Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Beyond GO mars 2020

Hurricane av Yoann Bourgeois: Sabine Groenendijk, Valērija Kuzmiča, Satoko Takahashi, Amanda Åkesson, Delphine Boutet, Joseba Yerro Izaguirre, Ingeborg Zackariassen, Christoph von Riedemann, Emelie Leriche, Dan Langeborg, Waldean Nelson, Benjamin Behrends. Foto Lennart Sjöberg

16 mar
2020

"Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"

GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ännu en – Beyond.

I två nya dansverk står kontroll, balans och fysikens lagar i centrum. Bakom den flödande danspoesin ligger enorm kroppskontroll, styrka och samarbete.

Ett av verken i Beyond är Hurricane, vad kan publiken vänta sig?
Allt man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat, rör det sig om en relation med åskådarna. Allting, musik, koreografi, allting, är delar av relationer. Det jag själv skriver, dramaturgin, är en slags linje av intensitet som jag vill bära ut till publiken.

När jag själv sätter mig som åskådare, under en repetition, eller som under generalrepetitionen i går, så tittar jag på allt, jag kontrollerar allt och jag realiserar verkligen min föreställning.

Jag har själv sett en öppen repetition och innan intervjun tittade jag på en del videoklipp och för mig hade det jag såg nästan något surrealistiskt, drömskt och även om det är tekniskt avancerat så är det något väldigt mjukt i rörelserna. Hur hittade du dit?
Jag har inte sökt efter någon speciell stil. Däremot så har jag letat efter en precision i arbetet och kanske är det så att stilen kommer med det… utan att söka efter den.

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois: Jesse Bechard, Amanda Åkesson, Emelie Leriche, Christoph von Riedemann, Delphine Boutet, Ingeborg Zackariassen, Satoko Takahashi. Foto Lennart Sjöberg

Det som intresserar mig och som jag letar efter är de fysiska möjligheter som förstärker naturliga fenomen och här rör det sig om centrifugalkraften. Jag har också valt detta för att det är idag viktigt att ge uttryck för vår samverkan med omgivningen. Och varje gång försöker jag hitta en balans i samspelet mellan människan och rummet och jag tror att det är den här känslan av balans och jämvikt, det specifika tillståndet, som skapar den här mjukheten du menar.

Det jag ber artisterna, dansarna, om är att skapa en rörelse. Det är därför det oftare är en rörelse som går genom en dansare än tvärtom. För mig är det ett slags estetiskt skäl att försöka återskapa den här relationen med omgivningen. Att bli som en slags vektor.

Yoann kommer från början från cirkusvärlden och är själv akrobat. Kan du berätta hur du kom dit, hur började du din cirkusbana?
Det är en personlig anekdot. När jag var liten bodde jag i Jurabergen i Frankrike, ett ganska otillgängligt och obebott område, och när mina föräldrar skilde sig så sålde de huset till en cirkus. Och cirkusen i fråga var Le Cirque Plume, ett av pionjärkompanierna inom nycirkus.

Det är egendomligt för det var under den perioden som jag höll på att lämna barndomen och gå in i tonåren. Då man ställer sig alla frågor om vilken riktning man ska ta. Och jag tror att, det är konstigt, men allting blandades ihop för mig då och jag tror att inne i mig ville jag aldrig riktigt lämna barndomen.

Det var som om cirkusen var ett sätt för mig att aldrig göra karriär utan att istället få stanna kvar i barndomen. Det där har jag förstått långt efteråt ...

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois: Emelie Leriche, Pascal Marty, Ingeborg Zackariassen, Valērija Kuzmiča, Joseba Yerro Izaguirre, Christoph von Riedemann, Dan Langeborg, Satoko Takahashi, Jesse Bechard. Foto Lennart Sjöberg

Här jobbar du ju med dansare och inte cirkusartister, vad finns det för skillnader mellan dessa två yrkesgrupper?
Återigen vill jag säga att för mig finns det en relation mellan cirkusen och min barndom. Kanske i mitt sökande efter en disciplin. Därför så försöker jag till varje pris att aldrig låta mig bli bekväm, utan istället jobba med olika yrkesgrupper.

Det som har slagit mig här är risktagandet. Cirkusartister jobbar alltid med ett risktagande men det gör inte dansare på samma sätt. Det var något nytt för dem. Jag tror att varje konstform arbetar med risker, men ibland är risken mer symbolisk.

Varje artist måste engagera sin själ och ta en risk men här finns också en fysisk fara och det har faktiskt varit så att under arbetet var det en dansare som inte var tillräckligt uppmärksam och gled av rampen. Det kan vara mycket allvarligt, ibland livshotande.

När man går på lina eller håller på med voltige finns det stunder då man inte få göra något misstag. Inte ett enda misstag över huvud taget. Och den kontrollen har varit något helt nytt för dansarna. För mig är det inte något ändamål att utmana döden, inte alls, utan istället att öka deras nivå av den alldeles särskilda, den ultimata uppmärksamheten.

För jag tror att om de har en extraordinär nivå av uppmärksamhet så kommer deras grad av närvaro att öka. Och kanske också åskådarnas närvaro.

I själva verket tror jag att jag är mer intresserad av att visa den mänskliga ömtåligheten än all vår styrka. På cirkusen är ofta artisterna en slags hjältar som utmanar döden, tyngdlagen, djuren och allt det där, men det intresserar inte mig. Vad jag däremot är intresserad av är att gå in i spelrummet där skörheten skymtar, och den skymtar genom en extrem uppmärksamhet.

Det är det som vi har gått till botten med i arbetet med dansarna här. Och jag tror att det är i den klangbotten vi har skapat poemet vi har skrivit tillsammans här. Det är inte en fråga om form. Formen har kommit senare i den här erfarenheten av risktagande.

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois: Amanda Åkesson, Sabine Groenendijk, Delphine Boutet, Jesse Bechard, Satoko Takahashi, Joseba Yerro Izaguirre, Valērija Kuzmiča, Ingeborg Zackariassen, Benjamin Behrends, Emelie Leriche, Waldean Nelson, Christoph von Riedemann. Foto Lennart Sjöberg

Yoanns arbete kretsar runt det som han kallar ”point de suspension”, brytpunkten och det korta ögonblick av tyngdlöshet som uppstår i mötet mellan kraften uppåt i ett hopp, ett kast och gravitationen. Vad är det som inspirerar och attraherar dig med denna ”point de suspension”?
Frågan om ”point de suspension” är inte något slags tema i mitt arbete, utan det är verkligen ett sätt att erövra existensen. Jag försöker leva under ”le point de suspension”. Vad betyder det? Jag tror att det är vägskälet mellan två fundamentala kraftfält, den fysiska kraften och gravitationen. Vändpunkten då man befinner sig i absolut tyngdlöshet.

Jag upptäckte detta själv när jag blev jonglör och de sa till mig ”fånga bollen i vändpunkten”, vilket betyder fånga bollen Där, just i den stunden, i viktlösheten.

Samtidigt är denna punkt påverkad av tiden, ögonblicket, det absoluta nuet. Och för mig är det just i mötet mellan dessa två, tyngdlösheten och det absoluta nuet, ändå ett litet fönster som öppnas för oss mot evigheten. Det är verkligen det som jag letar efter i livet. Jag tror inte att det finns andra perspektiv för livet än att försöka vara Där. Och det är det som är det allra svåraste.

Jag tror att all konst, alla konstnärliga discipliner försöker att stå emot döden. Som ett exempel på detta är pyramiderna i Egypten, de är mycket motståndskraftiga, men det är också så att en dag kommer även de att bli till stoff, för det finns ingenting som varar. Därför tror jag att det är lönlöst att försöka bekämpa döden. Och vår enda riktiga utmaning är att försöka vara här just nu. Det är det som det handlar om för mig.

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois. Foto Lennart Sjöberg

Det sägs att den enda demokratiska lag som finns är tyngdlagen. Vad säger du om det, håller du med?
Åh, det var fantastiskt formulerat! Jag tror att det våra liv styrs av inbillade föreställningar. För vissa är det religion eller politik eller något annat. Demokrati är för mig ett påhitt av människorna och för att det ska fungera så måste vi tro på det, gör vi inte det så fungerar det inte.

Jag tror för övrigt att det är det som skiljer oss från djuren. Jag tror att vi har den möjligheten, den friheten, att tro på historier, att producera historier och att samlas runt dessa historier. Och det är därför vi har lyckats dominera alla andra djur och på mycket få år lyckades vi resa oss högts upp i näringskedjan för att dominera alla andra.

Tyngdlagen är något annat. Det är en naturlag. Vare sig man tror på den eller inte så äger den rum. Och det är ganska fascinerade. Det är också därför som jag älskar att arbeta med sådana fysiska fenomen för jag tror att de driver fram en kapacitet till universalitet som är mycket större än man anar. Vi måste alla bära vår kroppstyngd, men när vi leker med gravitationskraften, vare sig man är barn, gamling, kines, svensk så fångas man av den.

Vad vill du ge åskådarna med föreställningen, eller vad hoppas du på?
För mig är det alltid samma sak, även om jag går olika vägar, vad jag söker är alltid att dela den stora men ömtåliga intensiteten i att vara här och nu helt enkelt.

Utöver gravitationslagen, finns det andra utmaningar som väntar dig, som du ännu inte arbetat med?
Nej, för mig rör sig allting runt denna ”point de suspension”, men det är polysemiotiskt, det kan betyda massor av saker, och det finns så många olika vägar och dimensioner att hitta dit. När krafter står helt i balans uppstår det något. I en kärleksrelation till exempel är det också en ständig strävan efter detta. Den finns i en mängd former och det är det som jag ägnar hela mitt liv åt.

Titeln, Hurricane, hur kom du på den?
Den kom genast. Också med tanke på miljöfrågan så hade jag lust att skapa en slags virvel och jag hade lust att låta allt födas runt denna virvel, allt föds och allt dör och föds igen för det måste dö för att uppstå igen och jag hade lust att visa detta försvinnande och uppdykande. Vi letade också efter ett enkelt ord som alla förstod.

Beyond GO

Hurricane av Yoann Bourgeois: Jesse Bechard, Amanda Åkesson, Delphine Boutet, Joseba Yerro Izaguirre, Sabine Groenendijk, Christoph von Riedemann, Satoko Takahashi, Ingeborg Zackariassen. Foto Lennart Sjöberg

Jag tänker också på rädslan som vi pratade om nyss. Är du också rädd, jag tänker på föreställningen och hur gör du för att övervinna rädslan? Tänker du på den?
Det här är ännu värre för mig, jag är ännu räddare när jag sätter andra personer i risk och eftersom jag har ett slags ansvar här så förstår jag också att rädslan inte kommer att hjälpa oss. Det handlar om att hitta en attityd mot rädslan och jag tror att det är uppmärksamhet, att vara uppmärksam.

När man är rädd är man mindre uppmärksam och då är det något som sluts. Men när man inte är rädd alls är man inte uppmärksam heller, så det är något som finns däremellan, och som jag tror är en fråga om tillgänglighet.

Tack vare risktagandet tror jag att vi får hjälp att hitta den här sinnesnärvaron. Men det är väldigt viktigt att jag lyssnar in dansarna och känner deras gränser som är olika för alla. Jag vill aldrig försätta dem i en situation av rädsla.

Själv är jag inte alls av våghalsig natur, jag har till exempel svindel och jag har ändå varit lindansare. Och jag kan inse att rädslan finns där hela tiden, den upphör inte, inte med åldern. Ibland byter den plats och ändras.

Musiken, är det du som väljer den eller väljer den dig?
Det är alltid jag som väljer musiken. Ibland ber dock musiker att göra koreografier åt dem. Till den här föreställningen var jag säker på vilken musik jag skulle ha mycket tidigt i arbetet. Musiken är av en kanadensisk grupp som heter Godspead you! Black emperor. Musikstycket Sleep varar i dryga 20 minuter, med olika intensitet men med en slags kontinuitet och det har varit mycket inspirerande.

Vad väntar dig i livet efter föreställningen i Göteborg?
Jag skapar alltid. Jag kan inte föreställa mig en dag utan skapande. Jag behöver det. Många projekt är på gång, och de är väldigt, väldigt olika.

Jag bor själv i bergen i Chartreuse och jag drömmer om att skapa något där, ett konstnärligt rum för det är där min källa till inspiration finns.

Thérèse Eng
Göteborg

 • 2020-03-08
  Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...
 • 2020-02-29
  Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...
 • 2020-02-23
  Mats Eks "överbord", en del av dansprogrammet Kylián/Ek/Naharin med Kungliga Baletten. På bilden: Dmitry Zagrebinoch Daria Ivanova. Foto: Carl Thorborg
  I det vardagliga livet finns inga rörelser som ser ut som de Mats Ek skapar, men i rätt sammanhang, som på scenen ser det helt naturligt ut.
  Tre av världens främsta koreografer Jiří Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin – för första gången tillsammans på Kungliga Operan – varav Mats Eks överbord (Woman with water) är en urpremiär.I en danssal h...
 • 2020-02-15
  MarcoMasiariPDL2020
  I think it’s great to show contrasting sides of youth at Prix de Lausanne, to compete with different ways of dancing and the creative process
  Created in 1973 the Prix de Lausanne is an annual international competition for young dancers age 15-18. Its goal is to discover, promote and support the finest talents. More than 70 of the world's mo...
 • 2020-02-02
  aska 2 Oskar
  Jag hade ingen aning om vad dansyrket var – trodde att det var ett ”gig” på Melodifestivalen
  Henrietta Wallberg, Oskar Landström och Philip Berlin är alla utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolans gymnasielinje i modern nutida dans.Tre dansare som efter avslutad utbildning varit verksamma ...
 • 2020-01-24
  Mattheus Bäckström 1
  In the school your main focus is on the training. In the company your focus is on what you are doing on stage.
  Mattheus Bäckström started his ballet training at the Swedish National Ballet School in Gothenburg in 2011. Now on the brink of launching his professional career, he talks to Dansportalen about life a...
 • 2020-01-16
  SVB70 sidan 186
  Man måste lära sig stå still innan man kan dansa
  Sebastian Michaneks tillträde i slutet av 2016 som konstnärlig ledare för Svenska Balettskolan i Göteborg har betytt en ordentlig nytändning för skolan.Nyligen utgavs också den vackra jubileumsboken D...
 • 2020-01-07
  AnastasiaLeppist - 11
  Anastasia går på den berömda, ryska Vaganovaskolan: Utbildningen är få förunnat och att få gå där innebär stora möjligheter.
  När Anastasia och jag träffas senhösten 2019 är hon 13 år och har precis börjat på den anrika balettskolan Vaganova i Ryssland. Hon har som hon själv uttrycker det arbetat hårt för att kunna komma in....
 • 2020-01-02

  25 år med Dansportalen – fler än 2000 publicerade artiklar
  DANSPORTALEN: Det har gått 25 år sedan jag grundade Dansportalen, för att skapa ett webbmagazin på nätet om dans. En resa som inte varit möjlig utan entusiastiska medarbetare och kunniga skribenter. V...
 • 2019-12-22
  Elin_David_NötknäpparenSVB
  Charmerande nötknäppare från Svenska balettskolan i SVT
  GÖTEBORG: På julaftonskvällen kl 19.45 serverar SVT 2 en fin julklapp för oss som gillar dans. Då visas en charmerande, smakfull, välgjord version av baletten Nötknäpparen , producerad av Svenska Balet...
 • 2019-12-13
  malinthoorsksbserenad1
  Malin Thoors: dansare, koreolog och balettmästare med bred internationell erfarenhet
  STOCKHOLM: Malin Thoors ska under skolåret 2019-20 instuderar baletten ”Serenade” på Kungliga Svenska Balettskolan inför vårens föreställningar 13-14 mars på Riddarfjärdsteatern.Ett verk skapat av den...
 • 2019-12-01
  Seb M Mareld
  Dansglädje, drömmar och disciplin
  GÖTEBORG: Svenska Balettskolan i Göteborg fyller i år 70 år. Dansportalen har träffat Svenska Balettskolans konstnärlige ledare Sebastian Michanek och pratat om skolan, hans egna dansdrömmar och hur S...
 • 2019-11-27
  FlemingFlindt1
  Flemming Flindt: Jag fick förmånen att leka, men gjorde det med allvar. Ny biografi
  KÖPENHAMN: Utbildad i Köpenhamn blev Flemming Flindt dansör i världsklass, med, från 24 års ålder, sex år som danseur étoile (ungefär premiärdansör) på Parisoperan. Därefter 12 år som mycket produktiv...
 • 2019-11-20
  FAS Cullberg1
  Cullberg muting their skin
  STOCKHOLM: Since May 1:st 2014 Gabriel Smeets is the artistic director at what was earlier known as the Cullbergballet, now Cullberg. He comes from Valkenburg, Netherlands where he was born in 1958.I ...
 • 2019-11-12
  Vem KSB
  Kungliga Svenska Balettskolan med ett massivt dansprogram
  STOCKHOLM: Dansportalen har fått en intervju med konstnärlig chef Cecilia Selander Moss vid Kungliga Svenska Balettskolan. Cecilia är själv utbildad vid skolan och har en bakgrund som dansare, balettm...
 • 2019-11-06
  Proxy 1
  "Norrdans ska ha en inriktning mot en ung publik"
  HÄRNÖSAND: Danschefen Martin Forsberg tog över Norrdans i augusti 2018. ”Jag har varit chef här i ett år och två månader nu,” berättar Martin. ”Jag är född uppväxt i Härnösand men lämnade staden som f...
 • 2019-10-30
  Grasse1
  Samira Bethkes succé vid årets tävling i Grasse
  GRASSE, Frankrike: Den stora stjärnan vid de internationella balettävlingarna i Grasse, var sjuttonåriga Samira Bethke från Sverige. Hon erövrade första pris i årets högsta kategori.Samira tränar nu v...
 • 2019-10-24
  Marlen
  Marlen Fuertes Castro: "Dansen har valt mig, det är inte något som jag har kunnat välja bort"
  VAISON LA ROMAINE, FRANKRIKE: Éric Vu-An har av Vaison Danse 2019 blivit ombedd att sätta upp Don Quijote i den lilla staden Vaison la Romaine i Vaucluse.Denna 23-åriga festival har alltid strävat eft...
 • 2019-10-18
  Aspects Willmanstrand
  Världsstjärnor på balettgala
  WILLMANSTRAND/LAPPEENRANTA: Balett och dans är populärt i Willmanstrand/Lappeenranta, kallad för lindarnas stad. Uppgången för denna konstform i orten startade i och med att operabalettens solistdansa...
 • 2019-10-08
  Näss 5, foto Charlotte Audureau
  Marie Larsson Sturdy: Det är viktigt att sprida danskonsten i hela Norrbotten
  PITEÅ: Dansportalen har besökt Dans i Nord, Sveriges nordligaste institution för professionell danskonst, lokaliserad i Piteå men med nästan en fjärdedel av Sveriges yta som arbetsområde.
 • 2019-10-02
  Nathalie Nordqvist och Jonatan Davidsson. 
  "People say that it is enriching to be a dancing parent"
  STOCKHOLM: "Jonatan and I had a discussion about whether we really wanted to post this picture or not as it is very revealing. Besides being naked, it shows us quite openly. However, we see it as a wa...
 • 2019-09-23
  Ernst Meisner
  Ernst Meisner: It is very much a classical based school
  AMSTERDAM: Ernst Meisner is Artistic Coordinator for Junior Company – Dutch National Ballet. Mr Meisner has been running the Junior Company since it was created 2013 and from 2018 he is also in charge...
 • 2019-09-15
  Oliver ensemble
  Oliver! Imponerande unga artister och självklara i sina roller
  GÖTEBORG: För mig är det en utmaning att göra en hel musikal med koreografi och regi, säger Fredrik Benke Rydman – en av vår tids mest efterfrågade koreografer.I föreställningen finns en ensemble på i...
 • 2019-09-09

  Haruka Sassa: En dröm att få dansa Giselle
  STOCKHOLM: När applåderna som vällt in tystnar tar balettchefen Nicolas Le Riche till orda. På scenen står alla dansare som medverkat i Giselle samt den stora legendaren Natalia Makarova. Noggrant tac...
 • 2019-09-02
  DQ Sammatti
  Don Quijote från en mysig ladugård
  HELSINGFORS: Det dansades också under sommaren: Helsingfors dansinstitut har i 20 års tid haft ett sommarläger i Sammatti, ett naturskönt område väster om Helsingfors. Lägret leds av professionella da...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil