Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Claire Parsons ger en vild performance för barn. Fotograf Bengt Wanselius

Claire Parsons ger en vild performance för barn. Fotograf Bengt Wanselius

Stockholm: Claire Parsons skapar danskonst för barn i Picassos anda

Koreografen Claire Parsons gillar att studsa dåtid mot nutid. Hon inspireras av genreöverskridanden och av andra konstnärer.

Nu är hon aktuell på Moderna Museet med sitt senaste verk, Fyra Flickor. Visuell dansperformance för folk från fyra år.

”Jag vill utforska det vilda och oförutsägbara och göra publiken delaktig. Min grundfilosofi är att allt är möjligt.”

Hon har länge gillat att samarbeta med konsthallar och museer, att placera dans i andra rum än på traditionella scener. 2007 fick hon en förfrågan från Moderna Museet och konstintendent Maria Taube, om hon ville skapa koreografi inspirerad av konstnären Robert Rauschenberg. Det resulterade i föreställningen Hej Robert som sattes upp på Moderna 2008.
  
”Mötet med Maria Taube blev en aha-upplevelse för mig”, berättar Claire i ett personligt samtal om barn och konst. ”Maria är en karismatisk person och formidabel konstpedagog som har betytt väldigt mycket för utvecklingen av konst för och med barn.”

Under det förra samarbetet med Moderna Museet fick Claire träffa Robert Rauschenberg, en då gammal man som just haft två strokes.

”Han var rätt nedbruten rent fysiskt, men han var väldigt charmig och spännande att prata med. Han förmedlade verkligen livsfilosofin Bejaka Allt!” Det blev ledstjärnan för Hej Robert och en hållning som också väl beskriver Fyra Flickor.

”Jag vill utforska det vilda och oförutsägbara och göra publiken delaktig. Min grundfilosofi är att allt är möjligt. Om vi bejakar!”

Claire Parsons är intresserad av att jobba med historiska perspektiv och studsa nutid mot dåtid, samtid mot tidlös lektid.

”20-talets Paris är något av en favorit som jag gärna återkommer till. Det var en tid av gränsöverskridande samarbeten där konsten överraskade och vägrade anpassa sig. Jag känner mig hemma i de tankegångarna, i de tvära kasten, det platta tilltalet …”

Något som tydligt syns i Fyra Flickor. Hon beskriver uppsättningen som en vild dansperformance för barn, inspirerad av pjäsen De fyra flickorna av Pablo Picasso.

”Pjäsen skrevs 1948 och är en abstrakt berättelse om lek och identitet. Ett sökande efter det magiska barnet. Picassos egen dotter var då fyra år gammal. Det är inte en pjäs skriven för barn utan snarare en ogreppbar målning i text som lockade mig att försöka omsätta känslan av magi i dans.”

Är ditt stycke en saga som utgår från pjäsen?
”Nej, jag har snarare använt pjäsen som en trampolin att hoppa från, ett konstnärligt utgångsläge mer än en sammanhängande berättelse. Fyra Flickor är ganska abstrakt, fragmentarisk som ett mångbottnat collage. Jag tror man kan säga att pusslet läggs under föreställningens gång. Man kanske inte hänger med helt och hållet i alla svängar, men det finns något spännande i just det. Att befinna sig på osäker mark.”

Claire Parsons beskriver den konstnärliga processen som ett fritt fall.

”Ibland känns det just så och jag vill att mina föreställningar ska innehålla det momentet. Så tycker jag också att Picassos konst känns, det finns något kreativt och positivt barnsligt i det förhållningssättet. Att inte ta den bekväma vägen utan förlita sig på att det blir något, trots – eller kanske tack vare – osäkerhetsmomenten …”

Vad är det magiska barnet?
”Det kommer från grundmaterialet, Picassos pjäs. Den är som en absurdistisk vulkan av olika element och handlar om fyra små flickor. De som formulerat sig kring pjäsen har ofta använt begreppet 'Det magiska barnet'. Själv tänker jag på det tillstånd jag minns som barn, att vara ett barn, det man uppnår i lekens tillstånd. Kan vi söka det som vuxna? Kan vi hitta tillbaka till det tillståndet?”

Claire pratar om att bjuda in vuxna och barn till ett rum där allting är tillåtet. Att det inte finns så många sådana platser idag.

”Jag tror att vi vuxna har förmågan att återknyta till vårt eget magiska barn om vi får vistas i ett tillåtande sammanhang. Barnen kommer automatiskt att känna sig inbjudna för de känner igen sättet att leka. Barn förhandlar hela tiden när de leker. Det intresserar mig att utforska om den sortens förhandling kan uppstå med publiken. Går ni med på det här? Är ni med oss?”

Sanna Söderholm dansar i Claire Parsons Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Sanna Söderholm dansar i Claire Parsons Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Föreställningen Fyra Flickor är inte konventionell. Claire Parsons medger att hon gett sig i kast med ett ambitiöst projekt, att det har varit både spännande och läskigt.

”Det har varit viktigt för mig att vara avantgardistisk och performanceorienterad och ta med mig detta i arbetet med danskonst för små barn. I Fyra Flickor vill jag spränga gränsen för de ramar vi vanligtvis har genom att sätta spelet i centrum och bjuda in att delta och uppleva. Fylla i det man själv ser hända på scenen.”

Hur definierar du performancebegreppet?”
Jag ser det som ett helhetspaket och ett Nu. I större utsträckning än vad ren dans ofta blir. Att komma nära publiken, nästan infiltrera den. Alla uttrycksmedel kan användas och skapa spännande glapp mellan verklighet och fantasi. Det vi vanligtvis har i samhället av konsekvenser och logiskt tänkande bryts upp och istället skapas lekfull inkonsekvens. Absurda sammanhang där man som publik blir inbjuden.”

När Fyra Flickor spelas på Moderna Museet sker det i samband med den pågående utställningen Picasso/Duchamp, He was wrong! Något som gör koreografens eget intresse för andra konstarter tydligt. Claire Parsons talar om konstnärerna som platser att färdas till. Själva utställningen beskriver hon som en labyrint där den analytiska, smarta Duchamp fajtas med den köttiga Picasso.

”Båda ger en upplevelse av och känsla för sin samtid, olika saker och tider sammanstrålar, det är fascinerande.”

Som koreograf beskriver hon sig själv som visuell snarare än ekvilibristisk.

”Det intressanta behöver inte nödvändigtvis vara mycket rörelse, mycket dans. Att bara skapa innehållsrika, koreografiska fraser har aldrig intresserat mig. Jag är mer ute efter att upptäcka och förmedla olika tillstånd.”

Hennes rörelsespråk är ofta tvådimensionellt, lite platt. Kroppens egna, skulpturala former är utgångspunkten.

Hur skiljer sig Fyra Flickor från dina tidigare verk?
”Budgeten, måste jag först säga!” Claire skrattar, men påpekar att det tack vare projektets ekonomiska förutsättningar för en gångs skull varit möjligt att jobba en längre tid med den konstnärliga processen. Fyra Flickor är en stor produktion sett till antalet inblandade yrkesgrupper; dramaturg, musiker, scenograf, peruk- och kostymmakare.

”Och så dansarna förstås! Jag har haft den stora förmånen att få jobba med ett dream team.”

Hon framhåller också det unika samarbetet med dramaturgen, något som utvecklat det konceptuella tänket.
   
”Det intellektuella formulerandet är alltid en del av mitt arbete och nu har detta fått ta tid och plats. Samtalet pågick under ett halvår, inte minst i studion där allt provades fysiskt, stöttes och blöttes. Vi har tittat på barns lust till lek, utforskat lekens tillstånd. Detta att vara helt i nuet, leka obegränsat i tiden som barn gör. Målsättningen har varit att låta berättelsen bli en del av publiken som i sin tur också börjar berätta berättelsen, samtidigt som den pågår ...”

Hon vet vad hon vill, Claire Parsons. Men hon är medveten om att arbetssättet kräver sina dansare och sin ensemble.

”Det gäller att vilja vara med i processen, kunna kombinera det jag är ute efter med den öppna inbjudan till delaktighet och egen kreativitet.”
    
Ett förhållningssätt som kräver att var och en tar sitt personliga ansvar.
   
”Det är otroligt viktigt att alla har roligt! För att få till den lekfullhet och skapelselust jag eftersträvar. Därifrån kommer energin att arbeta. Det är nog typiskt mig …”

Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson i Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson i Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

I alla Parsons verk har humor och kommunikation alltid en framträdande roll. Liksom kostymerna.
   
”Ja, kläderna, kostymerna, tillhör ju kroppen och ger signaler. I Fyra Flickor blir Picassoreferenserna igenkännbara men ändå kanske inte riktigt som man trodde. Klänningarna antyder något, de för stora skorna något annat, kragarna och manschetterna ytterligare något, perukerna ... Något händer i hjärnan och kroppen som kostymerna förstärker. Som en konstnärlig förlängning av kroppen, berättelsen och den associativa sfär som skapas. Kostymerna bidrar till den helhet jag eftersträvar.”

Vad hoppas du förmedla med Fyra Flickor?
”En vild och oförutsägbar upplevelse! Min grundfilosofi att allt är möjligt. Jag vill ställa frågor utan att sitta inne med svaren, öppna upp för samtal och medskapande. Jag hoppas att man i Fyra Flickor kan uppleva den osynliga dialogen. Om det händer blir jag lycklig.”

Claire Parsons vill skapa dans som når en stor publik.
   
”Gör jag föreställningar för en ung publik så nås fler av danskonsten. Barn är ofta öppnare för vad man har att komma med än den redan frälsta danspubliken. Om vi möter vår publik med lika öppna sinnen som de kommer med till oss, kan vi mötas på lika villkor. Föreställningen och dansen blir en mötesplats.”
  
Och i samarbetet med Moderna Museet kan Claire Parsons yttersta budskap sammanfattas med ett citat av Pablo Picasso:
”Varje barn är en konstnär.”

Claire Parsons Fyra Flickor:

Moderna Museet, Auditoriet. Introduktion av intendent Maria Taube, Moderna Museet. Efter föreställningen visas utställningen Picasso/Duchamp He was wrong!
1 och 7 nov kl 10.00 och 13.00
3, 10 och 11 nov kl 13.00
Biljetter allmänhet, 40 kr Moderna Museet Tel: 08-5195 5200

Koreografi: Claire Parsons
Dansare: Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson
Musik: Anna Gustavsson
Scenografi: Katarina Wiklund
Kostym: Bitte Palm
Peruk och mask: Gunilla Pettersson
Dramaturg: Tove Salmgren

Med bidrag från av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Konstnärsnämnden.

Anna Lafvas
29 okt 2012


 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

 • Ekman Operan sep 2020
  Det var som om man blev ännu mer passionerad av att vara dansare bara för att man inte kunde ge föreställningar
  Dansportalen träffade dansarna Hampus Gauffin och Gabriel Barrenengoa vid Kungliga Baletten i ett samtal om pandemins konsekvenser och om det nya programmet på Operan av koreografen Alexander Ekman.De...

 • Agneta S
  Agneta Stjernlöf-Valcu: Du ska förmedla dansnotationen till dansare så att det blir en föreställning.
  Dansnotationens syfte är inte bara att bevara något som passerat utan först och främst att ge möjlighet till återskapande. En videofilmning är alltid en tolkning av ett koreografiskt verk.Oavsett om a...

 • COW1
  Nationaloperans säsongöppning med en mycket fräsch COW av Alexander Ekman.
  Höstens första danspremiär vid Nationaloperan i Helsingfors hälsades mycket välkommen av premiärpubliken på lördag kväll. Alexander Ekmans COW visade sig vara den energiska laddning som behövs just nu...

 • SHIFT I CACTI
  Höststart på Kungliga Operan – urpremiär av Alexander Ekman
  Den 26 september slår Kungliga Operan åter upp dörrarna för en ny säsong med två premiärer, först ut är Alexander Ekmans SHIFT | CACTI. Därmed flyttas säsongsstarten fram vilket innebär att premiären ...

 • Oscar Salomonsson
  Oscar Salomonsson, premiärdansare – Det udda och uttrycksfullas mästare
  Oscar är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och anställdes vid baletten 1997. Mellan 2004 och 2007 dansade han i Madrid, Spanien.Han återvände till Stockholm och fick utmärkelsen Årets dansare...

 • SigridYAGP
  Om finalen som ställdes in och Sigrids drivkraft, engagemang och hårda arbete
  Sigrid Åberg är 13 år och går Alhanko Academy of Ballet i Stockholm. I höstas var hon i Cattolica, Italien och tävlade i Youth American Grand Prix.I vår skulle hon egentligen åkt till New York för att...

 • LesBalletSuedois
  There is no lack of creativity in the house. We just work in different ways.”
  Nicolas Le Riche – Ballet director of Royal Swedish Ballet – gives Dansportalen an update on the current situation of the company and informs about the plans for the future.Upon arrival of Covid-19 Ro...

 • Paul Marque Le Louvre
  Scènes de la vie confinée de Paul Marque
  A Paris, le confinement règne depuis le mois de mars. Pour les Français il est interdit de passer plus d’une heure dehors ou s'éloigner au-delà d’un kilomètre de sa maison, sinon on écope d’une amende...

 • Paul Marque Louvre
  Meet Paul Marque and a Soloist Dancers Life Today in Paris
  In Paris, social distancing rules have been in place since March. French people are forbidden to spend more than an hour outside or travelling more than one kilometre from their home. If they do eithe...

 • Carmen Helsinki
  En magisk föreställning av Carmen
  En helaftonsbalett i tre akter till musik av Georges Bizet hade premiär på Nationaloperan i Helsingfors i vår. Produktionen var norsk och koreografen var denna gång Liam Scarlett.Alla föreställningar ...

 • GöteborgsOperan
  Vad händer på våra operahus när världen stängs ner på grund av Covid-19? Katrín Hall, GöteborgsOperans Danskompanis konstnärliga chef om situationen i Göteborg
  Dansportalen har talat med Göteborgsoperans Danskompanis konstnärliga chef, Katrín Hall. Hon berättar att man i dessa dagar får använda all sin kreativitet för att hitta och nå publiken och att vara f...

 • Beyond GO mars 2020
  "Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"
  GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ä...

 • Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...

 • Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...

 • Mats Eks "överbord", en del av dansprogrammet Kylián/Ek/Naharin med Kungliga Baletten. På bilden: Dmitry Zagrebinoch Daria Ivanova. Foto: Carl Thorborg
  I det vardagliga livet finns inga rörelser som ser ut som de Mats Ek skapar, men i rätt sammanhang, som på scenen ser det helt naturligt ut.
  Tre av världens främsta koreografer Jiří Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin – för första gången tillsammans på Kungliga Operan – varav Mats Eks överbord (Woman with water) är en urpremiär.I en danssal h...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil