Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

David Wambachs Sacre. Foto Valérie Archero

David Wambachs Sacre. Foto Valérie Archero

Danssamarbete Sverige – Sydafrika premierat

STOCKHOLM: Festivalen Dans <3 Stockholm var både innehållsrik och överraskande. Konstnärsnämndens Birgit Cullberg-stipendium på 100 000 kronor delades ut till koreografen Malin Elgán. Där utdelades också stipendiet Framtidens dansare, som instiftades av Dansens Hus till minne av Jan Zetterberg, som bland mycket annat i svensk dansvärld var grundare till Dansens Hus och dess förste chef.

Årets stipendium tilldelades ett hyperintressant samarbetsprojekt. Fyra dansöser från Sverige och fyra från Sydafrika har samarbetat i Sydafrika och Sverige. Syftet har i första hand varit kunskapsutbyte och "cooperative dialogue".

Dans <3 Stockholm, International Contemporary Dance Festival, initierades av Dansens Hus. Både huset och Eva Broberg, festivalens konstnärliga ledare, har all anledning att vara nöjda med koncept och genomförande.

Det blev en innehållsrik festival:
5 dagar, 12 spelplatser och ett bibliotek, över 30 programpunkter. 

Malin Elgán (t.h.) erhöll Konstnärsnämndens Cullbergstipendium. Foto Snezana Vuetic-Bohm/SR

Malin Elgán (t.h.) erhöll Konstnärsnämndens Cullbergstipendium. Foto Snezana Vuetic-Bohm/SR

Under invigningen presenterades också en ny danstidskrift: den sobert designade Koreografisk Journal. Redaktörer är Rebecca Chentinell och Marie Fahlin. Grundvalen är tydligt uttryckt: texter skrivs av verksamma inom det koreografiska fältet. Journalen är fri från kalendarier, annonser och annan reklam. Tidskriften publiceras av Koreografiska Konstitutet och ges ut två gånger per år.

Temat för första numret är kritik. Koreografiska Konstitutet presenteras bland annat med orden "arbetar långsiktigt för konstnärlig utveckling inom och för koreografi som konstområde". Dansportalen önskar det nya projektet hjärtligen Lycka till!

Några av föreställningarna
Jag hade möjlighet att se blott ett fåtal av festivalens föreställningar. Den gladaste och mest lättillgängliga var för mig The Old Testament according to The Loose Collective. Detta kollektiv hör hemma i Österrike.

Föreställningen var musikalisk, textrik och dynamisk, därtill mycket skrattretande. Unikt var att åskådaren efteråt, läsandes programhäftet, skrattade ännu mer. I de tryckta texterna gavs nämligen upplysningar om gruppens arbetsmetod (snillrik och högst användbar!) och förklaringar till moment som under framförandet kunde framstå som kryptiska.

Sju personer i det internationella kollektivet framförde stycket. En av dem är svensk: Alexander Gottfarb. Ensemblen turnerar flitigt internationellt. Det är lätt att förstå de publika framgångarna.

Loose Collective. Foto Loose Collective

Loose Collective. Foto Loose Collective

Ett lustigt verk var Sacre av den franske koreografen David Wampach. Två figurer (koreografen och partnern Tamar Shelef) i trikåer med huvor och primitivistiska rörelsemönster ackompanjerade sig själva med apliknande stöt- och suckljud plus stampningar av olika kroppsdelar i staccattoartade takter.

Programbladets "nya perspektiv på Stravinskijs Våroffer"? O ja! Särskilt som musiken hördes enbart i det mäktiga avslutande ackordet. Förmodligen ett av jubileumsårets mest originella inslag. Skandalsuccén till urpremiär ägde rum 1913.

Verk som manar till eftertanke
Inget framförande var ointressant. Några manade mig mer till eftertanke än till omedelbar entusaism. Ett sådant var Siena, av och med katalanska gruppen La Veronal, med Marcos Morau som konstnärlig ledare.

Blickfång på fonden var en jätteversion av Tizians Venus från Urbino. Originalet hänger i Uffizierna i Florens. Kopplingen till Siena framstod där som mindre tydlig. Ett par duetter i föreställningen var intressanta, men jag undrar hur mycket den som inte närmare känner till Siena fick ut av scenkonstverket.

Klassiskt måleri inspirerar La Veronal. © J Robisco, E Pérez & Quevieneelcoco

Klassiskt måleri inspirerar La Veronal. © J Robisco, E Pérez & Quevieneelcoco

I Mapping the Wind, av den engelska koreografen Alexandra Waierstall, hade nio fläktar stor betydelse. Något danssolo var både snabbt och dynamiskt, annars bar många rörelser karaktären av långsamma förflyttningar med ordentligt återhållen dynamik. Jag hade svårt att koncentrera mig och kan bara ge en liknelse av rörelsestilen: som akvarell med mycket vatten.

Weld
Den konstnärsdrivna plattformen Weld startades 2006 av dansaren och koreografen Anna Koch. Tidigare i år presenterades Weld Company, med sex dansare. Med enkla regler ("No talking. No props.") är avsikten att fokusera på rörelsen. En annan uttalad avsikt är att återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar.

Jag såg ett framförande: Sediments of an Ordinary Mind, av den österrikiske koreografen, fil. dr. Michael Kliën. Publik på alla sidor i Welds lokal på Norrttullsgatan, dansare i enklast möjliga kostymering: mjuka långbyxor och mjuka överdelar, ungefär som till ett träningspass.

Koncentrationen på dansare och rörelse är konsekvent och berömvärd. Dock var koreografin för mig en rejäl besvikelse. Under långa stycken undrade jag när fritt improviserande övergick i koreografi.

Ett inspirerande inslag i festivalen var vad man kallade curatortexter. Några skribenter hade ombetts att författa personliga reflektioner på en A 4 över verk eller koreografer.

Dansforskaren Cecilia Malmström Olsson formulerar i sin text ambitionerna bakom Weld Company: bland annat att "tillsammans göra en djuplodande kritisk och metodisk läsning av kunskapsöverföring" och "nå djupare insikter i vad de facto kosntituterar en överföring".

Denna överföring har i scendansen traditioner som redan sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Jag väntar med spänning på resultaten av dessa höga ambitioner.

African Exchange. Foto Disa Krosness

African Exchange. Foto Disa Krosness

Samarbete Sverige-Sydafrika
Dansens Huschefen Virve Sutinen medverkade nyligen vid ett seminarium i Sydafrika. Från Europa kom i stort sett bara män, i Sydafrika såg hon en enda kvinna bland mängder av män. Därför bjöd Virve Sutinen damen till Norden och bad henne ta med sig en kvinnlig koreograf.

Fortsättningen av det projektet blev ett högeligen berömvärt samarbetsinitiativ. Fyra sydafrikanska och fyra svenska dansöser arbetade tillsammans i två perioder under hösten. I Johannesburg passade man på under en Dance Umbrella Festival där, och i Stockholm nu under Dance <3 Stockholm.

I en öppen presentation under festivalen fick åskådaren se konkreta exempel på arbetsmetoderna och ta del av de insikter om likheter och skillnader som dansöserna tillägnat sig under arbete och utbyte av erfarenheter.

Just utbytet är en grundpelare i projektet. Ett arbete på låmg sikt, med andra ord. Här verkar det bestämt som att man kommer att förändra både verkligheten och framtiden!

Projektet leds av dansösen och koreografen Lulu Mlangeni från Vuyani Dance Theatre i Johannesburg och Katja Seitajoki, projektkoordinator på Dansens Hus. Arbetet dokumenteras på film. Trots att nu syftet inte var att skapa en föreställning ser det nu ut som om detta kan bli ett resultat. Tänk om det kunde bli en film också, eller en bok, eller båda! 

Cullbergbaletten intar Dansmuseet. Foto Urban Jörén

Cullbergbaletten intar Dansmuseet. Foto Urban Jörén

Vernissage
Dansmuseet hade upplåtit den stora hallen (som kanske kunde få ett namn) till dansare från Cullbergbaletten och fem koreografer för ett öppet projekt. Vernissagen visade sig innebära idérika, muntliga presentationer av ett samarbete som kom att pågå under två veckor. Jag lyssnade på två stycken, som sinsemellan var mycket olika.

Nittonhundratalet var en utgångspunkt, Birgit Cullberg (som med sitt långa liv, 1908-99, täckte in praktiskt taget hela seklet) en annan. En glad överraskning var den Cullbergstad man hade börjat bygga på golvet i hallen. Dessutom inbjöds besökare att skapa egna bidrag till staden, med hjälp av bland annat pepparkaksdeg, som kunde gräddas, sammanfogas med kristyr, utsmyckas och kommenteras med texter.

Jag blev därför kvar under ett par timmar, under glatt småprat med dansare och koreografer. Det finns så många sätt att vara kreativ inom dansen, utöver att dansa och koreografera. Här märktes en särskild glädje över att få tid att upptäcka sådana.

Mängder av nya dansböcker
På Carina Ari Biblioteket samtalade danskritikerna Margareta Sörenson från Expressen och Örjan Abrahamsson från Dagens Nyheter om svenska dansböcker som utkommit sedan år 2000. Det visade sig vara ett stort antal, uppemot tvåhundra! Undertecknad är f. n. anställd på biblioteket. Därför utdelas inget omdöme om arrangemanget. Av de närvarandes intresse att döma torde dock detta kunna återkomma i någon form.

Motivering till Konstnärsnämndens Cullbergstipendium:
"Malin Elgán fick en skräddarsydd utbildning på Danshögskolan med bred konstnärlig praktik. Hon skapar genom dramaturgens öga en ny ingång för koreografiska processer i nära samarbete med sina utövare. Hennes koreografi blandar, mixar och tiltar teaterns begrepp med rörelse på ett oförutsägbart sätt, där hon hittar det intressanta i mellanrummen. Elgáns tilltal är humoristiskt och publikt men på inget sätt ”happy to please”. Fokus ligger inte i det uppenbara, hon vrider blick och perspektiv åt ett annat håll för att närma sig sitt tema. Alltid detaljrikt, alltid meningsproducerande."

Deltagande institutioner:
Dansens Hus, Weld, Danscentrum Stockholm, Arkitektur och Designcentrum, Dansmuseet, SITE, Dramaten, MDT, Carina Ari-biblioteket, Kulturhudset/Stadsteatern, Bonniers konsthall. Kungliga Operan.

Festivalen tilldelas stöd av:
Modul Dance, EU Culture, Institut Français, Intpa Österrike, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Stockholms stad

Peter Bohlin
12 dec 2013


 • Matilda Larsson
  Attityder som uppskattades
  I Drottningholmsteaterns déjeunersalong gavs i september in innehållsrik, högklassig presentation av ett forskningsprojekt som genomförs på Kungliga Musikhögskolan och finansieras av Vetenskapsrådet.

 • Kentaro Mitsumori Le Corsaire
  Spot-on Kentaro Mitsumori, dancer with the Royal Swedish Ballet
  Kentaro Mitsumori has been a member of the Royal Swedish Ballet since 2017. We have seen him in many roles, in Swan Lake, Cinderella, Don Quijote, The theme and variation, Gardener in Alice in Wonderl...

 • Kalle Wigle Foto Johan Persson
  Kalle Wigle-Andersson får stipendium från Jubelfonden
  Kalle Wigle-Andersson: Jag är utbildad och diplomerad vid Royal Ballet Upper School, London 2016. Innan dess gick jag på Kungliga Svenska Balettskolan 2006-2014. Sedan min examen har jag varit anställ...

 • Wicked GO Foto Lennart Sjöberg
  Wicked, musikalen om häxorna i Oz
  Göteborgsoperan inleder sin höstsäsong med den mytomspunna succémusikalen Wicked. Exakt tjugo år efter Broadwaypremiären 2003, sätts den nu upp för första gången i Sverige.

 • Aalto Ballet percussion__Gerritsen_Hans
  Balettgalan i Villmanstrand är sensommarens succéevenemang
  Balettgalan i Villmanstrand vid Finlands östra gräns gavs i år för 12:e gången och var igen en succé med både nationella och internationella dansare. Galans grundare och eldsjäl Juhani Teräsvuori hade...

 • The One Foto Peter Knutson
  Möte med Fredrik Benke Rydman om ”The One”
  Det är mannen från dansgruppen Bounce, koreograf till egna versioner av Svansjön och Snövit bland mycket annat. Jag träffar Fredrik Benke Rydman på en liten thaikrog mellan repetitionspassen.

 • Manon Kungliga Operan 2023
  “A new look at it” – Lady MacMillan about Manon with the Royal Swedish Ballet
  As part of the 250-year jubilee program of the Royal Swedish Opera and as a tribute to the long-lasting cooperation between the Royal Swedish Ballet and world-renowned English choreographer Sir Kennet...

 • Remachine – Jefta van Dinther
  Urpremiär av episkt dansverk på Norrlandsoperan
  Den 1 september bjuder Norrlandsoperan på säsongsuppstart för dans med urpremiär av den episka föreställningen Remachine signerad koreografen Jefta van Dinther . Ljus, ljud, röst, koreografi och scenog...

 • Contemporary Dance GO
  Contemporary dance av Hofesh Shechter på GöteborgsOperan
  Danskväll med intensiv klubbfeeling, smittande glädje och en upplevelse som börjar redan utanför operahuset.

 • Julia Bengtsson Confidencen
  Julia Bengtsson – internationell barockdansös från Sverige
  Höjdpunkten under årets förnämliga Opera- och musikfestival på Confidencen var iscensättningen av Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus . I en annan föreställning, A Baroque Catwalk , gjorde Julia Bengts...

 • Fast Blue by Mikaela Polley - Austen McDonald and George Edwards
  The Royal Ballet School Delights
  Written on the faces of the dancers as they spin and leap in the ecstatic final moments of the Grand Défilé , is the smile that says, ‘I did it’. It’s what I look forward to year after year and it neve...

 • dardanus_Confidencen_foto MartinHellström
  Ett barockt spectacle på Confidencen
  Confidencen Opera & Music Festival inleds den 27 juli med Jean-Philippe Rameaus mästerverk Dardanus, som genom ett gediget arbete får sin nordiska premiär på Sveriges äldsta rokokoteater – 284 år efte...

 • Vivian Assal Koohnavard  1
  Möt Vivian Assal Koohnavard dansare vid Staatsballett Berlin och aktivist
  I Berlin träffade jag och arbetade med Vivian Assal Koohnavard. Vivian fick sin dansarutbildning i Sverige och Tyskland. Hon har varit anställd vid Berlin Staatsballett sedan 2018. Där deltar hon i de...

 • Donizetti KSB
  Peter Bohlin om Kungliga Svenska Balettskolans uppvisningsföreställningar
  Skolårets sista föreställningar på KSB var uppdelade i fyra program. Några koreografier var storartade, andra inte. Här, mot slutet, ett försök att resonera om anledningar till detta.

 • Terpichore
  Dans i Stockholm Early Music Festival
  I 2023 års version av Stockholm Early Music Festival , den tjugoandra i ordningen, ingick två dansföreställningar. I fablernas värld , en kort musikalisk och dansant barockföreställning med Folke Danste...

 • Tallinn Suite en Blanc
  Suite en Blanc av Estoniabaletten med fina danssolister
  Jag hade möjligheten att två gånger se en ny balettafton med två verk. Black/White innehöll “Open Door ” av polskan Katarzyna Kozielska och Serge Lifars kända och genuina Suite en Blanc . Den sistnämnda...

 •  Marie Larsson Sturdy
  Marie Larsson Sturdy Carina Ari Medaljör 2023
  På Carina Ari-dagen 30 maj tilldelades Marie Larsson Sturdy Carina Ari-medaljen för hennes mångåriga och engagerade insatser inom Dans i Nord – en vital verksamhet som under mer än 20 år har främjat m...

 • Manon 1
  Manon: An evening to treasure
  Kenneth MacMillan’s Manon created in 1974, continues to weave its magic providing a slew of dramatic roles against a volatile and violent backdrop. The Royal Swedish Ballet first presented the ballet ...

 • En slags Berlin 
  Instudering av Mats Eks ”En slags” med Staatsballett Berlin
  I april 2022 reser Koreografen Mats Ek och jag till Berlin för att hålla audition med dansarna vid Staatsballett Berlin på Deutsche Oper. Vi ska välja dansare till verket ”En slags” av Mats Ek. Premiä...

 • Peter Pan & Wendy
  Marianne Mörck berättar sagan om Peter Pan med Svenska Balettskolan
  Till vårens uppsättning av Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern är en av gästartisterna ingen mindre än Marianne Mörck . Efter första repetitionen tillsammans med baletteleverna på svenska baletts...

 • Grand Hotel GöteborgsOperan 
  Det var en gång på Grand Hôtel, musikalen som återupptäckts
  Göteborgsoperan avslutar sin vårsäsong med premiär den 22 april på Paul Abrahams musikal Det var en gång på Grand Hôtel. Musikalen som legat gömd fram till 2017. En föreställning fylld av dans och mus...

 • Virpi Pakkinen trio
  Virpi Pahkinen: "Precision möter osäkerhet, matematik möter mystik"
  Change – den nya dansföreställningen av och med Virpi Pahkinen – är uppbyggd enligt principen 5 + 5 + 5, dvs koreografi/ljus/musik. Strax före fredagskvällens premiär på Kulturhuset Stadsteatern fick ...

 • ProDance 2023
  För dansens skull dansas Pro Dance galan
  Den anrika Aleksandersteatern fylldes åter av dansfolket som ville stödja dansen och dess utövare via föreningen Pro Dance med att köpa biljetter till den årliga galaföreställningen. Artisterna uppträ...

 • Julia & Romeo 1
  Anthony Lomuljo – om hur det är att igen dansa Romeo – 10 år senare
  10 år har gått sedan urpremiären av Mats Eks Julia & Romeo på Kungliga Operan i Stockholm. Då liksom nu dansar Anthony Lomuljo rollen som Romeo. När Dansportalen några dagar innan premiären träffar An...

 • Touched GO 1
  Hur bygger vi upp oss själva igen när allt är förstört–Johan Inger om Dust and Disquiet på Göteborgsoperan
  Danskvällen Touched visar två världspremiärer på Göteborgsoperan, Dust and Disquiet av Johan Inger och To Kingdom Come av det nederländska syskonparet Imre och Marne Van Opstal . Naturkatastrofer runt ...

 • OBK Mats Ek
  Mats Ek om Mats Eks Julia & Romeo
  Operans Balettklubb gästades lördag 25 mars av koreografen Mats Ek och dansare inför nypremiären av ”Julia & Romeo” på Kungliga Operan. Verket uppfördes på teatern för första gången 2013. Det har ocks...

 • PrixduNord2023
  Nordens största danstävling lockade 44 dansare
  Äntligen! Det är vad de flesta kände när tävlingen Prix du Nord genomfördes på Kronhuset i Göteborg.

 • Affinity Operan
  Young choreographers en bra plattform för nya idéer
  En alldeles särskild glädje med workshopartade föreställningar är att man får se dansarna på riktigt nära håll. Så var fallet på Operans Rotunda 16 och 18 mars, i ett program med sju koreografer och 3...

 • Defile Hommage a Patrick Dupond
  Gala till minne av den lysande dansaren Patrick Dupond
  Under februari var det tre utsålda galor på Palais Garnier i Paris, till minne av dansaren och balettchefen Patrick Dupond . För programmet på galan, se nedan!

 • Svansjön Helsingfors M Onne
  Madeleine Onne: Man får slåss för sin konstart
  Madeleine Onne har varit balettchef i Stockholm, Hongkong och Helsingfors. Dansportalen har pratat med Madeleine om bland annat tiden i Hongkong, Helsingfors och om Stockholm 59°North. Men på vår förs...

ANNONS

Dansmuseet
Transit

Ur Dansportalens arkiv

 • En svensk dröm tar form
  STOCKHOLM: Den 17 april 2015 var det urpremiär på Kungliga Operan för Alexander Ekmans Midsommarnattsdröm. Vid en träff med vänföreningen Operans Balettklubb 2015 berätta...

ANNONS

Dansmuseet
Nötknäpparen

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil