Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Johannes Operan klass

Johannes leder morgonklassen, som även var hans sista klass för Kungliga baletten. Foto Cristian Hillbom

Johannes Öhman om sina sex år som balettchef:

Jag har medvetet satsat på originalverk för Kungliga Baletten

STOCKHOLM: Under tio år som balettchef i Sverige skapade Johannes Öhman internationell uppmärksamhet, för att inte säga uppståndelse, omkring Sveriges stora dansinstitutioner – och om sig själv. Mats Eks Julia och Romeo var den största sensationen. Pontemolle, i tidig 1800-talsstil, var en danshistorisk bedrift.

Nu har Johannes Öhman blivit headhuntad till ett internationellt toppuppdrag, som chef (tillsammans med Sasha Waltz) för Staatsballett i Berlin. Dansportalen träffade Johannes Öhman den sista arbetsveckan på Operan, för ett samtal om erfarenheter och visioner.

Johannes klass Kalle

Johannes instruerar Kalle Wigle-Andersson. Foto Cristian Hillbom


Du har varit en framgångsrik balettchef? Vilka var dina mål, visioner och förhoppningar när du tog jobbet?

Mitt mål var att arbeta upp ett nytänkande med förhoppningen om att den kreativa dansglädjen skulle genomsyra kompaniet. Jag var då inte medveten om att kompaniet genomlidit en viss tid av svårigheter och dysfunktionella strukturer. Organisationen fungerade helt enkelt inte optimalt.

Min uppfattning var att det under den perioden var mer snack om mycket annat än det vi skulle presentera på scenen, vilket gjorde att det viktigaste för mig var att möta kompaniet i ett samtal kring vision, identitet och givetvis repertoar.

Ett av huvudmålen var att Kungliga Baletten skulle uppmärksammas internationellt, hamna på kartan så att säga. Vi behövde arbeta upp en egen, unik, bred och ny repertoar, som nu med facit i hand gav oss möjlighet att genomföra internationella gästspel som exempelvis till Parisoperan.

Johannes Öhman

Johannes ger instruktion på klass. Foto Cristian Hillbom


Under mitt första år som chef i Stockholm engagerade jag några moderna dansare vilket delvis bidrog till en konflikt i kompaniet. Den varade i ungefär två år. Det var något jag inte hade räknat med eftersom jag var och fortfarande är övertygad om att de båda kompetenserna klassiskt/modernt kan mötas och befrukta varandra. Tack och lov fungerar det bättre i dag.

Kungliga Balettens dansare respekterar och uppskattar varandra på ett helt annat sätt än i början av mitt förordnande. Det var viktigt att ta ansvar och skapa en överbryggning mellan det klassiska och moderna genom att tydliggöra att beslutet är mitt när det gäller kompaniets spets både inom den klassiska och den moderna dansen.

Efter det mötet vände många på huvudet och tittade på sin chef istället för att hacka på varandra och för min egen del blev situationen betydligt mindre komplicerad att hantera. Det är lättare att möta enskilda personers ilska öga mot öga än att höra på omvägar att det pågår konflikter i korridorerna.

Av de program som vi genomfört under mina 6 år är jag mycket nöjd med exempelvis den senaste kreationen/verket av Sharon Eyal, som dansas av en mix av de moderna och de klassiska dansarna. Verket inkluderar likvärdiga delar av alla dansarnas kompetenser och dessutom älskar dansarna koreografin!

Johannes klass

Johannes ger instruktion till Kisa Nakashima. Foto Cristian Hillbom


Du fick bestämt genomgå kurser i konflikthantering i Göteborg?

Ja, säger Johannes med ett leende. Kurserna gav mig stöd och verktyg, men när konflikter uppstår är inte den ena konflikten lik den andra. Jag är inte konflikträdd, jag är mycket för kommunikation. Den styrkan plus de verktygen har hjälpt mig.

Har du haft makt att genomföra dina föresatser?

I min vision om Kungliga Baletten har det mesta förverkligats, men mycket vill ha mer! Dock är jag högst medveten om att Kungliga Baletten verkar i ett Operahus där vi delar resurser och antal föreställningar med operasektionen. Operan AB som helhet kommer först, inte enskilda sektioner.

Du har genomfört flera stora projekt. Hur fick du ekonomi till t ex Julia & Romeo – ett originalverk.

Det är varje chefs vilja att genomföra drömprojekt och för att det ska gå behöver man stöd av både sin vd och ledningsgrupp. Det gäller att argumentera för rätt sak: jag menar, här har vi faktiskt Mats Ek, en svensk världskoreograf. Vi kan bara inte låta bli att iscensätta ett originalverk av honom för Kungliga baletten.

Du behöver inte dra sådant i styrelsen för att få igenom projekten?

Nej. Jag tar det med min chef – dvs. vd. Jag får en budget tilldelad för spelåret men kostar det mera måste jag givetvis förklara och argumentera för varför vi behöver mera pengar till ett specifikt verk.

Hur kunde du få hit en originalbalett av Bournonville?

Bournonville var chef för Kungliga Operan i Stockholm under en kort period och jag försöker alltid hitta återkopplingar till vår historiska bakgrund. Bournonvilles dansstil har betytt så mycket för den klassiska baletten. Det viktigaste med just det här senaste projektet var att hitta rätt personer för iscensättningen/rekonstruktionen och för mig var valet givet att det skulle vara Frank Andersen och Dinna Bjørn. De kan sin Bournonville utan och innan och vet exakt vad de håller på med.

Baletten har även varit på internationella turnéer, hur fick ni pengar till det?

Alla turnéer bör vara kostnadsneutrala eller gå med plus, och min vilja med de internationella turnéerna har varit att främst sikta in sig på huvudstäder. För att få en turnéinbjudan till exempel till Parisoperan behöver vi kunna erbjuda arrangören något exceptionellt bra, dessutom gärna med en nationell identitet.

Jag beundrar Mats Ek och hans arbete. Vi startade, eller snarare fortsatte, vårt samarbete nästan direkt efter att jag fått tjänsten i Stockholm. Hans stöd har betytt enormt mycket och det har varit avgörande att just han var den som gav oss ett alldeles nytt verk. Han kom och kollade in kompaniet och sa: ok, låt oss sätta igång.

Brigitte Johannes

Brigitte Lefèvre på besök i Stockholm 2013. Foto CH

När Mats gett klartecken att gå in i ett samarbete reste jag till Paris och träffade Brigitte Lefèvre – dåvarande chef för Parisoperans balett. Jag känner Brigitte sedan tidigare och var fullt medveten om att de ofta tar in gästspel i januari när kompaniet har semester. Lefèvre svarade: välkomna, men jag vill se produktionen först. Samtalet ägde rum i Paris 2012 och vi åkte på turné dit 2015!

I år blev det även turneér till Malmö och Göteborg med en annan utmärkt koreografs verk, Drömmen om Svansjön.

När jag såg i operans planering att operasektionen skulle sätta upp det fantastiska verket Nibelungens Ring – ett verk som i princip kräver alla resurser av operahuset – fanns det en lucka för oss att gästspela nationellt. De nationella turnéerna ingår i operans uppdrag och just i den här perioden passade det perfekt för balettens del att göra en turné med Pär Isbergs version av Svansjön.

Har de internationella turnéerna gått med vinst?

Alla våra internationella turnéer under mitt chefskap har varit kostnadsneutrala eller gått med vinst.

Varför ges endast ca 80 föreställningar i Stockholm?

När vi ska sätta upp ett helt nya verk går mycket tid åt till kreationsprocesser vilket bidrar till att arbetsdagarna blir längre och i och med det kan vi, på grund av arbetstidsavtal, inte genomföra lika många föreställningar.

Budgeten är givetvis också en avgörande faktor av hur många verk vi kan sätta upp.

I dagsläget kan vi iscensätta två till tre helt nya verk per säsong utöver repriseringarna.

Men i Köpenhamn ger man cirka 120 föreställningar per säsong?

Jag tycker givetvis att Kungliga Baletten borde spela flera föreställningar per säsong. Med det sagt är det viktigt att veta att det finns många faktorer som är avgörande. Exempelvis de fackliga arbetstidsavtalen som är förhållandevis begränsande i hur många timmar en dansare totalt är aktiv på både scen och på sal.

En stor skillnad gällande Köpenhamn gentemot Stockholm är att Det Kongelige har ca 90 dansare och vi har 67. Det är en avgörande skillnad för att kunna sätta upp flera verk under en säsong. Köpenhamn har också två teatrar där de i det nya operahuset mest spelar opera viket i sin tur ger mer plats för dansen på det Kongelige Teater. I Stockholm har vi en scen, som vi delar med operauppsättningarna.

Det vi har saknat under din tid som chef är till exempel Forsythe och Balanchine.

Jag har medvetet satsat på en kompaniprofil som bygger på att skapa originalverk direkt för kompaniet. I och med detta val har en del koreografer tyvärr fått stå åt sidan. Inte sagt att de är dåliga utan för att det helt enkelt inte finns plats i planeringen. Det har varit många mycket bra koreografer som tyvärr inte fått plats i repertoaren under min chefsperiod.

Sasha Waltz och Johannes Öhman. Foto Andre Rival

Sasha Waltz och Johannes Öhman. Foto Andre Rival


Nu väntar ett nytt internationellt uppdrag. Har mål, visioner och förhoppningar förändrats?

Sasha Waltz och jag har exakt samma vision som vi hade vid presskonferensen i Berlin under september dvs. vi kommer att erbjuda Berlinpubliken en repertoar med hälften moderna och hälften klassiska verk. Vi kommer att sätta upp 10 produktioner per år. Sasha Waltz skapar ett nytt verk per år för kompaniet med start 2019.

Staatsballett är autonom i sin struktur till skillnad från mina tidigare uppdrag. Jag blir tillsammans med Sasha vd för Staatsballett som i toppen styrs av en stiftelse.

Staden Berlin har tre fantastiska operahus som kompaniet spelar på, man har en mycket bra produktionsbudget och närmare 90 dansare. Alla förutsättningar finns för att vara progressiv. Det kan ta tid att se resultaten men att inte hoppa på tåget, ja det skulle kännas ångerfullt tror jag. Det finns alltså nästan inga ursäkter för att inte ta sig an erbjudandet!

Vad var det som gjorde att du ville samarbeta med Sasha Waltz?

Vi delar många värdegrunder när det gäller dans och scenkonst trots att vi har helt olika bakgrund. Vidare har jag de senaste 10 åren som chef upplevt stunder då man är något ensam kring besluten och de konstnärliga valen. Det kan vara tröttsamt och svårt.

I mina samtal med Sasha har hon ofta en helt annan ingång till vad vi ska göra, både socialpolitiskt och arkitektoniskt. Hon ser många gånger dansen ur ett helt annat perspektiv än många andra.

Det blev ett ordentligt väsen när ni blev tillsatta!

Ja, det kan man verkligen påstå, men vi träffade äntligen kompaniet för första gången i slutet av april och då hade det varit ännu ett politiskt val i staden Berlin. Den nye kultursenatorn som inte var den som tog beslutet att engagera oss står även han bakom oss till 100 procent.

Vid stormötet med kompaniet inledde Sasha samtalet i cirka fem minuter och talade om sig själv och sin bakgrund som konstnär. Jag tog därefter vid och öppnade rätt och slätt med att säga att vi inte kommer ta bort den klassiska repertoaren. Därefter talade vi om de koreografer vi kommer att engagera. Mot slutet av mötet som varade under dryga timmen ändrades stämningen från att man kunde skära med ett rakblad i luften till att de flesta applåderade.

När börjar du jobba med kompaniet?

Jag sparkar igång redan nu på halvtid och officiellt fullt ut som Intendant i augusti 2018 vilket är ett år tidigare än planerat. Sasha kommer med i chefskapet från augusti 2019.

Däremot fattar vi naturligtvis redan idag alla beslut tillsammans.

Johannes sista gången scenen

Johannes går in på scenen tillsammans med sonen för avtackning. Foto Ellen Öhman-Lindqvist


Du slutar med kort varsel här på Operan
?

Jag har varit institutionschef i drygt 10 år och innan jag går över till det nya uppdraget vill och behöver jag ägna tid åt min familj och vänner.

När jag sa upp mig i början av september 2016 bestämdes att jag skulle programmera hela Kungliga Balettens säsong 2017/2018.

I och med detta behöver således inte den nya balettchefen börja med att skyndsamt sätta samman en repertoar. Man skulle kunna säga att repertoarmässigt är jag balettchef till och med 2018 med reservation för ändringar.

Det känns givetvis vemodigt att lämna alla artister och vänner som man jobbat med under flera år men det finns på samma gång så mycket kraft och energi i att få vara med om att skapa något nytt för framtiden, och då i Berlin.

Peter Bohlin/Cristian Hillbom
7 aug 2017

Intervjun gjordes 19 maj, bilderna från Operan är tagna 30 maj. Artikeln är slutredigerad 7 augusti.

 • 2020-01-24
  Mattheus Bäckström 1
  In the school your main focus is on the training. In the company your focus is on what you are doing on stage.
  Mattheus Bäckström started his ballet training at the Swedish National Ballet School in Gothenburg in 2011. Now on the brink of launching his professional career, he talks to Dansportalen about life a...
 • 2020-01-16
  SVB70 sidan 186
  Man måste lära sig stå still innan man kan dansa
  Sebastian Michaneks tillträde i slutet av 2016 som konstnärlig ledare för Svenska Balettskolan i Göteborg har betytt en ordentlig nytändning för skolan.Nyligen utgavs också den vackra jubileumsboken D...
 • 2020-01-07
  AnastasiaLeppist - 11
  Anastasia går på den berömda, ryska Vaganovaskolan: Utbildningen är få förunnat och att få gå där innebär stora möjligheter.
  När Anastasia och jag träffas senhösten 2019 är hon 13 år och har precis börjat på den anrika balettskolan Vaganova i Ryssland. Hon har som hon själv uttrycker det arbetat hårt för att kunna komma in....
 • 2020-01-02

  25 år med Dansportalen – fler än 2000 publicerade artiklar
  DANSPORTALEN: Det har gått 25 år sedan jag grundade Dansportalen, för att skapa ett webbmagazin på nätet om dans. En resa som inte varit möjlig utan entusiastiska medarbetare och kunniga skribenter. V...
 • 2019-12-22
  Elin_David_NötknäpparenSVB
  Charmerande nötknäppare från Svenska balettskolan i SVT
  GÖTEBORG: På julaftonskvällen kl 19.45 serverar SVT 2 en fin julklapp för oss som gillar dans. Då visas en charmerande, smakfull, välgjord version av baletten Nötknäpparen , producerad av Svenska Balet...
 • 2019-12-13
  malinthoorsksbserenad1
  Malin Thoors: dansare, koreolog och balettmästare med bred internationell erfarenhet
  STOCKHOLM: Malin Thoors ska under skolåret 2019-20 instuderar baletten ”Serenade” på Kungliga Svenska Balettskolan inför vårens föreställningar 13-14 mars på Riddarfjärdsteatern.Ett verk skapat av den...
 • 2019-12-01
  Seb M Mareld
  Dansglädje, drömmar och disciplin
  GÖTEBORG: Svenska Balettskolan i Göteborg fyller i år 70 år. Dansportalen har träffat Svenska Balettskolans konstnärlige ledare Sebastian Michanek och pratat om skolan, hans egna dansdrömmar och hur S...
 • 2019-11-27
  FlemingFlindt1
  Flemming Flindt: Jag fick förmånen att leka, men gjorde det med allvar. Ny biografi
  KÖPENHAMN: Utbildad i Köpenhamn blev Flemming Flindt dansör i världsklass, med, från 24 års ålder, sex år som danseur étoile (ungefär premiärdansör) på Parisoperan. Därefter 12 år som mycket produktiv...
 • 2019-11-20
  FAS Cullberg1
  Cullberg muting their skin
  STOCKHOLM: Since May 1:st 2014 Gabriel Smeets is the artistic director at what was earlier known as the Cullbergballet, now Cullberg. He comes from Valkenburg, Netherlands where he was born in 1958.I ...
 • 2019-11-12
  Vem KSB
  Kungliga Svenska Balettskolan med ett massivt dansprogram
  STOCKHOLM: Dansportalen har fått en intervju med konstnärlig chef Cecilia Selander Moss vid Kungliga Svenska Balettskolan. Cecilia är själv utbildad vid skolan och har en bakgrund som dansare, balettm...
 • 2019-11-06
  Proxy 1
  "Norrdans ska ha en inriktning mot en ung publik"
  HÄRNÖSAND: Danschefen Martin Forsberg tog över Norrdans i augusti 2018. ”Jag har varit chef här i ett år och två månader nu,” berättar Martin. ”Jag är född uppväxt i Härnösand men lämnade staden som f...
 • 2019-10-30
  Grasse1
  Samira Bethkes succé vid årets tävling i Grasse
  GRASSE, Frankrike: Den stora stjärnan vid de internationella balettävlingarna i Grasse, var sjuttonåriga Samira Bethke från Sverige. Hon erövrade första pris i årets högsta kategori.Samira tränar nu v...
 • 2019-10-24
  Marlen
  Marlen Fuertes Castro: "Dansen har valt mig, det är inte något som jag har kunnat välja bort"
  VAISON LA ROMAINE, FRANKRIKE: Éric Vu-An har av Vaison Danse 2019 blivit ombedd att sätta upp Don Quijote i den lilla staden Vaison la Romaine i Vaucluse.Denna 23-åriga festival har alltid strävat eft...
 • 2019-10-18
  Aspects Willmanstrand
  Världsstjärnor på balettgala
  WILLMANSTRAND/LAPPEENRANTA: Balett och dans är populärt i Willmanstrand/Lappeenranta, kallad för lindarnas stad. Uppgången för denna konstform i orten startade i och med att operabalettens solistdansa...
 • 2019-10-08
  Näss 5, foto Charlotte Audureau
  Marie Larsson Sturdy: Det är viktigt att sprida danskonsten i hela Norrbotten
  PITEÅ: Dansportalen har besökt Dans i Nord, Sveriges nordligaste institution för professionell danskonst, lokaliserad i Piteå men med nästan en fjärdedel av Sveriges yta som arbetsområde.
 • 2019-10-02
  Nathalie Nordqvist och Jonatan Davidsson. 
  "People say that it is enriching to be a dancing parent"
  STOCKHOLM: "Jonatan and I had a discussion about whether we really wanted to post this picture or not as it is very revealing. Besides being naked, it shows us quite openly. However, we see it as a wa...
 • 2019-09-23
  Ernst Meisner
  Ernst Meisner: It is very much a classical based school
  AMSTERDAM: Ernst Meisner is Artistic Coordinator for Junior Company – Dutch National Ballet. Mr Meisner has been running the Junior Company since it was created 2013 and from 2018 he is also in charge...
 • 2019-09-15
  Oliver ensemble
  Oliver! Imponerande unga artister och självklara i sina roller
  GÖTEBORG: För mig är det en utmaning att göra en hel musikal med koreografi och regi, säger Fredrik Benke Rydman – en av vår tids mest efterfrågade koreografer.I föreställningen finns en ensemble på i...
 • 2019-09-09

  Haruka Sassa: En dröm att få dansa Giselle
  STOCKHOLM: När applåderna som vällt in tystnar tar balettchefen Nicolas Le Riche till orda. På scenen står alla dansare som medverkat i Giselle samt den stora legendaren Natalia Makarova. Noggrant tac...
 • 2019-09-02
  DQ Sammatti
  Don Quijote från en mysig ladugård
  HELSINGFORS: Det dansades också under sommaren: Helsingfors dansinstitut har i 20 års tid haft ett sommarläger i Sammatti, ett naturskönt område väster om Helsingfors. Lägret leds av professionella da...
 • 2019-08-26
  Nikisha Fogo
  Det är en dansares eget ansvar att utvecklas som artist
  STOCKHOLM/WIEN: Premiärdansösen vid Staatsballett i Wien, stockholmsfödda Nikisha Fogo, har varit tillbaka i sin hemstad för ett besök hos föräldrarna. Dansportalen fick en intervju med henne.
 • 2019-08-12

  Svenska Balettskolan med en storslagen dansfest
  GÖTEBORG: Mareld Deluxe en storslagen dansfest i år. Mareld är egentligen en årlig föreställning som Svenska Balettskolan i Göteborg anordnar med sina egna elever och inbjudna gäster. Den ligger i van...
 • 2019-08-05
  AMS National Ballet
  “It seems the board of the house likes what I do!”
  AMSTERDAM: Ted Brandsen is a well-known person at contests like Prix de Lausanne and other ballet events. Mr Brandsen has been assistant artistic director for the Dutch National Ballet and resident ch...
 • 2019-07-29
  Carsten Jung and Alina Cojocaru in John Neumeier's Liliomat the Nijinsky Gala XLV, 2019Photo Kiran West
  Song and Dance at Hamburg Ballet’s Nijinsky Gala
  HAMBURG: Despite the theme of ‘Song and Dance’, this year’s Nijinsky Gala XLV avoided the usual glitter and virtuoso thrills to include works of thoughtful depth and contrast, making it a most unusual...
 • 2019-07-22
  The Royal Ballet School in Ashton’s La Valse. © Tristram Kenton
  The pride and joy is palpable at the Royal Ballet School summer performances
  LONDON: The Royal Ballet School summer performances in leafy Holland Park, West London have their own special charm. The al fresco setting means picnics in the park where proud parents and dancers min...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil