Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Beyond GO mars 2020

Hurricane av Yoann Bourgeois: Sabine Groenendijk, Valērija Kuzmiča, Satoko Takahashi, Amanda Åkesson, Delphine Boutet, Joseba Yerro Izaguirre, Ingeborg Zackariassen, Christoph von Riedemann, Emelie Leriche, Dan Langeborg, Waldean Nelson, Benjamin Behrends. Foto Lennart Sjöberg

16 mar
2020

"Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"

GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ännu en – Beyond.

I två nya dansverk står kontroll, balans och fysikens lagar i centrum. Bakom den flödande danspoesin ligger enorm kroppskontroll, styrka och samarbete.

Ett av verken i Beyond är Hurricane, vad kan publiken vänta sig?
Allt man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat, rör det sig om en relation med åskådarna. Allting, musik, koreografi, allting, är delar av relationer. Det jag själv skriver, dramaturgin, är en slags linje av intensitet som jag vill bära ut till publiken.

När jag själv sätter mig som åskådare, under en repetition, eller som under generalrepetitionen i går, så tittar jag på allt, jag kontrollerar allt och jag realiserar verkligen min föreställning.

Jag har själv sett en öppen repetition och innan intervjun tittade jag på en del videoklipp och för mig hade det jag såg nästan något surrealistiskt, drömskt och även om det är tekniskt avancerat så är det något väldigt mjukt i rörelserna. Hur hittade du dit?
Jag har inte sökt efter någon speciell stil. Däremot så har jag letat efter en precision i arbetet och kanske är det så att stilen kommer med det… utan att söka efter den.

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois: Jesse Bechard, Amanda Åkesson, Emelie Leriche, Christoph von Riedemann, Delphine Boutet, Ingeborg Zackariassen, Satoko Takahashi. Foto Lennart Sjöberg

Det som intresserar mig och som jag letar efter är de fysiska möjligheter som förstärker naturliga fenomen och här rör det sig om centrifugalkraften. Jag har också valt detta för att det är idag viktigt att ge uttryck för vår samverkan med omgivningen. Och varje gång försöker jag hitta en balans i samspelet mellan människan och rummet och jag tror att det är den här känslan av balans och jämvikt, det specifika tillståndet, som skapar den här mjukheten du menar.

Det jag ber artisterna, dansarna, om är att skapa en rörelse. Det är därför det oftare är en rörelse som går genom en dansare än tvärtom. För mig är det ett slags estetiskt skäl att försöka återskapa den här relationen med omgivningen. Att bli som en slags vektor.

Yoann kommer från början från cirkusvärlden och är själv akrobat. Kan du berätta hur du kom dit, hur började du din cirkusbana?
Det är en personlig anekdot. När jag var liten bodde jag i Jurabergen i Frankrike, ett ganska otillgängligt och obebott område, och när mina föräldrar skilde sig så sålde de huset till en cirkus. Och cirkusen i fråga var Le Cirque Plume, ett av pionjärkompanierna inom nycirkus.

Det är egendomligt för det var under den perioden som jag höll på att lämna barndomen och gå in i tonåren. Då man ställer sig alla frågor om vilken riktning man ska ta. Och jag tror att, det är konstigt, men allting blandades ihop för mig då och jag tror att inne i mig ville jag aldrig riktigt lämna barndomen.

Det var som om cirkusen var ett sätt för mig att aldrig göra karriär utan att istället få stanna kvar i barndomen. Det där har jag förstått långt efteråt ...

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois: Emelie Leriche, Pascal Marty, Ingeborg Zackariassen, Valērija Kuzmiča, Joseba Yerro Izaguirre, Christoph von Riedemann, Dan Langeborg, Satoko Takahashi, Jesse Bechard. Foto Lennart Sjöberg

Här jobbar du ju med dansare och inte cirkusartister, vad finns det för skillnader mellan dessa två yrkesgrupper?
Återigen vill jag säga att för mig finns det en relation mellan cirkusen och min barndom. Kanske i mitt sökande efter en disciplin. Därför så försöker jag till varje pris att aldrig låta mig bli bekväm, utan istället jobba med olika yrkesgrupper.

Det som har slagit mig här är risktagandet. Cirkusartister jobbar alltid med ett risktagande men det gör inte dansare på samma sätt. Det var något nytt för dem. Jag tror att varje konstform arbetar med risker, men ibland är risken mer symbolisk.

Varje artist måste engagera sin själ och ta en risk men här finns också en fysisk fara och det har faktiskt varit så att under arbetet var det en dansare som inte var tillräckligt uppmärksam och gled av rampen. Det kan vara mycket allvarligt, ibland livshotande.

När man går på lina eller håller på med voltige finns det stunder då man inte få göra något misstag. Inte ett enda misstag över huvud taget. Och den kontrollen har varit något helt nytt för dansarna. För mig är det inte något ändamål att utmana döden, inte alls, utan istället att öka deras nivå av den alldeles särskilda, den ultimata uppmärksamheten.

För jag tror att om de har en extraordinär nivå av uppmärksamhet så kommer deras grad av närvaro att öka. Och kanske också åskådarnas närvaro.

I själva verket tror jag att jag är mer intresserad av att visa den mänskliga ömtåligheten än all vår styrka. På cirkusen är ofta artisterna en slags hjältar som utmanar döden, tyngdlagen, djuren och allt det där, men det intresserar inte mig. Vad jag däremot är intresserad av är att gå in i spelrummet där skörheten skymtar, och den skymtar genom en extrem uppmärksamhet.

Det är det som vi har gått till botten med i arbetet med dansarna här. Och jag tror att det är i den klangbotten vi har skapat poemet vi har skrivit tillsammans här. Det är inte en fråga om form. Formen har kommit senare i den här erfarenheten av risktagande.

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois: Amanda Åkesson, Sabine Groenendijk, Delphine Boutet, Jesse Bechard, Satoko Takahashi, Joseba Yerro Izaguirre, Valērija Kuzmiča, Ingeborg Zackariassen, Benjamin Behrends, Emelie Leriche, Waldean Nelson, Christoph von Riedemann. Foto Lennart Sjöberg

Yoanns arbete kretsar runt det som han kallar ”point de suspension”, brytpunkten och det korta ögonblick av tyngdlöshet som uppstår i mötet mellan kraften uppåt i ett hopp, ett kast och gravitationen. Vad är det som inspirerar och attraherar dig med denna ”point de suspension”?
Frågan om ”point de suspension” är inte något slags tema i mitt arbete, utan det är verkligen ett sätt att erövra existensen. Jag försöker leva under ”le point de suspension”. Vad betyder det? Jag tror att det är vägskälet mellan två fundamentala kraftfält, den fysiska kraften och gravitationen. Vändpunkten då man befinner sig i absolut tyngdlöshet.

Jag upptäckte detta själv när jag blev jonglör och de sa till mig ”fånga bollen i vändpunkten”, vilket betyder fånga bollen Där, just i den stunden, i viktlösheten.

Samtidigt är denna punkt påverkad av tiden, ögonblicket, det absoluta nuet. Och för mig är det just i mötet mellan dessa två, tyngdlösheten och det absoluta nuet, ändå ett litet fönster som öppnas för oss mot evigheten. Det är verkligen det som jag letar efter i livet. Jag tror inte att det finns andra perspektiv för livet än att försöka vara Där. Och det är det som är det allra svåraste.

Jag tror att all konst, alla konstnärliga discipliner försöker att stå emot döden. Som ett exempel på detta är pyramiderna i Egypten, de är mycket motståndskraftiga, men det är också så att en dag kommer även de att bli till stoff, för det finns ingenting som varar. Därför tror jag att det är lönlöst att försöka bekämpa döden. Och vår enda riktiga utmaning är att försöka vara här just nu. Det är det som det handlar om för mig.

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois. Foto Lennart Sjöberg

Det sägs att den enda demokratiska lag som finns är tyngdlagen. Vad säger du om det, håller du med?
Åh, det var fantastiskt formulerat! Jag tror att det våra liv styrs av inbillade föreställningar. För vissa är det religion eller politik eller något annat. Demokrati är för mig ett påhitt av människorna och för att det ska fungera så måste vi tro på det, gör vi inte det så fungerar det inte.

Jag tror för övrigt att det är det som skiljer oss från djuren. Jag tror att vi har den möjligheten, den friheten, att tro på historier, att producera historier och att samlas runt dessa historier. Och det är därför vi har lyckats dominera alla andra djur och på mycket få år lyckades vi resa oss högts upp i näringskedjan för att dominera alla andra.

Tyngdlagen är något annat. Det är en naturlag. Vare sig man tror på den eller inte så äger den rum. Och det är ganska fascinerade. Det är också därför som jag älskar att arbeta med sådana fysiska fenomen för jag tror att de driver fram en kapacitet till universalitet som är mycket större än man anar. Vi måste alla bära vår kroppstyngd, men när vi leker med gravitationskraften, vare sig man är barn, gamling, kines, svensk så fångas man av den.

Vad vill du ge åskådarna med föreställningen, eller vad hoppas du på?
För mig är det alltid samma sak, även om jag går olika vägar, vad jag söker är alltid att dela den stora men ömtåliga intensiteten i att vara här och nu helt enkelt.

Utöver gravitationslagen, finns det andra utmaningar som väntar dig, som du ännu inte arbetat med?
Nej, för mig rör sig allting runt denna ”point de suspension”, men det är polysemiotiskt, det kan betyda massor av saker, och det finns så många olika vägar och dimensioner att hitta dit. När krafter står helt i balans uppstår det något. I en kärleksrelation till exempel är det också en ständig strävan efter detta. Den finns i en mängd former och det är det som jag ägnar hela mitt liv åt.

Titeln, Hurricane, hur kom du på den?
Den kom genast. Också med tanke på miljöfrågan så hade jag lust att skapa en slags virvel och jag hade lust att låta allt födas runt denna virvel, allt föds och allt dör och föds igen för det måste dö för att uppstå igen och jag hade lust att visa detta försvinnande och uppdykande. Vi letade också efter ett enkelt ord som alla förstod.

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois: Jesse Bechard, Amanda Åkesson, Delphine Boutet, Joseba Yerro Izaguirre, Sabine Groenendijk, Christoph von Riedemann, Satoko Takahashi, Ingeborg Zackariassen. Foto Lennart Sjöberg

Jag tänker också på rädslan som vi pratade om nyss. Är du också rädd, jag tänker på föreställningen och hur gör du för att övervinna rädslan? Tänker du på den?
Det här är ännu värre för mig, jag är ännu räddare när jag sätter andra personer i risk och eftersom jag har ett slags ansvar här så förstår jag också att rädslan inte kommer att hjälpa oss. Det handlar om att hitta en attityd mot rädslan och jag tror att det är uppmärksamhet, att vara uppmärksam.

När man är rädd är man mindre uppmärksam och då är det något som sluts. Men när man inte är rädd alls är man inte uppmärksam heller, så det är något som finns däremellan, och som jag tror är en fråga om tillgänglighet.

Tack vare risktagandet tror jag att vi får hjälp att hitta den här sinnesnärvaron. Men det är väldigt viktigt att jag lyssnar in dansarna och känner deras gränser som är olika för alla. Jag vill aldrig försätta dem i en situation av rädsla.

Själv är jag inte alls av våghalsig natur, jag har till exempel svindel och jag har ändå varit lindansare. Och jag kan inse att rädslan finns där hela tiden, den upphör inte, inte med åldern. Ibland byter den plats och ändras.

Musiken, är det du som väljer den eller väljer den dig?
Det är alltid jag som väljer musiken. Ibland ber dock musiker att göra koreografier åt dem. Till den här föreställningen var jag säker på vilken musik jag skulle ha mycket tidigt i arbetet. Musiken är av en kanadensisk grupp som heter Godspead you! Black emperor. Musikstycket Sleep varar i dryga 20 minuter, med olika intensitet men med en slags kontinuitet och det har varit mycket inspirerande.

Vad väntar dig i livet efter föreställningen i Göteborg?
Jag skapar alltid. Jag kan inte föreställa mig en dag utan skapande. Jag behöver det. Många projekt är på gång, och de är väldigt, väldigt olika.

Jag bor själv i bergen i Chartreuse och jag drömmer om att skapa något där, ett konstnärligt rum för det är där min källa till inspiration finns.

Thérèse Eng
Göteborg


 • Julia - Abigail Sheppard
  Dansnöje och stora känslor: Romeo och Julia åter vid Nationalbaletten i Helsingfors
  John Crankos fina dansverk Romeo och Julia till musik av Prokovjev har inlett sin nya framgång på Nationalbaletten i Helsingfors efter en paus på närmare 10 år. Detta på begäran av publiken som älskar...

 • Hammer 1
  Hammer – Alexander Ekman har åter världspremiär på Göteborgsoperan
  Zander Constant , en av dansarna i Alexander Ekman s nya helaftonsverk Hammer , berättar om arbetsprocessen med Ekmans nya dansverk med hela Göteborgsoperans danskompani på stora scenen och bland publike...

 • GO 8 nya dansare 2022
  Åtta nya dansare till GöteborgsOperan
  Denna säsong börjar åtta nya dansare: från Kanada, Ungern, Italien, Frankrike, Storbritannien, USA, Kina och Sverige i kompaniet.
  GöteborgsOperans Danskompani består av 38 dansare från över 20 länder, ...

 • Dansmuseet Nurejev 1
  Passion på Dansmuseet
  Dansmuseet har öppnat en fascinerande utställning med titeln Nureyev – A Tribute to the Greatest Male Dancer of the 20th Century . Utställningen är producerad av Alliance Française i Singapore och tänk...

 • Last Boy Left
  Dansfest i nord målar med bred pensel
  Vi startar med film, två premiärer . I den stora vackra byggnaden Acusticum i Piteå visas danskonstfilmen ”The last boy left ” som utspelar sig i Norrbotten. Av Shawn Fitzgerald Ahern efter idé och kore...

 • Cabaret1 GO
  Tredje gången gillt för Willkommen, Bienvenue, Welcome!
  Nu är det äntligen dags för Sally Bowles välkända välkomnande till Cabaret på Kit Kat. Koreografen Rebecca Howell är här för att på tredje försöket äntligen få njuta av premiären på GöteborgsOperan – ...

 • Vortex10
  Koreanska dansens tradition med ritualer skakar hand med Tero Saarinens imponerande koreografi Vortex
  Tero Saarinen har sedan 2014 samarbetat med Koreanska Nationella Dansgruppen (NDCK). Det var då gruppen av honom beställde ett verk med tanke att utvidga repertoaren. Musiken till Vortex – Virvel – ko...

 • Ella Persson 1 Foto Cristian Hillbom
  Ella Persson: After the Mikhailovsky Ballet in St. Petersburg, new future awaits.

  I was born in Solna 25 years ago. We were a normal family with mom, dad, my brother and sister. We lived in Bergshamra, I went to a normal school and played around a lot.

 • DonQuixote 1
  Don Quixote: A triumph for the company
  Don Quixote is a ballet loved by dancers and audiences alike. The Royal Swedish Ballet open their season with Rudolph Nureyev ’s version of the ballet following Marius Petipa ’s choreography and staged ...

 • Tristan and Isolde_chor. Krzysztof Pastor_dancers_Yuka Ebihara _ Vladimir Yaroshenko, photo Hidemi Seto
  Galan i Villmanstrand med mer livskraft än någonsin
  Villmanstrand var åter en gång platsen för en lyckad gala. En traditionell balettgala för alla balettälskande och dansvänner firades i Villmanstrand [Lappeenranta] efter en paus på två år. Festligt bl...

 • Drottningholmsteatern
  Pontus Lidbergs event på Drottningholmsteatern är mer lek än dans
  Jubileumsföreställningen på Drottningholmsteatern är Salle de machines efter en barockteater som i Tuilerierna i Paris kunde förtrolla åskådarna med nya sceniska uppfinningar.

 • Carl Sjögren Felicia Andersson
  Felicia Andersson och Carl Sjögren två förväntansfulla unga dansare inför sitt andra år vid Kungliga Svenska Baletten
  Felicia Andersson och Carl Sjögren är utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolan. Under sin utbildning medverkade de kontinuerligt i balettproduktioner på Kungliga Operan. Under sitt sista år på gymn...

 • Unai Celis Peribanes
  Elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg erbjuds plats vid American Ballet Theater School i New York
  Unai Celis Peribanes berättar om sin tid vid Svenska Balettskolan och om förväntningarna inför framtiden vid American Ballet Theatre school. Unai kommer från Bilbao i Norra Spanien. Han har varit elev...

 • RBS Defile
  A thrilling show with the Royal Ballet School
  The Royal Ballet School have a fail-safe item on their Summer Performance, one that ensures the curtain will come down on a packed audience with a collective lump in its throat. That item is the Grand...

 • Folia
  José Montalvo och Mourad Merzouki inleder Vaison Danses
  För 26:e gången öppnar den romerska amfiteatern upp för Vaison Danses , en årligt återkommande dansfestival i den lilla staden Vaison La Romaine strax nordöst om Avignon i södra Frankrike. Under två ve...

 • KSB på Operan 12 juni
  Smittande dansglädje på Operan av Kungliga Svenska Balettskolan
  På Kungliga Svenska Balettskolans Sommargala på Kungliga Operan var den största nyheten första framförandet av Études classiques , med 75 elever från årskurserna 4, 5, 6 och 9, gymnasiets årskurser 1 o...

 • Nathalie Nordquist Jonathan Davidsson Törnrosa
  Balettgala med hög kvalitet och välavvägd variation
  Det finns ett sug efter klassisk dans, därom råder ingen tvekan. Balettgalan i halländska Kungsbacka blev en succé innan pandemin, och härom veckan ringlade kön äntligen lång utanför Kungsbacka Teater...

 • Clark Engelgroth Maya Schonbrun
  Young Ballet Stars of the future showed their skills in Helsinki
  The Artistic Director of the Finnish National Ballet, Madeleine Onne , worked as the chair of the judges at The 9th Helsinki International Ballet Competition. When welcoming us all to the prize distrib...

 • Five short stories and a prelude av Ana Sendas
  Innehållsrik föreställning på Riddarfjärdsteatern
  Kungliga Svenska Balettskolans avslutande uppvisningar för spelåret 2021-2022 var uppdelade på tre tillfällen. Det första programmet, med titeln Promises, gavs på Riddarfjärdsteatern 20 maj. Föreställ...

 • 2022 års stipendiater och medaljör.
  Carina Ari Dagen firades igen med nya stipendiater och en välförtjänt Carina Ari-medalj
  2022 kunde Carina Ari Dagen åter firas. 16 maj samlades i Operans guldfoajé en krets entusiaster för att hylla stipendiater och mottagare av Carina Ari Medaljen och, inte minst, mecenaten själv. Henne...

 • Askungen Woo Romano
  Colourful new Cinderella in Stockholm
  Tamara Rojo’s new production of Cinderella in Stockholm is successfully adapted to current themes. Cinderella is a refugee washed up on the shore still clutching a precious photo of her family. Two po...

 • Little Dragon
  Dansfestival förgyllde Göteborg
  Under tre dagar i maj förgylls Göteborg av dans. GöteborgsOperans andra dansfestival är ett forum för nyskapande, oförutsägbara möten med publiken, samarbeten mellan artister och olika konstformer, en...

 • Peter Pan och Wendy
  Peter Pan och Wendy ett balettäventyr för hela familjen
  ”Det blir en magisk dansföreställning för hela familjen”, säger Sebastian Michanek om Svenska Balettskolan nya verk Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern i Göteborg. Förutom skolans danselever med...

 • Kasperi Kolehmainen
  Talangfulla elever i den Nationella tävlingen
  En Nationell danstävling för unga dansare ordnas varannat år i Helsingfors. Det är Balettpedagogernas förening som står som arrangör av tävlingen.Solisterna är indelade i tre grupper, 12-14 år, 15-16 ...

 • Grand Ballet de Kyiv
  En alldeles ovanligt känslofylld Giselle i Karlstad
  Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva detta: Publiken hälsar den manlige huvudrollsinnehavaren med samfällt jubel, efter ett framförande av en klassisk balett, när han vid applådtacket vecklar u...

 • ProDance1
  Helsingfors: Festgala med många stipendiater
  Föreningen Pro Dance har varit verksam i 50 år i Finland. En festgala firades vid Aleksandersteatern en söndagseftermiddag i mars. Ändamålet med verksamheten är att samla in medel för att med stipendi...

 • swanlake kiev
  Se den ukrainska Svansjön på bio – alla intäkter går till UNHCR
  Det är folkrörelsen Folkets Hus och Parker som driver initiativet ”Live på bio”. I dessa bistra tider visar man, för första gången, en balett från Kievoperan: Svansjön. Alla intäkter från visningarna ...

 • Stabat Mater KSB 1
  En beundransvärd säkerhet och ett övertygande lugn i framförandet
  Favourites är en elevföreställning med fyra verk på Kungliga Svenska Balettskolan som var genomgående i hög klass på dansandet. Alla fyra var gruppdanser med från åtta till elva medverkande från gymna...

 • Eskapist4
  Läs vad Peter Bohlin skrev om Eskapist vid premiären 2019
  Alexander Ekmans Eskapist: En visionär svingar sitt trollspö


 • The company demonstrated their enthusiasm in vivid characterisations.
  Under the direction of Nicolas Le Riche, the Royal Swedish Ballet presented a double bill of French choreography. Roland Petit’s Carmen is a timeless gem. Premiered in London in 1949, the choreographi...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil