Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Vem KSB

Elever i årskurs 5 i Vem, i koreografi av Camilla Wiehen. Foto Tilo Stengel

12 nov
2019

Kungliga Svenska Balettskolan med ett massivt dansprogram

STOCKHOLM: Dansportalen har fått en intervju med konstnärlig chef Cecilia Selander Moss vid Kungliga Svenska Balettskolan. Cecilia är själv utbildad vid skolan och har en bakgrund som dansare, balettmästare och administratör vid Göteborgsoperans balett och danskompani.

Kungliga Svenska Balettskolan har ”Öppet hus” 30 november kl. 11:00-14:00. Skolan ligger i Münchenbryggeriet i Stockholm.

Defile1 KSB

Kilian Öhman, Theodor Bimer, Olof Li, Ingmar Tedborn och Lukas Kochanowski från årskurs 8 i Défilé, i koreografi av Brendan Collins. Foto Tilo Stengel

Vad kommer skolans elever att bjuda på under hösten?
Just nu repeteras det inför julpresentationen. De klassiska delarna i programmet är koncentrerade runt romantiken och baletten ”Giselle”. Det hänger ihop med att Operan spelar ”Giselle” och eleverna får med detta möjlighet att fördjupa sig i den stilen och tidsepoken.

De moderna inslagen i julpresentationen arbetas inte fram runt något specifikt tema den här gången men repetitionsarbetet är i full gång. Vi har viljat dra ner lite runt julföreställningen, det är därför vi kallar den för julpresentation. Dock ruckar vi inte på kvaliteten utan tanken är att visa det vi jobbat med under hösten.

Cecilia Moss Foto

Cecilia Selander Moss. Foto KSB

Hur ser vårens föreställningar ut?
Grundskolan har sina föreställningar 29-30 maj på skolans teater, Riddarfjärdsteatern. Det programmet är inte riktigt klart ännu. Förutom att danslärarna koreograferar för eleverna har jag också tankar på gästkoreografer.

Gymnasiets klassiska linje har sina föreställningar 13-14 mars också den på Riddarfjärdsteatern.

De kommer att dansa ”Serenade” av George Balanchine. Det var tänkt redan förra året men det gick inte att få in i planeringen med repetitör från Balanchine. Även några av våra elever i årskurs nio kommer att medverka. Det kommer att bli en fantastisk utmaning för eleverna.

Instuderar gör Malin Thoors som har rättigheter att instudera Balanchines verk. Malin kommer att repetera med eleverna tre veckor under hösten och tre veckor under våren fram till premiär. Malin är utbildad vid Operans Balettelevskola och har tidigare varit dansare vid Operan i Stockholm.

Det andra stycket i föreställningen är ”Stabat Mater” av Robert Cohan. Innan han blev koreograf var han dansare i koreografen Martha Grahams kompani. Stycket är från 1975 och baserat på Graham teknik. Ett oerhört vackert stycke för nio kvinnor till musik av Vivaldi. Jag ser fram emot att en av Roberts tidigare dansare Anne Donnelly kommer till skolan för att instudera verket.

Rain Dogs KSB

Hera Norin, Aino Päivike, Jennifer Wallén, Li Johansson, Emma Kerttula, Léo Khebizi, Hamilton Blomquist, Veerle Hesselink, Matthea Lára Pedersen, Pin-Huei Wu, Johanna Hasselqvist, Noëlle Guinoo, Lucile Boulay och Pernille Öisevold Öien gy IIM+IDS M i Rain Dogs, i koreografi av Johan Inger. Foto Tilo Stengel

Robert Cohan är en av den moderna dansens frontfigurer. Han grundade London Contemporary Dance Theater och London Contemporary Dance School. För sitt arbete med att utveckla den moderna dansen i England blev han 7 november i år utnämnd till ”Sir” av den engelska drottningen, vilket är ovanligt eftersom han ursprungligen är amerikan.

Det tredje stycket i programmet är ”Caligula” koreografi av Nicolas Le Riche – som är balettchef på Operan i Stockholm. Han har tidigare varit stjärndansare på Parisoperan. ”Caligula” gjordes ursprungligen för baletten vid Parisoperan. Vi kommer att dansa utdrag ur verket. Nicolas har varit på skolan under hösten och satt igång repetitionsarbetet.

I sin helhet är det ett ganska massivt program, för flickorna först och främst, men eleverna behöver något att bita i.

Défile 2 KSB

Erik Åhl, gy IK, Alexander Larsson och Otto Eltell åk 9 i Défilé, i koreografi av Mats Wegman. Foto Tilo Stengel

Vad kommer gymnasiets moderna linje att presentera?
De har sina föreställningar i Riddarfjärdsteatern 3-4 april. Eleverna kommer bland annat att framföra koreografier av Heidi Vierthaler, Nadja Hjorton, Kenneth Kvarnström och Helena Franzén. Repetitionsarbetet har redan satts igång nu under hösten och kommer att fortgå fram till premiär.

Hur går du till väga när du väljer repertoar till föreställningarna?
Det gör jag i samråd med de konstnärligt ansvariga på skolan. Clairemarie Osta för den klassiska baletten och Cecilia Olsen för den moderna nutida dansen.

I vårens program blev ”Serenade” utgången för gymnasiets klassiska linje eftersom vi fick licens att göra den.
Sedan tänkte vi vidare runt hur vi skulle lägga upp programmet. Jag hade tankar på att göra något av Robert Cohan eftersom den typen av modern dans passar de klassiska eleverna. Jag såg att ”Tring Park School” i England hade gjort ”Stabat Mater” och visste att Robert Cohan är öppen för att låta skolor framföra sina verk. Programmet kompletterades med ”Caligula” för att få en fullständig föreställning.

Vad gäller gymnasiets moderna program har Cecilia Olsen haft ganska fria händer. Vi åkte till Göteborg och såg Heidi Vierthalers koreografi för årskurs nio vid Svenska Balettskolan och blev imponerade av den. Vi beslutade att bjuda in henne till att skapa något för gymnasiet. Heidi har ju tidigare varit dansare dels vid Göteborgsoperan och senare även i the Forsythe Company. Helena Franzén gjorde ett stycke för eleverna förra året som fungerade ”klockrent” så vi ville gärna arbeta med henne igen. Vad gäller Kenneth Kvarnströms koreografi så är han intresserad av att skapa något nytt för oss igen.

Någon som jag gärna vill bjuda in igen är Anthony Lomuljo, dansare vid Stockholmsoperan. Den koreografi han gjorde förra året blev en stor succé.

Hur finansierar skolan föreställningsverksamheten?
Jag har sökt extra pengar från Carina Aris stiftelse utöver de kostnader skolan står för. Det är kostsamt med produktioner och gäster, Numera har vi en lägenhet i elevhemmet i Skärholmen som en del av gästerna kan bo i, på så sätt får vi ner kostnaderna något.

Par Terre KSB

Jenny Jonsson, Olivia Borre, Nora Svendsgård Lönnebotn och Lucinda Rosell, studenter 2019, i Par Terre i koreografi av Helena Franzén. Foto Tilo Stengel

Den 13 juni kan man se ett sammansatt program med skolans samtliga elever på Kungliga Operan.

Alla elever i gymnasiets sista år på yrkesdansarutbildningen ska göra APL (Arbetsplatsförlagt lärande), en slags yrkespraktik, som är ett lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Kungliga Svenska balettskolans elever i gy III gör minst 15 veckors APL, i vissa fall helårspraktik.
Läsåret 19-20 gör eleverna APL på följande platser:

Dans i Nord, Ballet Theatre UK, Musiktheater Im Revier, koreograf Claire Parsons, koreograf Joseph Sturdy, Strindbergs Intima Teater, Konstnärskollektivet MELO, koreograf Malin Hellkvist Sellén, Ballet Dortmund, Kungliga Operan, Den Norske Opera och Balett, Regionteater Väst/RTV danskompani, Göteborgsoperans danskompani, Ballet Preljocaj Junior och i Polens Nationalbalett i Warsawa.

I år är det många gymnasie elever som gör sin yrkespraktik utomlands hur har det blivit möjligt?
I år har vi en stor grupp med gymnasie III elever som håller en hög nivå. Alla kan inte få APL på Operan. De har tre praktikanter i år vilket är mycket bra men jag ville ge fler elever möjligheter att få yrkespraktik i ett kompani.

Numera kan man söka något som heter Erasmus plus för yrkespraktik även om man inte är högskola. Pengarna därifrån finansierar hela kostnaden för APL platserna utomlands. De bidragen kan bara användas inom EU.

Det finns också något som heter Atlasbidrag som vi har ansökt om och fått. De kan användas för projekt i hela världen.

Man kan få bidrag för att bekosta gästlärare och även för att skicka våra egna lärare till andra skolor på ”jobbskuggning”. En sorts vidareutbildning för att inspireras och uppdatera sig inom dansområdet. Bidragen kan också bekosta utbyten med andra skolor.

Fick skolan hjälp av Stockholms stad att söka dessa bidrag?
Jag hörde mig för med staden och hänvisades till en kurs av UHR (utbildnings och högskolerådet). Sedan samarbetade jag, skolans verksamhetsassistent Ann-Louise Moberg och engelsklärare Nadja Goliath med att göra ansökningarna.

Alla Fuga KSB

Inka Keränen och Carl Sjögren gy IIK i Alla Fuga, i koreografi av Jean-Guillaume Bart. Foto Tilo Stengel

Hur hittade du praktikplatserna utomlands?
Jag reste till Tyskland och England med hjälp av bidrag från UHR för att hitta platser. Innan hade jag varit i kontakt med bland annat Dortmund som jag anser är ett kanonbra kompani. Jag hade skickat videos på eleverna och de var mycket intresserade och frågade, "Hur många får vi ta?" De har även ett ungdomskompani och funderade på att placera elever även där.

Både kompanierna i Tyskland och England ville ha eleverna hela året. Det är en fantastisk möjlighet för eleverna att få denna erfarenhet och i bästa fall möjlighet till en anställning efter avslutad praktik.

Skolan har tidigare haft samarbete med Nicolas Le Riche och Clairemarie Ostas balettskola ”Laac” i Paris. Är det aktuellt inför framtiden?
Vi har planerat ett fortsatt samarbete nu till våren. Nicolas och Clairemarie har inte möjlighet att vara så mycket på sin skola nu när de arbetar i Stockholm, så de har dragit ner en del på verksamheten. Det är lite osäkert vilken form det får men intentionen att fortsätta samarbetet finns där.

För tre år sedan när du tillträdde gjordes en omorganisation av ledningen för dansen med en konstnärlig chef, en konstnärlig ansvarig klassisk balett och en konstnärlig ansvarig modern nutida dans. Detta gjordes för att ge möjlighet till mer tid för den pedagogiska utvecklingsarbetet. Hur arbetar ni med det?
Tittar man på den klassiska sidan har Clairemarie tagit ett fast grepp och har väldigt intressanta pedagogiska diskussioner med balettlärarna. De har ett väl etablerat pågående samarbete för att utveckla den klassiska dansen.

När det kommer till den moderna nutida dansen har det haltat lite. På grund av ett ekonomiskt underskott för drygt ett år sedan blev vi av med en hel del lärare. Det drabbade den moderna sidan väldigt mycket mer. Det gjorde att den påbörjade pedagogiska utveckling fick pausas lite. Lärarna fick arbeta väldigt mycket och det pedagogiska utvecklingsarbetet hanns inte med som det borde eftersom de inte hade de förutsättningar som krävdes. Det är löst nu och jag hoppas att det kommer att fungera. Det känns som vi är på banan igen.

Bloom Room KSB

Asia Norén, Indra Östberg, Helena Zinck, Sonja Svanberg och Filippa Stennert åk 9 i Bloom Room, i koreografi av Ana Sendas. Foto Tilo Stengels

Hur tycker du att den nya organisationen fungerar i sin helhet?
Det är mycket tungt administrativt arbete och ett stort personalansvar som ligger på mig. Det är svårt att hinna med det på ett tillfredställande sätt och samtidigt fullt ut arbeta med den konstnärliga biten. Rektor Peter Green och jag diskuterar om hur vi skulle kunna fördela det här ansvaret på ett annat sätt.

Vad finns det för andra tankar runt förändringar i organisationen som rör yrkesdansar utbildningen inför framtiden?
De båda skolorna som driver utbildningen i Sverige, Göteborg och Stockholm, vill ha större inflytande vad gäller färdighetsproven (proven till skolan). Vi vill också påverka sammansättningen av det konstnärliga råd som är tillsatt för att i första hand ansvara för färdighetsprovens utförande.

Förutom den tillsatta domare som är ordförande för rådet och länken till regeringen vill vi i framtiden att de två skolornas konstnärliga chefer ska ha varsin plats, rektor och huvudman en plats, representanter från Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Cullbergbaletten, Skånes dansteater varsin plats och ytterligare två representanter från den fria dansvärlden koreografer eller producenter som anställer dansare.

Vad gäller planer för Kungliga Svenska Balettskolan vill jag försöka göra det möjligt för våra internationella elever att kunna få ett treårigt IB careers programme (International Baccalaureate) en tung akademisk utbildning. Studierna hålls på engelska, vid avslutade studier får man diplom som gör det möjligt att studera vidare på alla universitet i världen. I Sverige är dessa studier helt gratis. Som det är nu kan man inte läsa teori på gymnasiet om man inte är från de nordiska länderna.

Det vi kan erbjuda våra internationella elever idag är ett års dansstudier samt musik och språkstudier. Vi har många sökande till vår internationella linje men många tackar nej då det inte är möjligt att samtidigt få teoretisk utbildning.

Vi för också en dialog med Kungliga Operan om att starta ett ungdomskompani inom en snar framtid. Elever som går den klassiska linjen skulle då kunna göra sin APL i ungdomskompaniet.

Vad gäller den moderna linjens elever tittar vi på en möjlighet till ett ungdomskompani med backning från våra avnämare, Göteborgsoperan, Skånes Dansteater, Cullbergbaletten och frilans världen.

Min tanke och förhoppning är att vi skulle kunna slå oss ihop och få resurser från dessa kompanier. Detta skulle göras med ett frivilligt förlängt APL år, alltså ett fjärde år i utbildningen.

Institutionerna skulle på det här sättet kunna lägga över en del av sina politiska uppdrag på skolan, till exempel regionturné med ungdomsverksamhet.

Innan vi avslutar intervjun vill Cecilia framhålla att skolan har ett mycket bra samarbete med Operan och med balettchef Nicolas Le Riche, vilket är väldigt viktigt för skolan. Nicolas är mycket engagerad och har kontakt både med eleverna och danslärarna.

Margareta Lidström
12 nov 2019

 • 2020-03-08
  Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...
 • 2020-02-29
  Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...
 • 2020-02-23
  Mats Eks "överbord", en del av dansprogrammet Kylián/Ek/Naharin med Kungliga Baletten. På bilden: Dmitry Zagrebinoch Daria Ivanova. Foto: Carl Thorborg
  I det vardagliga livet finns inga rörelser som ser ut som de Mats Ek skapar, men i rätt sammanhang, som på scenen ser det helt naturligt ut.
  Tre av världens främsta koreografer Jiří Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin – för första gången tillsammans på Kungliga Operan – varav Mats Eks överbord (Woman with water) är en urpremiär.I en danssal h...
 • 2020-02-15
  MarcoMasiariPDL2020
  I think it’s great to show contrasting sides of youth at Prix de Lausanne, to compete with different ways of dancing and the creative process
  Created in 1973 the Prix de Lausanne is an annual international competition for young dancers age 15-18. Its goal is to discover, promote and support the finest talents. More than 70 of the world's mo...
 • 2020-02-02
  aska 2 Oskar
  Jag hade ingen aning om vad dansyrket var – trodde att det var ett ”gig” på Melodifestivalen
  Henrietta Wallberg, Oskar Landström och Philip Berlin är alla utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolans gymnasielinje i modern nutida dans.Tre dansare som efter avslutad utbildning varit verksamma ...
 • 2020-01-24
  Mattheus Bäckström 1
  In the school your main focus is on the training. In the company your focus is on what you are doing on stage.
  Mattheus Bäckström started his ballet training at the Swedish National Ballet School in Gothenburg in 2011. Now on the brink of launching his professional career, he talks to Dansportalen about life a...
 • 2020-01-16
  SVB70 sidan 186
  Man måste lära sig stå still innan man kan dansa
  Sebastian Michaneks tillträde i slutet av 2016 som konstnärlig ledare för Svenska Balettskolan i Göteborg har betytt en ordentlig nytändning för skolan.Nyligen utgavs också den vackra jubileumsboken D...
 • 2020-01-07
  AnastasiaLeppist - 11
  Anastasia går på den berömda, ryska Vaganovaskolan: Utbildningen är få förunnat och att få gå där innebär stora möjligheter.
  När Anastasia och jag träffas senhösten 2019 är hon 13 år och har precis börjat på den anrika balettskolan Vaganova i Ryssland. Hon har som hon själv uttrycker det arbetat hårt för att kunna komma in....
 • 2020-01-02

  25 år med Dansportalen – fler än 2000 publicerade artiklar
  DANSPORTALEN: Det har gått 25 år sedan jag grundade Dansportalen, för att skapa ett webbmagazin på nätet om dans. En resa som inte varit möjlig utan entusiastiska medarbetare och kunniga skribenter. V...
 • 2019-12-22
  Elin_David_NötknäpparenSVB
  Charmerande nötknäppare från Svenska balettskolan i SVT
  GÖTEBORG: På julaftonskvällen kl 19.45 serverar SVT 2 en fin julklapp för oss som gillar dans. Då visas en charmerande, smakfull, välgjord version av baletten Nötknäpparen , producerad av Svenska Balet...
 • 2019-12-13
  malinthoorsksbserenad1
  Malin Thoors: dansare, koreolog och balettmästare med bred internationell erfarenhet
  STOCKHOLM: Malin Thoors ska under skolåret 2019-20 instuderar baletten ”Serenade” på Kungliga Svenska Balettskolan inför vårens föreställningar 13-14 mars på Riddarfjärdsteatern.Ett verk skapat av den...
 • 2019-12-01
  Seb M Mareld
  Dansglädje, drömmar och disciplin
  GÖTEBORG: Svenska Balettskolan i Göteborg fyller i år 70 år. Dansportalen har träffat Svenska Balettskolans konstnärlige ledare Sebastian Michanek och pratat om skolan, hans egna dansdrömmar och hur S...
 • 2019-11-27
  FlemingFlindt1
  Flemming Flindt: Jag fick förmånen att leka, men gjorde det med allvar. Ny biografi
  KÖPENHAMN: Utbildad i Köpenhamn blev Flemming Flindt dansör i världsklass, med, från 24 års ålder, sex år som danseur étoile (ungefär premiärdansör) på Parisoperan. Därefter 12 år som mycket produktiv...
 • 2019-11-20
  FAS Cullberg1
  Cullberg muting their skin
  STOCKHOLM: Since May 1:st 2014 Gabriel Smeets is the artistic director at what was earlier known as the Cullbergballet, now Cullberg. He comes from Valkenburg, Netherlands where he was born in 1958.I ...
 • 2019-11-12
  Vem KSB
  Kungliga Svenska Balettskolan med ett massivt dansprogram
  STOCKHOLM: Dansportalen har fått en intervju med konstnärlig chef Cecilia Selander Moss vid Kungliga Svenska Balettskolan. Cecilia är själv utbildad vid skolan och har en bakgrund som dansare, balettm...
 • 2019-11-06
  Proxy 1
  "Norrdans ska ha en inriktning mot en ung publik"
  HÄRNÖSAND: Danschefen Martin Forsberg tog över Norrdans i augusti 2018. ”Jag har varit chef här i ett år och två månader nu,” berättar Martin. ”Jag är född uppväxt i Härnösand men lämnade staden som f...
 • 2019-10-30
  Grasse1
  Samira Bethkes succé vid årets tävling i Grasse
  GRASSE, Frankrike: Den stora stjärnan vid de internationella balettävlingarna i Grasse, var sjuttonåriga Samira Bethke från Sverige. Hon erövrade första pris i årets högsta kategori.Samira tränar nu v...
 • 2019-10-24
  Marlen
  Marlen Fuertes Castro: "Dansen har valt mig, det är inte något som jag har kunnat välja bort"
  VAISON LA ROMAINE, FRANKRIKE: Éric Vu-An har av Vaison Danse 2019 blivit ombedd att sätta upp Don Quijote i den lilla staden Vaison la Romaine i Vaucluse.Denna 23-åriga festival har alltid strävat eft...
 • 2019-10-18
  Aspects Willmanstrand
  Världsstjärnor på balettgala
  WILLMANSTRAND/LAPPEENRANTA: Balett och dans är populärt i Willmanstrand/Lappeenranta, kallad för lindarnas stad. Uppgången för denna konstform i orten startade i och med att operabalettens solistdansa...
 • 2019-10-08
  Näss 5, foto Charlotte Audureau
  Marie Larsson Sturdy: Det är viktigt att sprida danskonsten i hela Norrbotten
  PITEÅ: Dansportalen har besökt Dans i Nord, Sveriges nordligaste institution för professionell danskonst, lokaliserad i Piteå men med nästan en fjärdedel av Sveriges yta som arbetsområde.
 • 2019-10-02
  Nathalie Nordqvist och Jonatan Davidsson. 
  "People say that it is enriching to be a dancing parent"
  STOCKHOLM: "Jonatan and I had a discussion about whether we really wanted to post this picture or not as it is very revealing. Besides being naked, it shows us quite openly. However, we see it as a wa...
 • 2019-09-23
  Ernst Meisner
  Ernst Meisner: It is very much a classical based school
  AMSTERDAM: Ernst Meisner is Artistic Coordinator for Junior Company – Dutch National Ballet. Mr Meisner has been running the Junior Company since it was created 2013 and from 2018 he is also in charge...
 • 2019-09-15
  Oliver ensemble
  Oliver! Imponerande unga artister och självklara i sina roller
  GÖTEBORG: För mig är det en utmaning att göra en hel musikal med koreografi och regi, säger Fredrik Benke Rydman – en av vår tids mest efterfrågade koreografer.I föreställningen finns en ensemble på i...
 • 2019-09-09

  Haruka Sassa: En dröm att få dansa Giselle
  STOCKHOLM: När applåderna som vällt in tystnar tar balettchefen Nicolas Le Riche till orda. På scenen står alla dansare som medverkat i Giselle samt den stora legendaren Natalia Makarova. Noggrant tac...
 • 2019-09-02
  DQ Sammatti
  Don Quijote från en mysig ladugård
  HELSINGFORS: Det dansades också under sommaren: Helsingfors dansinstitut har i 20 års tid haft ett sommarläger i Sammatti, ett naturskönt område väster om Helsingfors. Lägret leds av professionella da...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil