Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Anders Jörlén: Vietnameser i Malmö och dans på bryggeri

Varje år anordnas Friends Meet Friends – en träff med representanter för vänföreningar till opera och balett i Norden. I år hade turen kommit till Malmö och OVIS – Operakonstens Vänner i Skåne – att hålla i arrangemangen.

Förutom att diskutera varandras verksamhet och utbyta tips och erfarenheter ges tillfälle att möta ansvariga inom respektive områden vid värdortens teatrar. I Malmö finns förutom Malmö Opera danskompaniet Skånes Dansteater som leds av Åsa Söderberg. Dansen är numera helt fristående från Operan liksom talteatern som åter heter Malmö Stadsteater och huserar i klassiska Hippodromen.

Clara Mouriz som Askungen. Fotograf Malin Arnesson

Clara Mouriz som Askungen. Fotograf Malin Arnesson

Vi fick en inblick i Malmö Operas Länk till annan webbplats. chefsproblem – både den konstnärlige ledaren Lars Tibell och VD hade just avgått med olika uppfattningar om repertoarpolitik och ekonomi som huvudsaklig orsak.

Skånes Dansteater Länk till annan webbplats. däremot arbetar i medvind, nu finns de i nya lokaler i Västra Hamnen. Chef sedan ett par år är Åsa Söderberg, som berättade om verksamheten och ledde oss runt på en rundvandring genom de smakfullt ombyggda och rymliga lokalerna i "Båghallarna", tidigare lager för material till Kockums ubåtsproduktion.

De föreställningar vi fick se gavs båda på Malmö Opera. Operasidan bjöd på Rossinis Askungen i en fartfylld och annorlunda tolkning, där handlingen förlagts till en filmstudio. Är det en tillfällighet att Kungliga Balettens nya Coppelia har fåt en liknande tolkning? Skånes Dansteater visade däremot nyskapade verk av Pontus Lidberg och Jorma Uotinen under samlingstiteln Black Silk. Föreställningen gavs på Malmö Operas stora scen där SDT enligt avtal ger en produktion per år.

Heart of Silk. Fotograf Malin Arnesson

Heart of Silk. Fotograf Malin Arnesson

Kulturutbyte med Vietnam
Pontus Lidbergs Heart of Silk skapades i ett lyckosamt SIDA-projekt för kultursamarbete mellan Sverige och Vietnam. Åsa Söderberg var tidigare dansansvarig vid Norrlandsoperan i Umeå och blev ledare för projektet. Vid besök i Vietnam bekantade hon sig med situationen där och ett samarbete etablerades mellan Norrlandsoperan och Nationaloperan i Hanoi rörande både opera och dans.

De två svenska koreograferna Pontus Lidberg och Åsa Unander Scharin arbetade fram var sin koreografi för baletten vid Hanoioperan, som i huvudsak är ett klassiskt danskompani med verk som Giselle och Don Quijote på repertoaren. Heart of Silk hade premiär i Hanoi 2007 och Åsas Desire, Chaos and Geometry 2008.

Mötet blev något av en kulturkrock som utvecklades till ett givande utbyte för både koreografer och dansare. Ett av önskemålen från Hanoi var att några dansare därifrån skulle få möjlighet att gästa Sverige och arbeta här under en tid. Det var svårt att arrangera vid Norrlandsoperan som inte har en egen dansensemble, men då Åsa Söderberg för två år sedan blev konstnärlig chef vid SDT blev det möjligt.

Under tre månader har fyra vietnamesiska dansare arbetat i Malmö tillsammans med dansarna. Pontus Lidberg har studerat in Heart of Silk med dem och SDTs egna dansare. Det blev en hel del anpassning, många dansare i Vietnam är inte lika långa som här och i regel slutar de sin danskarriär runt 30-årsåldern som gör att kompaniet har en betydligt lägre medelålder. Resultatet som nu visades i Malmö var emellertid storartat. Till tonerna av Bachs Brandenburgkonsert nr 4 och under ett tak av skimrande vietnamesiska papperslyktor dansade alla som en sammansvetsad grupp med stor musikalitet och flytande mjuka rörelser – mycket vackert!

Black Water med Skånes Dansteater. Fotograf Malin Arnesson

Black Water med Skånes Dansteater. Fotograf Malin Arnesson

Black Water
Jorma Uotinen gör ju inte alltid det man väntar sig snarare tvärtom. För sin balett Black Water hade han bestämt sig för att använda musik av det finländska hårdrocksbandet Nightwish – trots att förutsättningen var att använda Malmöoperans stora orkester. Med hjälp av ett lysande arrangemang av Jonas Nydesjö blev resultatet lysande. Till detta bidrog också Mikki Kunttus ljussättning och scenografin i form av ett svävande mörkt moln av Kimmo Schroderus.

För att ge vietnameserna tillfälle att visa prov på sin egen danstradition inleddes kvällen med Hai mát av dansaren Toan Cao Duc, koreograferat till traditionell vietnamesisk musik. Han själv och de tre andra dansarna från Vietnam framförde stycket, som kännetecknas av klassiskt vietnamesiska danselement i modern tappning. Det är inspirerat av det mänskliga ansiktet och motsättningarna mellan ondska och godhet.

Sin vistelse i Sverige avslutade gästerna hos Moderna Dansteatern c/o i Stockholm, där de presenterade Hai Mát och utdrag ur Heart of Silk och Åsa Unander Scharins Desire, Chaos and Geometry. Dansarna fick även tillfälle att svara på frågor om sina erfarenheter av Sverige. De berättade att besöket gett mycket och att skillnaderna mellan Vietnam och Sverige var stora. Naturligtvis klimatet och att ankomsten till Malmö kl 10 en folktom söndagsförmiddag kändes som att komma till en annan värld.

I Malmö gavs tolv föreställningar av Black Silk för utsålda hus. ca 10 000 jublande människor, vilket var överväldigande för de vietnamesiska gästerna. Heart of Silk gavs också på Norrlandsopran i Umeå. I Hanoi ges varje produktion två till tre gånger med möjligtvis en repris något år senare. Arbetsmiljön i Malmö och samvaron med dansarna var mycket positiva upplevelser och tillgången till egen massör en stor bonus. Förhoppningsvis ger dessa erfarenheter möjlighet till ytterligare utbyte länderna emellan.

Så tar man bron...

Den berömda Elefantporten. Foto Carlsberg Group

Den berömda Elefantporten. Foto Carlsberg Group

Är man i Malmö är ju numera steget över till Köpenhamn inte långt. Staden har ju fått en rad storartade tillskott i form av kulturbyggnader som Operaen, Skuespillshuset och Danmarks Radios nya koncertsal. Till detta kommer nu Dansehallerne – ett centrum för modern dans inom  bryggerikoncernen Carlsbergs stora område i södra Köpenhamn.

Det mesta av bryggeriets tillverkning är nu flyttad till moderna lokaler utanför staden och en omfattande omskapelseprocess har inletts. Området skall visserligen fortsatt hysa bryggeriets administration men kommer också att omfatta både arbetsplatser, bostäder och kultur. När man idag träder in genom den välkända elefantporten möts man av ett område med varierad arkitektur från högklassig tegelarkitektur från olika tidsskeden till tekniska "husmaskiner" av ren industrikataktär. Där finns även Carlsberg Museum som inrymmer historien om familjen Jacobsen och Carlsbergfonden men även en hel del konst.

Folkfest vid invigningen i augusti, t.h. de rymliga publikutrymmena. Fotograf Anne Mette Berg

Folkfest vid invigningen i augusti, t.h. de rymliga publikutrymmena. Fotograf Anne Mette Berg

Dansehallerne inryms i den tidigare läsktappningsbyggnaden där de klirrande flaskorna har ersatts av pustande dansare och sorlande publik. Tre institutioner ryms inom anläggningen. Teatern Dansescenen Länk till annan webbplats. har flyttat från sin tidigare adress på Østerbro och här fått två salonger: Store Carl och Lille Carl – uppkallade efter Carl Jacobsen, son till J C Jacobsen, Carlsbergs grundare.

Vidare har organisationen Dansens Hus Länk till annan webbplats. flyttat in. Det är till skillnad från namnen i Stockholm inte en scen utan en stödorganisation för den fria dansen i Danmark som tillhandahåller service och träningsstudios och laboratoriescen för frilansare, dansgrupper och i mån av tillgång olika dansskolor. Vidare sysslar man med dansinformation, dokumentation och "dansens dagar", d.v.s. en utökad verksamhet kring Världens dansdag den 28 april. Dansens hus chef är Benedikte Paaske med ett förflutet i Den Kongelige Ballet som framgångsrik dansare och vice balettchef.

I november flyttar så Dansk Danseteater Länk till annan webbplats. – Danmarks största moderna danskompani – in i egna lokaler. De kommer att ha prioritet till Dansens Hus största studio och hemmascen på Dansescenen. Dansk Danseteaters konstnärlige ledare är den välkände koreografen Tim Rushton.

En rundvandring i huset ger atmosfären av ett informellt men rymligt arbetshus med stora möjligheter. Det är ljusa lokaler med en lätt råbetonad finish som minner om husets tidigare användning. Tillgängligheten med kommunala transportmedel är god om man tar med i beräkningen att gångavståndet inom området är ganska stort. Enklast är att åka till S-togstationen Engehave station. Närmaste granne är Carlsbergakademin, en gång J C Jacobsens bostad, med en underbar liten engelsk trädgård med många sällsynta träd och växter där man kan vandra runt vid lämplig väderlek. Man hoppas också på en permanent kaféverksamhet i anslutning till trädgården.

Ur West Side Story Suite, the Jets. Fotograf Per Morten Abrahamsen

Ur West Side Story Suite, the Jets. Fotograf Per Morten Abrahamsen

Den Kongelige Ballet
Är man i Köpenhamn som dansvän, kan man ju inte undgå att besöka Den Kongelige Ballet Länk till annan webbplats.. Jag såg två föreställningar denna gång. West Side Story Suite på Operaen och Giselle på den Gamle Scene, Den första föreställningen är nye balettchefen Nikolaj Hübbes hyllning till Jerome Robbins Länk till annan webbplats. (1918-98), amerikansk koreograf och mångårig medarbetare till George Balanchine i New York City Ballets ledning, Mest känd är han väl som koreograf till Leonard Bernsteins succémusikal West Side Story från 1957.

Han har emellertid en mycket lång verkförteckning och till hans absoluta mästerverk hör Dances at a Gathering från 1969. Jag såg ett ungt lag dansare som med fin känsla i dans tolkade den serie av stämningsfulla Chopinstycken som Robbins koreograferat. Särskilt lade jag märke tiil  Alban Lendorf, Shelby Elsbree och Alexander Stæger tillsammans med de mer etablerade Amy Watson, Diana Cuni och Tina Højlund.

Jodie Thomas och Alban Lehndorf i Dances at a Gathering. Fotograf David Amzallag

Jodie Thomas och Alban Lehndorf i Dances at a Gathering. Fotograf David Amzallag

Robbins satte själv samman den svit av danser ur West Side Story, som nu Hübbe presenterar i Köpenhamn med en rad unga dansare. I den föreställning jag såg dansade Sebastian Kloborg, son till Frank Andersen och Eva Kloborg, huvudrollen som Tony för första gången och med mycket stor framgång. Sebastian Kloborg tillhör den unga generationen i Den Kgl Ballet och får som närmaste uppgift dansa Oberon i John Neumeiers En midsommarnattsdröm under våren 2010. Han har även gjort succé i Tblisi i Georgien, där Frank Andersen, Dinna Bjørn, Anne Marie Vessel-Schlüter och Eva Kloborg rekonstruerat Bournonvilles balett Från Sibirien till Moskva, som inte framförts i Danmark sedan 1904.
Christina Michanek och Ulrik Birkkjær i Giselle. Fotograf Gregers Heering

Christina Michanek och Ulrik Birkkjær i Giselle. Fotograf Gregers Heering

Giselle på Det Kongeliges Gamle Scene ges i Hübbes egen uppsättning från 2008. Den följer den gamla traditionen väl och huvudrollerna dansades nu av det unga paret Christina Michanek (gift med den svenske dansaren Sebastian Michanek, en av Dansportalens grundare) och Ulrik Birkjær. Christina är en spröd, skir Giselle med mycket vacker teknik – hennes karriär går raskt framåt – och Ulrik tillhör den nya generationen av framstående danska mansdansare – han utnämndes till premiärdansare efter premiären på Hübbes nya uppsättning av Napoli i oktober. Myrtha dansades av Kizzy Howard-Matiakis med mycken pondus trots den späda kroppen, och hennes svenske make Tim Matiakis – i toppform – framträdde i första aktens bonde pas de deux
Vilierna i Giselle med Kizzy Howard som Myrtha . Fotograf Henrik Stenbeg

Vilierna i Giselle med Kizzy Howard som Myrtha . Fotograf Henrik Stenbeg

Framtidens dansare finns även i Helsingborg
Där hör nämligen Unga Danskompaniet hemma, ett kompani för unga nyutbildade dansare med modern dans som inriktning. (Se tidigare artikel) Kompaniet, som består av fem kvinnliga och fem manliga dansare från Sverige och Danmark, leds av Marie Brolin-Tani, tidigare bland annat chef för Skånes Dansteater.

Jag såg nu inte deras senaste föreställning Esperanza! på plats i Helsingborg, utan på ett gästspel på Riddarfjärdsteatern i Stockholm. Ungdomarna hade arbetat in tre stycken av etablerade koreografer, Virpi Pahkinen, Tim Rushton och Marie Brolin-Tani själv. Det var glädjande att se hur arbetet med koreograferna hade medfört en utveckling hos dansarna, som med stor entusiasm och säkerhet tog sig an tre rätt olika verk.

Virpi Pahkinens Tretactys. Fotograf Hans-Olof Tani

Virpi Pahkinens Tretactys. Fotograf Hans-Olof Tani

Virpi Pahkinens Tetractys var en fin tillämpning av hennes utsökta dansstil med stor formkänsla och noggrann precision och med ett andligt innehåll – här i en välbalanserad gruppkoreografi till musik av tre kvinnliga tonsättare från Japan. Marie Brolin-Tanis One gav tillfälle till mer dramatiska tolkningar om ensamhet-parförhållande och ung-gammal, som dansarna tog väl tillvara. Föreställningen slutade i ren fröjd med Tim Rushtons Adams dilemma. Till Antonio Vivaldis Årstiderna dansades med fart och humor och bubblande dansglädje.

Låt oss hoppas att detta utmärkta initiativ får fortleva och även få efterföljd i ett liknande kompani för klassiska dansare. Det började så smått med Sirkka-Liisa Forslunds och Joseph Sturdys pilotprojekt Greenhouse Projekt i somras. Unga nyutbildade dansare behöver verkligen få en chans att vidareutvecklas för att kunna konkurrera med hela världens dansbegåvningar när de söker arbete.

Anders Jörlén
30 nov 2009


 • Vinnare Prix du Nord 2021
  Prix du Nord – ett viktigt steg för framtidens dansare
  Norra Europas största tävling för klassisk balett och modern dans lever vidare under ett nytt namn – Prix du Nord – och en ny inramning. Denna händelse är en lika viktig kulturinsats som lyckan är sto...

 • Sonatra1
  Joseph Sturdy about Sonatra: I was interested to look at the classical technique, to awaken it and enjoy it
  When Joseph Sturdy was asked to choreograph a work for the Royal Swedish Ballet, he accepted the challenge with alacrity.‘I admired how Nicolas [Le Riche, Artistic Director] was trying to keep his dan...

 • Dansmuseet
  Dansmuseets utställning om Ballets Suédois är förlängd
  Dansmuseets intendent Erik Mattsson har tillbringat många timmar i museets arkiv med att läsa dagböcker, gå igenom alla fotografier och vända på varenda papperslapp som kunde vara av intresse för den ...

 • Pär Isberg
  Pär Isbergs magiska låda, musiken och teatern
  Dansportalen gläntar på ridån för Pär Isberg, premiärdansare och koreograf med gedigen meritlista. Utbildad vid Operans balettelevskola, senare Kungliga Svenska Balettskolan. I dansen såg han en frihe...

 • pure_coincidence_c_admill_kuyler
  Young dancers impress in new choreography: Junior Ballett Zürich in Impulse
  Junior Ballett Zürich , founded in 2001 is now an established adjunct to the main company appearing regularly in major productions and with many of the young dancers joining the company ranks.The lives...

 • tag_tueren_2015©zenna_web_D33B0866
   »I think the Prix de Lausanne gives a great opportunity for young dancers to get into the international dance field«
  In Montreux I met with Jason Beechey director of the Palucca University of Dance Dresden, one of the prestigious schools that are associated with the Prix. Jason has also been a member of the Artistic...

 • Samira Bethke Kitri PDL21
  Prix de Lausanne 2021 blev en annorlunda tävling
  På grund av den pågående pandemin hölls tävlingen i år digitalt. De nio jury medlemmarna som bedömde dansarna var samlade i Lausanne där de såg de tävlandes bidrag på storbildsvideo. Clairemarie Osta ...

 • Törnrosa Aurora 
  I pandemins spår – kommer dansare, sångare med flera tvingas byta yrke? Dansportalen undersöker
  I en artikel i DN den 17 november säger Birgitta Svendén, chef för Kungliga Operan i Stockholm: ”fler och fler lämnar sina yrken och söker nytt jobb. Vi ser redan nu ett kompetenstapp och om vi inte k...

 • Auguste Marmus
  Auguste Marmus förverkligar sin dröm i St Petersburg
  Uppvuxen i Majorna i Göteborg och tidigare elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg gör Auguste Marmus just nu sitt APL-år vid Vaganova-skolan i St Petersburg. Att han getts denna möjlighet handlar om...

 • God Jul & Gott Nytt År 🎄 Merry Christmas & Happy New Year
  A Holiday Greeting from Dansportalen!

 • Jekyll & Hyde
  Världspremiären av baletten Dr. Jekyll and Mr. Hyde vid Nationalbaletten med glänsande manlig energi och dans
  Höstens andra balettpremiär i Operahuset i Helsingfors hann ha sin premiär och dansas av alla tre rollbesättningarna före dörrarna åter stängdes på grund av pandemin. Tre föreställningar skulle ha åte...

 • Laura Persson SVB
  Kulturstipendium till ung talang vid Svenska Balettskolan
  Laura Persson, 15 år, har tilldelats ett stipendium ur Västsvenska Kulturfonden. Stipendiet skulle hon få mottaga vid en festlig ceremoni den 28 november.

 • Transit SDT Carl Thorborg
  Nya verket Transit är en ursinnigt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring
  Jag fick tillfälle att se premiären av Skånes Dansteaters Transit på Malmö Operan den 17 oktober. I en lokal som rymmer ca 1500 åskådare var det tillåtit att endast ha en publik på högst 50 personer.F...

 • Dansmuseet
  Ballets Suédois 1920–1925 på Dansmuseet
  Dansmuseet i Stockholm uppmärksammar hundraårsdagen av Svenska balettens i Paris premiärföreställning den 25 oktober 1920 med en jubileumsutställning under mottot ”OM NI INTE GILLAR DET KAN NI DRA ÅT ...

 • Saluts démos 2015
  Everything is in our bodies, says Madame Elisabeth Platel, director for Paris Opera Ballet School
  Leaving the plane at Charles de Gaulle-airport you are met by large photos of dancers, musicians and other cultural motives along the walls in the airport. A fantastic way to welcome visitors.My goal ...

 • Ekman Operan sep 2020
  Det var som om man blev ännu mer passionerad av att vara dansare bara för att man inte kunde ge föreställningar
  Dansportalen träffade dansarna Hampus Gauffin och Gabriel Barrenengoa vid Kungliga Baletten i ett samtal om pandemins konsekvenser och om det nya programmet på Operan av koreografen Alexander Ekman.De...

 • Agneta S
  Agneta Stjernlöf-Valcu: Du ska förmedla dansnotationen till dansare så att det blir en föreställning.
  Dansnotationens syfte är inte bara att bevara något som passerat utan först och främst att ge möjlighet till återskapande. En videofilmning är alltid en tolkning av ett koreografiskt verk.Oavsett om a...

 • COW1
  Nationaloperans säsongöppning med en mycket fräsch COW av Alexander Ekman.
  Höstens första danspremiär vid Nationaloperan i Helsingfors hälsades mycket välkommen av premiärpubliken på lördag kväll. Alexander Ekmans COW visade sig vara den energiska laddning som behövs just nu...

 • SHIFT I CACTI
  Höststart på Kungliga Operan – urpremiär av Alexander Ekman
  Den 26 september slår Kungliga Operan åter upp dörrarna för en ny säsong med två premiärer, först ut är Alexander Ekmans SHIFT | CACTI. Därmed flyttas säsongsstarten fram vilket innebär att premiären ...

 • Oscar Salomonsson
  Oscar Salomonsson, premiärdansare – Det udda och uttrycksfullas mästare
  Oscar är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och anställdes vid baletten 1997. Mellan 2004 och 2007 dansade han i Madrid, Spanien.Han återvände till Stockholm och fick utmärkelsen Årets dansare...

 • SigridYAGP
  Om finalen som ställdes in och Sigrids drivkraft, engagemang och hårda arbete
  Sigrid Åberg är 13 år och går Alhanko Academy of Ballet i Stockholm. I höstas var hon i Cattolica, Italien och tävlade i Youth American Grand Prix.I vår skulle hon egentligen åkt till New York för att...

 • LesBalletSuedois
  There is no lack of creativity in the house. We just work in different ways.”
  Nicolas Le Riche – Ballet director of Royal Swedish Ballet – gives Dansportalen an update on the current situation of the company and informs about the plans for the future.Upon arrival of Covid-19 Ro...

 • Paul Marque Le Louvre
  Scènes de la vie confinée de Paul Marque
  A Paris, le confinement règne depuis le mois de mars. Pour les Français il est interdit de passer plus d’une heure dehors ou s'éloigner au-delà d’un kilomètre de sa maison, sinon on écope d’une amende...

 • Paul Marque Louvre
  Meet Paul Marque and a Soloist Dancers Life Today in Paris
  In Paris, social distancing rules have been in place since March. French people are forbidden to spend more than an hour outside or travelling more than one kilometre from their home. If they do eithe...

 • Carmen Helsinki
  En magisk föreställning av Carmen
  En helaftonsbalett i tre akter till musik av Georges Bizet hade premiär på Nationaloperan i Helsingfors i vår. Produktionen var norsk och koreografen var denna gång Liam Scarlett.Alla föreställningar ...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil