställningsordningen. ”Att ändra de förhållandena är en fråga om långvariga förhandlingar”, säger M. Le Riche som möjligtvis inte är helt tillfreds med de svenska paragraferna.

”Artister som inte kan repetera eller ha kontakt med en produktion kan tappa sin konstnärliga glöd. Vi jobbar aktivt med att stötta dem så mycket det bara går.”

”Vi måste förstås anpassa repertoaren kontinuerligt då allt varit och fortfarande är osäkert. Flera program har strukits under hösten, bland dem Svansjön som kräver alla dansare i toppform. En helaftonsföreställning som har fått läggas på is. Det är också en utmaning att motivera och organisera alla dansare så att de kan träna och arbeta på ett smittsäkert sätt. Hela Operahuset har hittills jobbat med ett minutiöst pussel av olika scheman.”

”Det är som en violinmakare och en musiker, men den stora skillnaden är att som dansare måste du vara både den som skapar instrumentet och utföraren som spelar på det och använder det”, säger Nicolas Le Riche.

Även baletten är naturligtvis involverad i de olika scenarier för teatern som Birgitta Svendén nämnde, det finns planer beroende på hur utvecklingen blir. Många frågetecken kvarstår, som när vi kan ha publik igen…

Haruki Sassa

Haruka Sassa, premiärdansare i Kungliga baletten. Foto Markus Gårder

Haruka Sassa, premiärdansare vid Kungliga baletten i Stockholm: Har du märkt några tendenser bland dina kolleger:

”En vän sa till mig nyligen att hon ifrågasatte meningen med att vara dansare. Meningen med vårt jobb är att ge och dela, från och på scenen. Man känner sig hjälplös och vilsen när man inte kan göra det. Vi dansar nu för oss själva, men utan en kanal där man kan uttrycka sig går det inte att växa som dansare.”

”Jag är mycket tacksam för det Nicolas [Le Riche] har gjort för oss för att vi ska kunna hålla oss i form trots att det är svårt. Jag hade tur att vara med i Nyårsgalan* som spelades in och sändes på nyårsafton. Jag har repeterat och fått stå på scenen, men min vän hade inte den möjligheten. Hon blir inte sämre som dansare, men det är så mycket som saknas. Med så mycket ledig tid som spills funderar hon på att studera något annat. Och det finns fler som tänker i samma banor. Personligen har jag inte några sådana planer.”

”Jag har dansat hela tiden, och repeterat för galan. Ändå var det så speciellt att stå på scenen igen, även utan publik! Ljuset, golvet, allt. Jag kände starkt hur viktigt det är för oss alla, och vi glömmer faktiskt känslan. Jag blev lite nervös men njöt mest.”

Hur har det varit att hålla sig i form under så lång tid?

”Pandemin som helhet har bestått av ”ups and downs”, och många känslor. Jag brukar skilja på arbete och mitt hem, men nu är halva min lägenhet en studio! På teatern har vi varit uppdelade i grupper om sex bubblor som tränat ihop, alltid med samma pianist. ”Besöken” på Operan har begränsats av en tidsram, vi måste lämna huset en viss tid, då nästa grupp kommer en halvtimme senare. Egna övningar som man vill göra har fått ske hemma. Där har jag försökt växla mellan yoga, pilates, floor-barres m m, men det är en utmaning att hålla motivationen uppe.”

”Före sommaren var vi vid gott mod, vi tränade utomhus ibland och repeterade ute med till exempel Alexander Ekman. När hösten kom blev det tyngre.”

Hur är situationen för dina dansarvänner?

”Jag har många japanska vänner runt om i världen och en del har ekonomiska svårigheter. De har rest hem till Japan utan att veta vad de ska ta sig till. Just nu spelar teatrarna ännu, men de som kommer tillbaka dit är utlämnade till en oviss framtid. Med en vidare syn på läget är vi i Sverige oerhört lyckligt lottade som får lön och kan träna.”

”Med det sagt, det finns stora svårigheter. Baletten ”Three Preludes” som spelats in, repeterades med zoom-möte på video från Texas! Vår repetitör gick upp vid 5-tiden på morgonen, ibland arbetade vi kvällstid, musiken spelades upp med fördröjning. Processen var inte lätt.”

Har Kungliga Baletten varit drabbad av några smittade?

”Vi har haft fem smittade dansare, alla nu återställda. Då höll vi oss helt borta från teatern i två veckor.”

[Kungliga Operans Nyårsgala fanns att se till den 31 januari på Operan Play.

Dansinslagen: Haruka Sassa dansar med Calum Lowden ”Three Preludes”, koreografi av Ben Stevenson, musik av Rachmaninov. Pianist: Anna Buchenhorst.

Dmitry Zagrebin dansar ur ”Les Lutins”, koregrafi Johan Kobborg, musik ”Caprice” av Henryk Wieniawski. På violin: Anders Kjellberg Nilsson och piano: Jane Lennard Suff.]

Mika Romanus

Mika Romaus, Teaterförbundets direktör. Foto Melker Dahlstrand

Teaterförbundets direktör Mika Romanus, säger så här om utvecklingen:

”Det är en farhåga och en diskussion som är aktuell, vi ser absolut en sådan risk. Inställda produktioner har redan inträffat. Merparten av våra medlemmar är frilansare. Blir det långvarigt äventyras möjligheten till A-kassa, det måste finnas arbeten att söka inom dessa områden för att kunna vara kvar i yrket.”

”Dansarna måste hålla sitt instrument intakt, ett stort problem är inställda träningsmöjligheter. För dansare är det viktigt med möjligheter till gemensam träning i studio, även om det har uppstått många varianter med träning i hemmiljö under pandemin. Det finns musiker som har en ljudisolerad box i sitt hem, men sångare och musiker behöver en plats att vara på för övning.”

”Vad vi ser nu är att antalet ansökningar om medlemskap ökat när man nådde slutet på årets sista månader. Det var en indikation. Vi har inte märkt någon stor ökning av ansökningar om medlemskap från just dansare, däremot ganska markant från andra yrkesgrupper.”

Börjar unga tveka om sin utbildning?

”Bland unga är risken överhängande att tappa talanger tills vi kommer ut ur den här situationen. Det är vad vi för fram som argument med beslutsfattare när vi pratar om behovet av krisstöd, stipendier och särskilda insatser för konstnärer och kulturskapare. De nyutbildade har det fruktansvärt tufft. Vi vill inte se att vi har tappat kompetens eller talang när verksamheter normaliseras.”

”Om några eventuellt lämnar Teaterförbundet nu, vägs det upp av att många nya medlemmar tillkommer som nu behöver oss. Antalet medlemmar har ökat under året men fortsätter krisen kan det hända att det vänder.”

kerstinabrahamsson

Kerstin Abrahamsson.

Kerstin Abrahamsson, frilans och delad ordförande för dansavdelningen på Teaterförbundet, samt verksam i styrelsen hos Dansalliansen:

”Naturligtvis är det problematiskt. Tillvaron för frilansare är osäker och de befinner sig i en utsatt situation. Tankar på att byta bana har funnits i den här gruppen sedan länge, även före pandemin.”

”Särskilt de som har egen firma och fakturerar och inte har möjlighet att få stöd, de har kommit i kläm. Det finns de som har satt sitt företag i vilande läge för att kunna få A-kassa. I den gruppen vet jag att flera har släppt allt och valt att studera något annat på heltid.”

”Dansare och koreografer har alltid varit i en utsatt situation, men pandemin har tydliggjort det ännu mer. Jag upplever att klimatet har blivit hårdare ur trygghetssynpunkt. Arbetsförmedlingen har också successivt under de senaste åren drivit fram tuffare villkor redan före pandemiutbrottet, och det gör inte läget lättare nu. Till exempel finns kulturarbetsförmedlingen bara som telefonstöd. Numera måste man söka utanför sitt yrke om man blivit arbetslös. Hela systemet svajar i mina ögon och det visar sig nu när många behöver hjälp.”

”Bristen på träningsmöjligheter är förödande. Utan den dagliga träningen är det inte bara den fysiska formen som förloras. Det är också oerhört viktigt som en mötesplats och ett socialt sammanhang. Det påverkar eventuella beslut att studera andra saker och plugga på heltid.”

Kerstin Abrahamsson har i sin egen vänkrets tre personer i den situationen, vilket betyder att det troligtvis finns fler.

”Många är samtidigt både dansare och koreografer, kreativiteten och innovationsrikedomen har blomstrat. En del, men inte alla, har kunnat arbeta, till exempel med utomhusföreställningar. Ett exempel är extra pengar från Stockholms Stad till Kulan: barnproduktioner som varit ett positivt tillskott. Allt sådant gör skillnad. Många gör allt de kan för att hjälpa till på olika sätt. Det är härligt.”

Ellinor Tollerz Bratteby

Ellinor Tollerz Bratteby. Foto Sanna Söderholm

Elinor Tollerz Bratteby, frilansande dansare och delad ordförande för dansavdelningen på teaterförbundet:

”Läget är förstås allvarligt. Många slutar i min närhet just nu på grund av att det är så tufft. Det har det i och för sig alltid varit inom dansvärlden. För dem som hamnar mellan stolarna nu, som är utanför de sociala trygghetssystemen, kan det lätt bli droppen som leder till ett nytt yrke. Dessutom får många vänta enormt länge på handläggning.”

”Det är svårt att ge en övergripande bild av läget då man är avskuren från kontakt med kolleger och inte vet så mycket om vad som händer. I mina kretsar är det uppenbart att kompetens går snabbt förlorad, eftersom ingen har någon buffert, det finns inga marginaler.”

”Jag tränar själv trots att det är svårt med kontinuitet. Men som frilans är man van att skapa sina egna sammanhang och personligen har jag haft tur i den här krisen och kunnat jobba med olika projekt.”

Daglig träning har påbörjats digitalt på Danscentrum i Stockholm. Ett välkommet samarbete mellan Teaterförbundet, Balettakademin och Danscentrum. Balettakademien har fysiska klasser med högst 18 deltagare och föranmälan.

Även Elinor har erfarenhet av att dansare släpper sitt yrke och omskolar sig. Men hon förtydligar: ”Jag har svårt att urskilja vad som bara handlar om pandemin, vår verklighet är alltid motig, men jag tror att för många är det en tydlig signal, definitivt är det så att vi förlorar värdefull kunskap och erfarenhet. Det blir en klar förlust på fältet, även om några hoppas att kunna komma tillbaka.”

”Det är svårt att stötta varandra när man inte kan ses. Från fackets sida har vi försökt att ha medlemsmöten online. Men personer hamnar lätt ensamma i sina beslut.”

TRS, Trygghetsrådet är en organisation som har haft stor tillströmning av sökande och kan bistå med stöd. Frilansare som har en tidsbegränsad anställning hos en arbetsgivare som är ansluten till TRS kan vända sig till dem vid behov.

För dem som varit anställda på en scenkonstinstitution finns SOK-stiftelsen att vända sig till för stöd med omställning och karriärväxling. SOK betyder ”Scenkonstens omställnings-och karriärväxlings stiftelse.

Helena Sundquist-Laurin, kommunikatör på SOK och TRS förklarar:

”Trygghetsrådet har inte märkt någon större ökning av ansökningar, men tillägger att många frilansare inte känner till möjligheterna. Det finns stöd att söka för den som är uppsagd från en anställning, även om anställningen är tidsbegränsad. Arbetsgivaren betalar in till denna resurs. Den som däremot fakturerar själv, kan inte söka stödet.”

Även hon nämner att de har märkt av en markant ökning av sökande, men inte bland dansare. SOK omfattar i högre grad äldre artister som vill byta bana. Alla kriterier som krävs finns förstås att ta del av på respektive hemsida.

Amy Fee, verksamhetsledare på Danscentrum, ger sin bild:

”Pandemin visar hur prekär vår verksamhet är. Folk började rasa ihop. Jag känner till att etablerade och yngre dansare i Göteborg har slutat, juridiska medlemmar har lagt ner sina företag, folk har gått till jobb inom sjukvården bland annat.”

”De som klarat det bättre är de som har barn som målgrupp för de uppträder mycket. Det har därför varit möjligt för dem att skriva kontrakt med förskolor till exempel. Då har man kunnat anställa dansare.”

Läget i den här yrkesgruppen har varit svår länge.

”I princip allt arbete med dem vi jobbar med är projektbaserat. Reglerna kring att få projektstöd är speciella, det finns många hinder på vägen. Kulturrådet kräver bland annat så kallat likviditetsbevis, en sak som betyder att du behöver administrativ hjälp, eller en deltidsproducent. Långsiktighet går inte att uppnå. Projektstöd går bara att söka en gång i Sverige, så är inte fallet i Danmark och Finland. Det innebär bland annat att en utväg har blivit att släppa ett pågående arbete och söka stöd för ett nytt projekt. Det systemet är tokigt.”

”Vår sektor är liten, vår infrastruktur begränsad. Det finns alldeles för få scener och för många inbyggda låsningar. Får du stöd för ett projekt och lyckas sälja det vidare måste du söka nytt stöd, vilket alltså inte går. Om du inte börjar från början med ett nytt projekt ett år senare.”

”Problemen kan också kopplas till bristen på repetitionslokaler, I Göteborg delar 157 dansare på en studio. I Stockholm är det ännu fler som delar på två lokaler som är på väg att försvinna. Planer har funnits för produktionshus i bägge städerna, men lagts ner. En sådan situation skulle inte tillåtas i något annat yrke.”

Musikcentrum har i en undersökning visat att 1/3 av Sveriges musiker har andra jobb.

Danscentrum har gjort flera enkäter.

(Jag har tagit del av enkäterna. De många skiftande frågeställningarna och spridningen av de svarandes olika situation gör det svårt att utläsa en helhet. En enkel slutsats är att problemen är stora. MLW anm.)

Amy Fee: ”Hälften av våra medlemmar svarade den 31 mars förra året. Då hade 1609 föreställningar ställts in. Det var efter bara två veckor med begränsningar, plus att alla med en publik på högst 50 personer fortfarande kunde spela. Det har varit en utmaning att få in svar från medlemmar, de har varit överbelastade eller för trötta för att orka tala om situationen eller att svara.”

En mycket liten del, strax över en procent av de första krisstöden från Kulturrådet gick till dans i hela Sverige.

Här följer ett urval av kommentarer från enkäten för att visa bredden på svar och individers upplevelse under pandemin:

”Jag har det bättre än många andra. Men lämnar min karriär som dansare vilket är otroligt smärtsamt.”
”Är rädd att branschen kommer förlora en massa kapabla professionella dansare, koreografer, tekniker m.m. pga. ekonomisk osäker framtid och kommer att centraliseras kring några enstaka få aktörer och att den bredd som finns idag kommer att försvinna.”
”Jag har inhandlat dansmatta och blochsox för att kunna vidta åtgärder för att göra förutsättningarna på vardagsrumsgolvet så säkra som möjligt. Långt ifrån idealiskt, men vad gör man, dansare måste dansa.”
”Det skulle kännas snopet om Corona blev det som fick mig efter 20 år att sluta utöva mitt yrke. Tyvärr kan det mycket väl bli så.”

Kristine Slettevold, prefekt och lektor vid Dans- och Cirkushögskolan kommenterar:

”Det ska bli oerhört spännande att se hur det ser ut på vår antagning våren 2021. Då tar vi in till Masterprogram och fortbildningar i form av fristående kurser. Frågan är om framtiden är för osäker eller om man söker sig till en utbildning.”

”Personer som har missat andra projekt eller inte kan jobba nu kanske väljer en kurs istället. Det är jag mycket nyfiken på. Jag tror det är få som lämnar den konstnärliga banan i första taget, det är så identitetsskapande, en så stor del av din person.”

”Bland de unga på gymnasienivå kan det dock vara så att man tänker två gånger. Nästa år, våren 2022, har vi antagningar till Bachelor-programmet, först då kan vi se hur utfallet blir.”

”Vi har klarat att behålla våra studenter, vi har inte haft några avhopp. Under min tid har det varit lite lyx att kunna utbilda inom ett smalt fält, ett frilansfält och det har fungerat bra. Vi har lärt oss hur vi kan söka medel och skapa egna projekt. Våra studenter är väldigt anpassningsbara och ser möjligheter. De är kreativa och funderar på nya arenor där det går att jobba med konst. Det är positivt. Vi har inte behövt tänka så mycket på arbetsmarknaden tidigare för vårt system har fungerat.”

”Vi kan nu oroa oss för hur länge det är möjligt att upprätthålla kvalitén på undervisningen. Jag konstaterar att i samma ögonblick pandemin slog till blev det uppenbart hur nedprioriterat vårt område är.”

* * *

Det var röster från en dansvärld där det just nu blåser snålt. Dansare är ett uthålligt släkte, vilket intervjusvaren visar prov på. De sätter också strålkastarljuset på enormt stora och allvarliga problem som delas med hela kultursektorn. Jag hoppas att uthålligheten ska klara prövningarna tills verkligheten blivit ljusare.

Marie Louise Waldenström
Stockholm


 • Drottningholmsteatern
  Pontus Lidbergs event på Drottningholmsteatern är mer lek än dans
  Jubileumsföreställningen på Drottningholmsteatern är Salle de machines efter en barockteater som i Tuilerierna i Paris kunde förtrolla åskådarna med nya sceniska uppfinningar.

 • Carl Sjögren Felicia Andersson
  Felicia Andersson och Carl Sjögren två förväntansfulla unga dansare inför sitt andra år vid Kungliga Svenska Baletten
  Felicia Andersson och Carl Sjögren är utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolan. Under sin utbildning medverkade de kontinuerligt i balettproduktioner på Kungliga Operan. Under sitt sista år på gymn...

 • Unai Celis Peribanes
  Elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg erbjuds plats vid American Ballet Theater School i New York
  Unai Celis Peribanes berättar om sin tid vid Svenska Balettskolan och om förväntningarna inför framtiden vid American Ballet Theatre school. Unai kommer från Bilbao i Norra Spanien. Han har varit elev...

 • RBS Defile
  A thrilling show with the Royal Ballet School
  The Royal Ballet School have a fail-safe item on their Summer Performance, one that ensures the curtain will come down on a packed audience with a collective lump in its throat. That item is the Grand...

 • Folia
  José Montalvo och Mourad Merzouki inleder Vaison Danses
  För 26:e gången öppnar den romerska amfiteatern upp för Vaison Danses , en årligt återkommande dansfestival i den lilla staden Vaison La Romaine strax nordöst om Avignon i södra Frankrike. Under två ve...

 • KSB på Operan 12 juni
  Smittande dansglädje på Operan av Kungliga Svenska Balettskolan
  På Kungliga Svenska Balettskolans Sommargala på Kungliga Operan var den största nyheten första framförandet av Études classiques , med 75 elever från årskurserna 4, 5, 6 och 9, gymnasiets årskurser 1 o...

 • Nathalie Nordquist Jonathan Davidsson Törnrosa
  Balettgala med hög kvalitet och välavvägd variation
  Det finns ett sug efter klassisk dans, därom råder ingen tvekan. Balettgalan i halländska Kungsbacka blev en succé innan pandemin, och härom veckan ringlade kön äntligen lång utanför Kungsbacka Teater...

 • Clark Engelgroth Maya Schonbrun
  Young Ballet Stars of the future showed their skills in Helsinki
  The Artistic Director of the Finnish National Ballet, Madeleine Onne , worked as the chair of the judges at The 9th Helsinki International Ballet Competition. When welcoming us all to the prize distrib...

 • Five short stories and a prelude av Ana Sendas
  Innehållsrik föreställning på Riddarfjärdsteatern
  Kungliga Svenska Balettskolans avslutande uppvisningar för spelåret 2021-2022 var uppdelade på tre tillfällen. Det första programmet, med titeln Promises, gavs på Riddarfjärdsteatern 20 maj. Föreställ...

 • 2022 års stipendiater och medaljör.
  Carina Ari Dagen firades igen med nya stipendiater och en välförtjänt Carina Ari-medalj
  2022 kunde Carina Ari Dagen åter firas. 16 maj samlades i Operans guldfoajé en krets entusiaster för att hylla stipendiater och mottagare av Carina Ari Medaljen och, inte minst, mecenaten själv. Henne...

 • Askungen Woo Romano
  Colourful new Cinderella in Stockholm
  Tamara Rojo’s new production of Cinderella in Stockholm is successfully adapted to current themes. Cinderella is a refugee washed up on the shore still clutching a precious photo of her family. Two po...

 • Little Dragon
  Dansfestival förgyllde Göteborg
  Under tre dagar i maj förgylls Göteborg av dans. GöteborgsOperans andra dansfestival är ett forum för nyskapande, oförutsägbara möten med publiken, samarbeten mellan artister och olika konstformer, en...

 • Peter Pan och Wendy
  Peter Pan och Wendy ett balettäventyr för hela familjen
  ”Det blir en magisk dansföreställning för hela familjen”, säger Sebastian Michanek om Svenska Balettskolan nya verk Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern i Göteborg. Förutom skolans danselever med...

 • Kasperi Kolehmainen
  Talangfulla elever i den Nationella tävlingen
  En Nationell danstävling för unga dansare ordnas varannat år i Helsingfors. Det är Balettpedagogernas förening som står som arrangör av tävlingen.Solisterna är indelade i tre grupper, 12-14 år, 15-16 ...

 • Grand Ballet de Kyiv
  En alldeles ovanligt känslofylld Giselle i Karlstad
  Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva detta: Publiken hälsar den manlige huvudrollsinnehavaren med samfällt jubel, efter ett framförande av en klassisk balett, när han vid applådtacket vecklar u...

 • ProDance1
  Helsingfors: Festgala med många stipendiater
  Föreningen Pro Dance har varit verksam i 50 år i Finland. En festgala firades vid Aleksandersteatern en söndagseftermiddag i mars. Ändamålet med verksamheten är att samla in medel för att med stipendi...

 • swanlake kiev
  Se den ukrainska Svansjön på bio – alla intäkter går till UNHCR
  Det är folkrörelsen Folkets Hus och Parker som driver initiativet ”Live på bio”. I dessa bistra tider visar man, för första gången, en balett från Kievoperan: Svansjön. Alla intäkter från visningarna ...

 • Stabat Mater KSB 1
  En beundransvärd säkerhet och ett övertygande lugn i framförandet
  Favourites är en elevföreställning med fyra verk på Kungliga Svenska Balettskolan som var genomgående i hög klass på dansandet. Alla fyra var gruppdanser med från åtta till elva medverkande från gymna...

 • Eskapist4
  Läs vad Peter Bohlin skrev om Eskapist vid premiären 2019
  Alexander Ekmans Eskapist: En visionär svingar sitt trollspö


 • The company demonstrated their enthusiasm in vivid characterisations.
  Under the direction of Nicolas Le Riche, the Royal Swedish Ballet presented a double bill of French choreography. Roland Petit’s Carmen is a timeless gem. Premiered in London in 1949, the choreographi...

 • Kites1 GO
  Kites – Allt hänger på en tråd
  Allt hänger på en tråd, tro mig, jag ligger på en slätt, torr i munnen, andfådd, och du är här vid min sida, du skulle kunna gå härifrån, men det finns band som binder, allt är upp och ner och det fin...

 • Sibelius1
  The Ballet Sibelius at the Finnish National Ballet is a story – and a great love story of a composer
  Finnish National Ballet celebrates its centenary this year and the new commission, Sibelius , plays an important role. The significance of the composer and his works inspired Finnish choreographer, Jor...

 • RBS1
  Royal Ballet School Affiliate Training and Assessment Programme
  ‘The unique programme will drive forward the standard and accessibility of recreational dance training, providing an alternative to the current model of training offered by recreational dance organisa...

 • Helsinkigala1
  En efterlängtad öppning av Dansens hus i Helsingfors
  Finlands efterlängtade Dansens hus – Tanssin talo – har öppnat sina dörrar på ett magiskt datum 2.2.2022. Om ett hus för dansen hade dansfolket drömt om i årtionden, och nu var glädjen stor att detta ...

 • PDL22 1
  Årets Prix de Lausanne i Montreux med samtliga deltagare på plats
  Förra årets tävling tvingades hållas online på grund av pandemin. Med genomförda vaccinationer och covidpass gick lyckligtvis årets Prix av stapeln med deltagarna på plats. Covidpass var obligatoriskt...

 • Here not here 1
  Verket har många olika delar, med olika rörelsescheman, improvisationer, men det är vi dansare som sätter materialet.
  Det handlar om att gråta i solskenet och dansa i mörkret Det handlar om att vara Här Inte Här

 • Kungsbacka1
  Dans på högsta nivå
  Sommaren 2019 hölls en stor gala i Kungsbacka med klassisk balett. Det kan numera bara upplevas på Kungliga Operan, såvida inget utländskt danskompani av okänd kvalitet dyker upp. Äntligen är det dags...

 • Nurejevs Svansjön1
  Nurejevs Svansjön på Stockholmsoperan – en version aldrig tidigare spelad i Sverige
  Inför Kungliga Balettens premiär på Svansjön i koreografi av Rudolf Nurejev gästades Operans Balettklubb av iscensättaren Charles Jude och dansaren Calum Lowden.Charles Jude är före detta Etoile på Pa...

 • Lana Maxxa
  Till julen gör de sina första huvudroller i Nötknäpparen
  Att få dansa huvudrollen i en helaftonsbalett är drömmen för de flesta dansare. Men få förunnat. På Svenska Balettskolan i Göteborg har eleverna en helt egen uppsättning av baletten Nötknäpparen där d...

 • Transit1
  Transit av Tero Saarinen – mångfasetterad visuell fest ­
  Tero Saarinen Company presenterade sig i Saarinens nyaste koreografi Transit med en större mängd dansare än vad vanligt är i hans verk. Det hade beställts av Skånes dansteater och sågs nu i Helsingfor...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil