Dansportalen
sjugångersju

Sju gånger sju 2017. Dansare Fanny Barrouquère/ Anaïs Pensé, Tomáš Červinka, Claudia Fürnholzer, César García Steensen, Viktor Konvalinka, Jakub Mędrzycki, Hanna Nussbaumer, Leila Verlinden Foto: Lia Jacobi

Innehållsrik dansvecka i Piteå

PITEÅ: Samma vecka som Svenska Balettskolans elever i Piteå dansade mot sommarlovet med fem offentliga uppträdanden, meddelades att kommunfullmäktige inte tar ställning till förslaget om nedläggning av skolan vid mötet 26 juni, utan inväntar en konsekvensanalys.

Samtidigt gjorde Norrdans succé på stadens torg med sin tolkning av finska nationaleposet ”Sju bröder”.


Under de fem år Svenska Balettskolan funnits i Piteå har varje termin avslutats med uppskattade föreställningar för skolor och allmänhet. Alla årskurser 4-9 deltar och visar sina nyvunna färdigheter i vitt skilda dansstilar. Även denna gång bjöds publiken på en skiftande palett till lika varierande musik.

Då hade kommunstyrelsen nyligen haft möte utan att diskutera barn- och utbildningsnämndens förslag om nedläggning för att komma till rätta med sitt budgetunderskott på 6,4 miljoner kronor. Däremot föreslog kommunstyrelsen ett tillskott på tre miljoner kronor för de väntade elevökningarna i skolverksamheten som helhet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om nästa budget till hösten och innan dess ska en konsekvensanalys om Svenska balettskolan göras. Läggs den inte ner måste nämnden spara 3,5 miljoner kronor på andra utbildningar och förskolor. En känslig fråga i Piteå kommun som satsat mycket pengar och engagemang för att utveckla dans på olika nivåer, men där nedlagda byaskolor upprör många.

Som för att manifestera dansens betydelse ur än fler aspekter gästade Norrdans, med säte i Härnösand, Byxtorget i centrala Piteå. Den internationella ensemblen firade Finlands 100-årsjubileum genom att tolka de sju karaktärerna i Aleksis Kivis epos ”Sju bröder” till levande musik. Sju olika koreografer har tagit sig an var sin broder. Resultatet är en drygt 50 minuter lång föreställning fylld av humor, fantasi och energi, som fick stor respons av publiken i solgasset.

Dans i Nords verksamhetschef och konstnärliga ledare Marie Larsson Sturdy presenterade i samband med detta det regionala utvecklingscentrets första dansambassadör. Marie Tuvesson driver Beats Dansstudio i Piteå och det nya uppdraget innebär att hon och kommande ambassadörer helt enkelt ska sprida dansintresset bland alla åldrar.

Karina Sundkvist
19 juni 2017

Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats