Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Claire Parsons ger en vild performance för barn. Fotograf Bengt Wanselius

Claire Parsons ger en vild performance för barn. Fotograf Bengt Wanselius

Stockholm: Claire Parsons skapar danskonst för barn i Picassos anda

Koreografen Claire Parsons gillar att studsa dåtid mot nutid. Hon inspireras av genreöverskridanden och av andra konstnärer.

Nu är hon aktuell på Moderna Museet med sitt senaste verk, Fyra Flickor. Visuell dansperformance för folk från fyra år.

”Jag vill utforska det vilda och oförutsägbara och göra publiken delaktig. Min grundfilosofi är att allt är möjligt.”

Hon har länge gillat att samarbeta med konsthallar och museer, att placera dans i andra rum än på traditionella scener. 2007 fick hon en förfrågan från Moderna Museet och konstintendent Maria Taube, om hon ville skapa koreografi inspirerad av konstnären Robert Rauschenberg. Det resulterade i föreställningen Hej Robert som sattes upp på Moderna 2008.
  
”Mötet med Maria Taube blev en aha-upplevelse för mig”, berättar Claire i ett personligt samtal om barn och konst. ”Maria är en karismatisk person och formidabel konstpedagog som har betytt väldigt mycket för utvecklingen av konst för och med barn.”

Under det förra samarbetet med Moderna Museet fick Claire träffa Robert Rauschenberg, en då gammal man som just haft två strokes.

”Han var rätt nedbruten rent fysiskt, men han var väldigt charmig och spännande att prata med. Han förmedlade verkligen livsfilosofin Bejaka Allt!” Det blev ledstjärnan för Hej Robert och en hållning som också väl beskriver Fyra Flickor.

”Jag vill utforska det vilda och oförutsägbara och göra publiken delaktig. Min grundfilosofi är att allt är möjligt. Om vi bejakar!”

Claire Parsons är intresserad av att jobba med historiska perspektiv och studsa nutid mot dåtid, samtid mot tidlös lektid.

”20-talets Paris är något av en favorit som jag gärna återkommer till. Det var en tid av gränsöverskridande samarbeten där konsten överraskade och vägrade anpassa sig. Jag känner mig hemma i de tankegångarna, i de tvära kasten, det platta tilltalet …”

Något som tydligt syns i Fyra Flickor. Hon beskriver uppsättningen som en vild dansperformance för barn, inspirerad av pjäsen De fyra flickorna av Pablo Picasso.

”Pjäsen skrevs 1948 och är en abstrakt berättelse om lek och identitet. Ett sökande efter det magiska barnet. Picassos egen dotter var då fyra år gammal. Det är inte en pjäs skriven för barn utan snarare en ogreppbar målning i text som lockade mig att försöka omsätta känslan av magi i dans.”

Är ditt stycke en saga som utgår från pjäsen?
”Nej, jag har snarare använt pjäsen som en trampolin att hoppa från, ett konstnärligt utgångsläge mer än en sammanhängande berättelse. Fyra Flickor är ganska abstrakt, fragmentarisk som ett mångbottnat collage. Jag tror man kan säga att pusslet läggs under föreställningens gång. Man kanske inte hänger med helt och hållet i alla svängar, men det finns något spännande i just det. Att befinna sig på osäker mark.”

Claire Parsons beskriver den konstnärliga processen som ett fritt fall.

”Ibland känns det just så och jag vill att mina föreställningar ska innehålla det momentet. Så tycker jag också att Picassos konst känns, det finns något kreativt och positivt barnsligt i det förhållningssättet. Att inte ta den bekväma vägen utan förlita sig på att det blir något, trots – eller kanske tack vare – osäkerhetsmomenten …”

Vad är det magiska barnet?
”Det kommer från grundmaterialet, Picassos pjäs. Den är som en absurdistisk vulkan av olika element och handlar om fyra små flickor. De som formulerat sig kring pjäsen har ofta använt begreppet 'Det magiska barnet'. Själv tänker jag på det tillstånd jag minns som barn, att vara ett barn, det man uppnår i lekens tillstånd. Kan vi söka det som vuxna? Kan vi hitta tillbaka till det tillståndet?”

Claire pratar om att bjuda in vuxna och barn till ett rum där allting är tillåtet. Att det inte finns så många sådana platser idag.

”Jag tror att vi vuxna har förmågan att återknyta till vårt eget magiska barn om vi får vistas i ett tillåtande sammanhang. Barnen kommer automatiskt att känna sig inbjudna för de känner igen sättet att leka. Barn förhandlar hela tiden när de leker. Det intresserar mig att utforska om den sortens förhandling kan uppstå med publiken. Går ni med på det här? Är ni med oss?”

Sanna Söderholm dansar i Claire Parsons Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Sanna Söderholm dansar i Claire Parsons Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Föreställningen Fyra Flickor är inte konventionell. Claire Parsons medger att hon gett sig i kast med ett ambitiöst projekt, att det har varit både spännande och läskigt.

”Det har varit viktigt för mig att vara avantgardistisk och performanceorienterad och ta med mig detta i arbetet med danskonst för små barn. I Fyra Flickor vill jag spränga gränsen för de ramar vi vanligtvis har genom att sätta spelet i centrum och bjuda in att delta och uppleva. Fylla i det man själv ser hända på scenen.”

Hur definierar du performancebegreppet?”
Jag ser det som ett helhetspaket och ett Nu. I större utsträckning än vad ren dans ofta blir. Att komma nära publiken, nästan infiltrera den. Alla uttrycksmedel kan användas och skapa spännande glapp mellan verklighet och fantasi. Det vi vanligtvis har i samhället av konsekvenser och logiskt tänkande bryts upp och istället skapas lekfull inkonsekvens. Absurda sammanhang där man som publik blir inbjuden.”

När Fyra Flickor spelas på Moderna Museet sker det i samband med den pågående utställningen Picasso/Duchamp, He was wrong! Något som gör koreografens eget intresse för andra konstarter tydligt. Claire Parsons talar om konstnärerna som platser att färdas till. Själva utställningen beskriver hon som en labyrint där den analytiska, smarta Duchamp fajtas med den köttiga Picasso.

”Båda ger en upplevelse av och känsla för sin samtid, olika saker och tider sammanstrålar, det är fascinerande.”

Som koreograf beskriver hon sig själv som visuell snarare än ekvilibristisk.

”Det intressanta behöver inte nödvändigtvis vara mycket rörelse, mycket dans. Att bara skapa innehållsrika, koreografiska fraser har aldrig intresserat mig. Jag är mer ute efter att upptäcka och förmedla olika tillstånd.”

Hennes rörelsespråk är ofta tvådimensionellt, lite platt. Kroppens egna, skulpturala former är utgångspunkten.

Hur skiljer sig Fyra Flickor från dina tidigare verk?
”Budgeten, måste jag först säga!” Claire skrattar, men påpekar att det tack vare projektets ekonomiska förutsättningar för en gångs skull varit möjligt att jobba en längre tid med den konstnärliga processen. Fyra Flickor är en stor produktion sett till antalet inblandade yrkesgrupper; dramaturg, musiker, scenograf, peruk- och kostymmakare.

”Och så dansarna förstås! Jag har haft den stora förmånen att få jobba med ett dream team.”

Hon framhåller också det unika samarbetet med dramaturgen, något som utvecklat det konceptuella tänket.
   
”Det intellektuella formulerandet är alltid en del av mitt arbete och nu har detta fått ta tid och plats. Samtalet pågick under ett halvår, inte minst i studion där allt provades fysiskt, stöttes och blöttes. Vi har tittat på barns lust till lek, utforskat lekens tillstånd. Detta att vara helt i nuet, leka obegränsat i tiden som barn gör. Målsättningen har varit att låta berättelsen bli en del av publiken som i sin tur också börjar berätta berättelsen, samtidigt som den pågår ...”

Hon vet vad hon vill, Claire Parsons. Men hon är medveten om att arbetssättet kräver sina dansare och sin ensemble.

”Det gäller att vilja vara med i processen, kunna kombinera det jag är ute efter med den öppna inbjudan till delaktighet och egen kreativitet.”
    
Ett förhållningssätt som kräver att var och en tar sitt personliga ansvar.
   
”Det är otroligt viktigt att alla har roligt! För att få till den lekfullhet och skapelselust jag eftersträvar. Därifrån kommer energin att arbeta. Det är nog typiskt mig …”

Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson i Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson i Fyra flickor. Fotograf Bengt Wanselius

I alla Parsons verk har humor och kommunikation alltid en framträdande roll. Liksom kostymerna.
   
”Ja, kläderna, kostymerna, tillhör ju kroppen och ger signaler. I Fyra Flickor blir Picassoreferenserna igenkännbara men ändå kanske inte riktigt som man trodde. Klänningarna antyder något, de för stora skorna något annat, kragarna och manschetterna ytterligare något, perukerna ... Något händer i hjärnan och kroppen som kostymerna förstärker. Som en konstnärlig förlängning av kroppen, berättelsen och den associativa sfär som skapas. Kostymerna bidrar till den helhet jag eftersträvar.”

Vad hoppas du förmedla med Fyra Flickor?
”En vild och oförutsägbar upplevelse! Min grundfilosofi att allt är möjligt. Jag vill ställa frågor utan att sitta inne med svaren, öppna upp för samtal och medskapande. Jag hoppas att man i Fyra Flickor kan uppleva den osynliga dialogen. Om det händer blir jag lycklig.”

Claire Parsons vill skapa dans som når en stor publik.
   
”Gör jag föreställningar för en ung publik så nås fler av danskonsten. Barn är ofta öppnare för vad man har att komma med än den redan frälsta danspubliken. Om vi möter vår publik med lika öppna sinnen som de kommer med till oss, kan vi mötas på lika villkor. Föreställningen och dansen blir en mötesplats.”
  
Och i samarbetet med Moderna Museet kan Claire Parsons yttersta budskap sammanfattas med ett citat av Pablo Picasso:
”Varje barn är en konstnär.”

Claire Parsons Fyra Flickor:

Moderna Museet, Auditoriet. Introduktion av intendent Maria Taube, Moderna Museet. Efter föreställningen visas utställningen Picasso/Duchamp He was wrong!
1 och 7 nov kl 10.00 och 13.00
3, 10 och 11 nov kl 13.00
Biljetter allmänhet, 40 kr Moderna Museet Tel: 08-5195 5200

Koreografi: Claire Parsons
Dansare: Jennie Lindström, Sanna Söderholm och Andrea Svensson
Musik: Anna Gustavsson
Scenografi: Katarina Wiklund
Kostym: Bitte Palm
Peruk och mask: Gunilla Pettersson
Dramaturg: Tove Salmgren

Med bidrag från av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning och Konstnärsnämnden.

Anna Lafvas
29 okt 2012

 • 2020-05-12
  Paul Marque Louvre
  Meet Paul Marque and a Soloist Dancers Life Today in Paris
  In Paris, social distancing rules have been in place since March. French people are forbidden to spend more than an hour outside or travelling more than one kilometre from their home. If they do eithe...
 • 2020-04-23
  Carmen Helsinki
  En magisk föreställning av Carmen
  En helaftonsbalett i tre akter till musik av Georges Bizet hade premiär på Nationaloperan i Helsingfors i vår. Produktionen var norsk och koreografen var denna gång Liam Scarlett.Alla föreställningar ...
 • 2020-04-06
  GöteborgsOperan
  Vad händer på våra operahus när världen stängs ner på grund av Covid-19? Katrín Hall, GöteborgsOperans Danskompanis konstnärliga chef om situationen i Göteborg
  Dansportalen har talat med Göteborgsoperans Danskompanis konstnärliga chef, Katrín Hall. Hon berättar att man i dessa dagar får använda all sin kreativitet för att hitta och nå publiken och att vara f...
 • 2020-03-16
  Beyond GO mars 2020
  "Allt som man gör i en uppsättning, vare sig det är teater, dans eller något annat rör det sig om en relation med åskådarna"
  GöteborgsOperans Danskompani backar inte för utmaningar. Efter Sidi Larbi Cherkaouis ”Icon”, med 3,5 ton lera på scenen, och Damien Jalets ”Skid”, där golvet hade en lutning på 34˚, tar de sig nu an ä...
 • 2020-03-08
  Balettpedagogtävlingen
  Många talanger i den nationella balettävlingen
  Den nationella balettävlingen hålls vartannat år av Balettpedagogernas förening i Helsingfors . Den alternerar med tävlingen Ung energi som också anordnas av föreningen. Skolornas intresse stort och ko...
 • 2020-02-29
  Kuckel Foto Mats Bäcker
  Alexander Ekman, highly topical choreographer
  Well renowned choreographer Alexander Ekman , 36, has a voluminous luggage of successes in his baggage. When you open the case, they fly out of it. Eskapist which opened in the spring 2019 at the Stock...
 • 2020-02-23
  Mats Eks "överbord", en del av dansprogrammet Kylián/Ek/Naharin med Kungliga Baletten. På bilden: Dmitry Zagrebinoch Daria Ivanova. Foto: Carl Thorborg
  I det vardagliga livet finns inga rörelser som ser ut som de Mats Ek skapar, men i rätt sammanhang, som på scenen ser det helt naturligt ut.
  Tre av världens främsta koreografer Jiří Kylián, Mats Ek och Ohad Naharin – för första gången tillsammans på Kungliga Operan – varav Mats Eks överbord (Woman with water) är en urpremiär.I en danssal h...
 • 2020-02-15
  MarcoMasiariPDL2020
  I think it’s great to show contrasting sides of youth at Prix de Lausanne, to compete with different ways of dancing and the creative process
  Created in 1973 the Prix de Lausanne is an annual international competition for young dancers age 15-18. Its goal is to discover, promote and support the finest talents. More than 70 of the world's mo...
 • 2020-02-02
  aska 2 Oskar
  Jag hade ingen aning om vad dansyrket var – trodde att det var ett ”gig” på Melodifestivalen
  Henrietta Wallberg, Oskar Landström och Philip Berlin är alla utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolans gymnasielinje i modern nutida dans.Tre dansare som efter avslutad utbildning varit verksamma ...
 • 2020-01-24
  Mattheus Bäckström 1
  In the school your main focus is on the training. In the company your focus is on what you are doing on stage.
  Mattheus Bäckström started his ballet training at the Swedish National Ballet School in Gothenburg in 2011. Now on the brink of launching his professional career, he talks to Dansportalen about life a...
 • 2020-01-16
  SVB70 sidan 186
  Man måste lära sig stå still innan man kan dansa
  Sebastian Michaneks tillträde i slutet av 2016 som konstnärlig ledare för Svenska Balettskolan i Göteborg har betytt en ordentlig nytändning för skolan.Nyligen utgavs också den vackra jubileumsboken D...
 • 2020-01-07
  AnastasiaLeppist - 11
  Anastasia går på den berömda, ryska Vaganovaskolan: Utbildningen är få förunnat och att få gå där innebär stora möjligheter.
  När Anastasia och jag träffas senhösten 2019 är hon 13 år och har precis börjat på den anrika balettskolan Vaganova i Ryssland. Hon har som hon själv uttrycker det arbetat hårt för att kunna komma in....
 • 2020-01-02

  25 år med Dansportalen – fler än 2000 publicerade artiklar
  DANSPORTALEN: Det har gått 25 år sedan jag grundade Dansportalen, för att skapa ett webbmagazin på nätet om dans. En resa som inte varit möjlig utan entusiastiska medarbetare och kunniga skribenter. V...
 • 2019-12-22
  Elin_David_NötknäpparenSVB
  Charmerande nötknäppare från Svenska balettskolan i SVT
  GÖTEBORG: På julaftonskvällen kl 19.45 serverar SVT 2 en fin julklapp för oss som gillar dans. Då visas en charmerande, smakfull, välgjord version av baletten Nötknäpparen , producerad av Svenska Balet...
 • 2019-12-13
  malinthoorsksbserenad1
  Malin Thoors: dansare, koreolog och balettmästare med bred internationell erfarenhet
  STOCKHOLM: Malin Thoors ska under skolåret 2019-20 instuderar baletten ”Serenade” på Kungliga Svenska Balettskolan inför vårens föreställningar 13-14 mars på Riddarfjärdsteatern.Ett verk skapat av den...
 • 2019-12-01
  Seb M Mareld
  Dansglädje, drömmar och disciplin
  GÖTEBORG: Svenska Balettskolan i Göteborg fyller i år 70 år. Dansportalen har träffat Svenska Balettskolans konstnärlige ledare Sebastian Michanek och pratat om skolan, hans egna dansdrömmar och hur S...
 • 2019-11-27
  FlemingFlindt1
  Flemming Flindt: Jag fick förmånen att leka, men gjorde det med allvar. Ny biografi
  KÖPENHAMN: Utbildad i Köpenhamn blev Flemming Flindt dansör i världsklass, med, från 24 års ålder, sex år som danseur étoile (ungefär premiärdansör) på Parisoperan. Därefter 12 år som mycket produktiv...
 • 2019-11-20
  FAS Cullberg1
  Cullberg muting their skin
  STOCKHOLM: Since May 1:st 2014 Gabriel Smeets is the artistic director at what was earlier known as the Cullbergballet, now Cullberg. He comes from Valkenburg, Netherlands where he was born in 1958.I ...
 • 2019-11-12
  Vem KSB
  Kungliga Svenska Balettskolan med ett massivt dansprogram
  STOCKHOLM: Dansportalen har fått en intervju med konstnärlig chef Cecilia Selander Moss vid Kungliga Svenska Balettskolan. Cecilia är själv utbildad vid skolan och har en bakgrund som dansare, balettm...
 • 2019-11-06
  Proxy 1
  "Norrdans ska ha en inriktning mot en ung publik"
  HÄRNÖSAND: Danschefen Martin Forsberg tog över Norrdans i augusti 2018. ”Jag har varit chef här i ett år och två månader nu,” berättar Martin. ”Jag är född uppväxt i Härnösand men lämnade staden som f...
 • 2019-10-30
  Grasse1
  Samira Bethkes succé vid årets tävling i Grasse
  GRASSE, Frankrike: Den stora stjärnan vid de internationella balettävlingarna i Grasse, var sjuttonåriga Samira Bethke från Sverige. Hon erövrade första pris i årets högsta kategori.Samira tränar nu v...
 • 2019-10-24
  Marlen
  Marlen Fuertes Castro: "Dansen har valt mig, det är inte något som jag har kunnat välja bort"
  VAISON LA ROMAINE, FRANKRIKE: Éric Vu-An har av Vaison Danse 2019 blivit ombedd att sätta upp Don Quijote i den lilla staden Vaison la Romaine i Vaucluse.Denna 23-åriga festival har alltid strävat eft...
 • 2019-10-18
  Aspects Willmanstrand
  Världsstjärnor på balettgala
  WILLMANSTRAND/LAPPEENRANTA: Balett och dans är populärt i Willmanstrand/Lappeenranta, kallad för lindarnas stad. Uppgången för denna konstform i orten startade i och med att operabalettens solistdansa...
 • 2019-10-08
  Näss 5, foto Charlotte Audureau
  Marie Larsson Sturdy: Det är viktigt att sprida danskonsten i hela Norrbotten
  PITEÅ: Dansportalen har besökt Dans i Nord, Sveriges nordligaste institution för professionell danskonst, lokaliserad i Piteå men med nästan en fjärdedel av Sveriges yta som arbetsområde.
 • 2019-10-02
  Nathalie Nordqvist och Jonatan Davidsson. 
  "People say that it is enriching to be a dancing parent"
  STOCKHOLM: "Jonatan and I had a discussion about whether we really wanted to post this picture or not as it is very revealing. Besides being naked, it shows us quite openly. However, we see it as a wa...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil