Dansportalen
Omslaget till Hamburg Balletts Årsbok 2013

Ovan: Omslaget till Hamburg Balletts Årsbok 2013

John Neumeier satte Hamburg på balettkartan

HAMBURG: Den 17 augusti 1973 samlades ett antal dansare i balettsalen på Hamburgoperan för att möta sin nye chef och konstnärlige ledare – John Neumeier.

Han möttes av blandade känslor. Både hos ensemblen och publiken fanns en skepsis och ett motstånd. Många ur den tidigare ensemblen hade fått gå och ersatts med nya dansare efter Neumeiers val. Publiken var van vid den klassiska standardrepertoaren och rädd för nymodigheter.

Neumeier inledde sitt anförande till dansarna med att förklara sina ambitioner:
"Som chef ser jag som min uppgift at hjälpa er att utvecklas, att leda er framåt, var och en av er." En sådan målsättning innebär också krav; "självklart är självdisciplin och ansvar för ert eget arbete väsentligt". Neumeier är inte någon som går fram med piskan, tanken på dansaren som en person med stort självförtroende utgör kärnan i hans principer. "Det som intresserar och utmanar mig mest i arbetet med ensemblen är skapelseprocessen. Det att skapa en gemensam inriktning och ge ensemblen ett eget ansikte" var hans ord till de närvarande, därmed vann han dansarnas intresse.

För publiken presenterar han dansarna och sig själv med sin första offentliga workshop. Den lockar fullsatt salong och grundar förtroendet hos publiken. Så har det förblivit och genom åren har en stor och trogen publik följt varje steg i utvecklingen. Många stora artister har vunnit publikens gunst och blivit ensemblen trogna under många år av sina karriärer.

Neumeiers balett Le Sacre – Våroffer – ingår i programmet Nijinsky Epilog. Foto ©Marcus Renner

Neumeiers balett Le Sacre – Våroffer – ingår i programmet Nijinsky Epilog. Foto ©Marcus Renner

När nu 40-årsjubileet firades, krävdes det mycket av både ensemble och publik. Under 22 dagar mellan 8 och 30 juni, gavs 15 helt olika helaftonsprogram i sammanlagt 18 föreställningar med den egna ensemblen. Dessutom gästspelade Bayerisches Staatsballett från München och Les Ballets de Monte Carlo med två föreställningar var och balettskolan i Hamburg och ungdomskompaniet Bundesjugendballett gav en gemensam föreställning,

Repertoaren under jubileet innehöll prov på de genrer som utgör stommen i Neumeiers arbete som koreograf. Dramatiska handlingsbaletter på den klassiska balettens grund som Romeo och Julia, Kameliadamen, Nijinskij, Illusioner likt Svansjön (llusionen wie Schwanensee), Döden i Venedig, Den lilla sjöjungfrun och Liliom samt Shakespeare-tolkningar som En midsommarnattsdröm och Shakespeare dansar. Neumeier är den främste i genren efter Kenneth MacMillan och John Cranko,

Den symfoniska baletten representerades av Mahlers tredje symfoni och Préludes C V med musik av Lera Auerbach. Att Neumeier är djupt religiös är välkänt, och hans storverk Matteuspassionen från 1981 gavs i Sankt Michaelikyrkan.

Hela firandet avslutades med en fullmatad galaföreställning till Nijinskijs ära den 30 juni. Bland gästande solister fanns dansare från National Ballet of Canada, Den Kongelige Ballet, Stuttgartbaletten, The Royal Ballet London, San Francisco Ballet och Bayerisches Staatsballett, Wiener Staatsballett och Ballet de l'Opéra National de Paris.

Jag bevistade fem av årets balettdagar tillsammans mad en mindre skara medlemmar i Operans Balettklubb. Vi hann med sex föreställningar.  Först gästspel av Bayerische Staatsballett med Jerome Robbins Goldberg Variations och Jiri Kyliáns Gods and Dogs, båda i gott minne efter fjolårets Münchenresa.

Av Neumeier såg vi Kameliadamen, Romeo och Julia, Mahlers tredje symfoni, Nijinskij och Nijinskij Epilog. Vi hann också med ett besök på Ballettzentrum John Neumeier där vi fick se balettskolans elever träna och repetera. Vår värdinna där var administratriva ledaren Ursula Ziegler, som i år avgår efter 35 års trogen tjänst.

Årsbok 2013

Årsbok 2013

Diger jubileumsbok
Varje år publiceras en årsbok, som även utgör programbok för Balettdagarna. Årets bok slår alla rekord. 465 fullmatade sidor inbundna i en vacker bok med mängder av bilder och omslaget prytt av John Neumeier som öppnar sin famn mot publiken.

I boken kan man finna allt om årets festivalprogram förstås, men också det mesta om Hamburgbalettens historia under 40 år. Här nedan följer litet statistik ur boken.

Hamburg Ballett 1973-2013
Ensemblen – med totalt 59 dansare – består av 13 premiärdansare (Erste Solisten), tio solister, 30 dansare och sex aspiranter. Särskilda gästsolister är Alina Cojocaru från The Royal Ballet och Galina Visjneva från Marijinskijbaletten.

Under åren har drygt 390 dansare varit anställda i kompaniet. Svenskar som har varit medlemmar i ensemblen är Anders Hellström (1984-93), Mats Lindström (1985-87) och Anders Nordström (1984-93), samt Nathalie Perriraz-Nordström (1985-94).

297 (om jag räknat rätt) gästspel har genomförts, främst i Tyskland, men också hela världen runt, från Tokyo i öst till San Francisco i väst och från Buenos Aires och Brisbane i söder till Helsingfors i norr. Stockholm gästades 1998 då man gav Som ni behagar efter Shakespeare.

Cirka 400 gästdansare har framträtt, varav från Sverige: Anneli Alhanko, Johanna Björnson, Niklas Ek, Pär Isberg, Marie Johansson, Marie Lindqvist, Madeleine Onne, Per Arthur Segerström, Nadja Sellrup och Göran Svalberg.

Ur Nijinsky Epilog, Otto Bubenicek som Vaslav och Joëlle Bologne som Romola. Foto ©Marcus Renner

Ur Nijinsky Epilog, Otto Bubenicek som Vaslav och Joëlle Bologne som Romola. Foto ©Marcus Renner


Repertoar 1973-2013
Under dessa 40 år har 108 premiärer ägt rum. 200 balett-workshops har genomförts och 39 Nijinskijgalor har givits,  Utöver John Neumeiers egna verk har koreografier av 41 andra koreografer uppförts. Mats Ek har skapat två verk för Hamburgbaletten: Meningslösa hagar 1992 och Törnrosa 1996. Dessutom har man framfört hans verk Gräs, Ljusvarelser och Hon var svart.

32 olika danskompanier har gästspelat i Hamburg. Culberbaletten uppträdde där 1989 och 1995.

John Neumeier


John Neumeier är amerikan, född i Milwaukee, Wisconsin 1942, där han studerade främst engelsk litteratur och teatervetenskap vid Marquette University. Han tog sina första danslektioner – i steppdans – vid åtta års ålder, senare tränade han även akrobatisk dans och klassisk balett.

Neumeier avslutade sin dansarutbildning vid Royal Ballet School i London. Direkt därifrån engagerades han som dansare vid Stuttgartbaletten, där John Cranko (1927-73) hade genomfört en förvandling av en ordinär operabalett till en av världens ledande balettensembler. Cranko månade om sina dansare och uppmuntrade dem att utveckla sina talanger, även som koreografer.

Till dem som lyckades hörde John Neumeier. Hans första koreografier i Stuttgart gjordes för Noverre Gesellschaft – en förening för främjande av dans tillägnad den store franske balettmästaren Jean Georges Noverre (1727-1810, balettmästare i Stuttgart 1759-67). 1968 premiärvisades Neumeiers första verk för Stuttgartbaletten: Separate Journeys till musik av Samuel Berber.

1969 utnämndes Neumeier till balettchef vid operan i Frankfurt, Han fick stor framgång där med sina uppsättningar av bland andra  Nötknäpparen, Romeo och Julia samt Daphnis och Chloë. När mästerregissören August Everding blev shef för Hamburgoperan 1973, lockade han Neumeier till uppgiften som chef för baletten där.
Thiago Bordin och Hélène Bouchet i Romeo och Julia. Foto ©Marcus Renner

Thiago Bordin och Hélène Bouchet i Romeo och Julia. Foto ©Marcus Renner

Ballettschule Hamburg


En stor och framgångsrik balettverksamhet kräver goda dansare. För att ge möjligheten för unga dansbegåvningar en god utbildning och erfarenhet av teaterarbetet grundade John Neumeier en egen balettskola 1978. Sedan 1989 huserar skolan tillsammans med balettens administration, studios och repetitionslokaler i en tidigare flickskola strax utanför Hamburgs centrum.

Den sista årskursen vid skolan har beteckningen Theaterklasse, och eleverna deltar i många föreställningar med Hamburg Ballett.

Under två år har svenskan Vivian Koohnavard studerat dans vid skolan med stöd av stipendium från Carina Aris Minnesfond. Från säsongen 2013-14 har hon fått engagemang vid operabaletten i Brno, Tjeckien.

Sedan 2011 existerar också Bundesjugendballett med åtta unga dansare som får sina första erfarenheter som professionella dansare och arbetar med verk av erkända koreografer.

Stiftung John Neumeier


Neumeier har nästan hela sitt liv varit fascinerad av dansaren Vaslav Nijinskij och hans tragiska öde. Genom åren har han läst och samlat allt som skrivits av och om Nijinskij. Med sitt stora intresse för litteratur, dans och teater har han också samlat ett jättebibliotek av böcker, skrifter och konstföremål rörande danskonsten. År 2006 grundade han en stiftelse – Stiftung John Neumeier – för att säkerställa att samlingen lommer att hållas intakt och utvecklas vidare.

Hamburgs stad har förvärvat en större villa, där John Neumeier har sin bostad och lever tillsammans med sin samling. Han säger "Stiftelsen är en del av detta hus, jag lever i själva samlingen. Men om jag dör i morgon, ska man veta vad jag vill med den. Den ska bibehållas samlad. Jag har inte byggt upp den bara för mig själv, utan menar att den skall komma att tillhöra mänskligheten."

Samlingen skall finnas där som ett museum och en institution för dansvetenskap, forskning, dokumentation och presentation.
Nedan: Nathalie Nordquist som Solveig i Peer Gynt.
Foto Alexander Kenney
Nathalie Nordquist som Solveig i Peer Gynt. Foto Alexander Kenney
Neumeier i Stockholm
Följande verk av John Neumeier har givits av Operabaletten/Kungliga Baletten:
Bachsvit 3, Tystnaden och Tristan, 1984
En midsommarnattsdröm,  1990
Peer Gynt, 1992
Mahlers tredje symfoni, 1998
Anders Jörlén
21 juli 2013
Jag ville bara dansa
NorrDans
Dans i Nord
GöteborgsOperan

Läs mer här:

Powered by SiteVisionlänk till annan webbplats